Programmas

Sistēmiskie sakārtojumi personīgā un ģimenes kontekstā

Sistēmiskais darbs ar ģimenes sistēmu

6 MODUĻU APMĀCĪBU PROGRAMMA

Apmācību datumi:
20. – 22. aprīlis
1. – 3. jūnijs
6. – 8. jūlijs
24. – 26. augusts
28. – 30. septembris
9. – 11. novembris

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas apgūt sistēmisko darbu un sistemiskos sakārtojumus. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Tomēr, iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā.  Metode balstīta uz sākotnējo vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi) un attīstīta kā sistēmfenomenoloģiskā pieeja, kura pasaulē tiek plaši pielietota konsultēšanā, terapijā, biznesā, sociālājā darbā u.c.

Šis apmācības piemērotas arī tiem interesentiem, kuri neplāno pielietot šo metodi tālākajā darbībā, bet vēlētos padziļināti izprast savu ģimenes un dzimtas sistēmu, atrisināt samezglotas attiecību situācijas pertneru un/vai vecāku-bērnu attiecību sistēmās, saskatīt un uzņemties atbildību par savām izvēlēm.

Pasniedzēji: Iveta Apine, Bibi Schreuder, Elmer Hendrix, Normunds Apinis.

Organizāciju sistēmdinamikas un sistēmiskie sakārtojumi

Sistēmiskais darbs organizācijās

Mūsdienīgs, starptautisks, parsteidzoši dziļš organizāciju attīstības kurss, kas piemērots organizāciju vadītājiem, līderiem, personālvadības ekspertiem un konsultantiem – visiem, kas ikdienā ir daļa no organizācijas vai cieši saskaras ar tām.

 Četru apmācību moduļu norises datumi (no ceturtdienas līdz sestdienai)

  1. modulis 14. – 16. septembris
  2. modulis 18. – 20. oktobris
  3. modulis 6. – 8. decembris
  4. modulis 10. – 12. janvāris

Valoda: apmācības noritēs latviešu valodā (ar tulkojumu Nīderlandes pasniedzējai).

Cena: pilna apmācību kursa cena 1800 eiro + PVN. Iespējama apmaksa pa moduļiem (450 eiro + PVN viens modulis). Moduļus nav iespējams apmeklēt atsevišķi.

Reģistrācija: iveta.apine@gmail.com, sūtot motivācijas vēstuli un CV.

Apmācību programma noris sadarbībā ar Nīderlandes Berta Helingera institūtu.

Pasniedzējas: Iveta Apine, Barbara Hoogenboom

Organizāciju sistēmisko sakārtojumu apmācību programmas dalībnieku atsauksmes (2017)
“Lielāks personīgais un profesionālais briedums. Iekšējs spēks, balanss un savienošanās ar sevi. Metode, instrumenti un tehnikas, ko izmantot gan mācību vadīšanā darbā ar komandām, gan konsultēšanā un koučingā.” Vadītāja un izaugsmes trenere
“Es ieguvu lielāku apzinātību par organizācijām. Sistēmisko domāšanu, kas, kopumā, paskaidro dzīvi, padara to skaidrāku un pārredzamāku. Daudz cilvēcīgas sirsnības. Idejas pārmaiņām savā uzņēmumā.” Uzņēmuma vadītāja
“Metode, kas ļauj paskatīties uz organizāciju problēmsituācijām, apejot prātu.” Personālvadītāja
“Paldies par fantastiskiem viespasniedzējiem, bauda un ieguvums – gan profesionāli, gan cilvēciski.”
“Apmācības deva iespēju uz organizāciju jautājumiem paskatīties no daudz plašāka skatpunkta, nekā spēju ieraudzīt ikdienā.”
“Šīs mācības man ļāva apgūt pārsteidzoši efektīvu metodi, kas palīdz saprast procesus un to sakarības. Ļoti transformējoši.” Valsts iestādes augstākā līmeņa vadītāja
“Apmācības man palīdzēja manā tiešājā vadītāja darbā. Ļoti daudz praktizējot, atrisināju vairākus darba jautājumus.” Valsts ietādes augstākā līmeņa vadītāja

Piesakies un saņem jaunāko informāciju savā epastā

Pieteikties

(English) jamie-street-382722

4 MODUĻU APMĀCĪBU PROGRAMMA

  1. modulis 13. – 14. marts, plkst. 10:00 – 15:00
  2. modulis 12. – 13. aprīlis, plkst. 10:00 – 15:00
  3. modulis 1. – 2. maijs, plkst. 10:00 – 15:00
  4. modulis 23. – 34. maijs, plkst. 10:00 – 15:00