Blogs

Sistēmiskais darbs organizācijā: atšķirot pagātni no nākotnes

2018/07/17

Iespējams, tas būs mazliet ķecerīgi, tomēr es atļaušos apgalvot, ka katrs uzņēmums sākotnēji tiek radīts “pēc to dibinātāju ģīmja un līdzības”. Es to domāju tādā nozīmē, ka, lai rastos tāda vienība kā organizācija, ir skaidrs, ka sākotnēji kādam ir radusies ideja un iespējas, kuras realizējušās uzņēmuma dibināšanā. Šie dibināšanas procesi vienmēr paliek konkrētā uzņēmuma izcelsmes pamatā, tie nekad vairs nemainās, jo konkrētais uzņēmums ir radies tieši tādā veidā.

Piemēram, ja uzņēmuma dibināšanā ideja radās, tiekoties trīs cilvēkiem, bet viens no šiem trijiem tālāk uzņēmumā netika ieaicināts, piemēram, dēļ tā, ka viņam nebija nepieciešamo iemaņu, naudas vai viņam bija nepiemērots raksturs, tad šī uzņēmuma stāsts ietver epizodi, ka viens no trijiem tiek izstumts. No sistēmiskā viedokļa tas nav ne labi, ne slikti, taču šī ar dibināšanu saistītās epizodes, kā sava veida kods “ierakstās” organizācijas sistēmā. Tāpat, ikviena turpmāka sistēmiski nozīmīga darbība, dabiskā veidā iekļaujas šīs organizācijas stāstā un turpmāk neapzināti ietekmē organizācijas tālāko darbu, radot gan izaicinājumus, gan arī veidojot resursu.

Lasīt vairāk

Mirklis ar savvaļas zirgiem

2018/06/07

Ziniet ar ko zirgi atšķiras no cilvēkiem? Nu, pirmkārt, viņi ir dzīvnieki, vai ne? Un vēl viņi ir bara dzīvnieki, nav plēsēji un nemāk melot. Vairumam cilvēku, ko pazīstu, zirgi asociējas ar jāšanu, samīļošanu, pabarošanu vai mācīšanos viņus vadīt, būt par līderiem. Latvijā tas ir izplatīts domāšanas veids.

Lai mazliet paplašinātu šo skatījumu, piedāvāju savas pārdomas, izpratni un pieredzi ar zirgiem. Tās gūtas, organizējot meistarklasi ar zirgiem ICF konferences “Coaching Conversations” ietvaros, kā arī vadot Latvijā sistēmiskā koučinga, līderības un sistēmisko sakārtojumu apmācību programmas, kuru ietvaros bija iespēja arī mācīties no zirgiem. Un šī gada maijā notika kaut kas ļoti neticams – mēs kopā ar manu kolēģi Marion Latour pusstundu pabijām savvaļas zirgu barā Nīderlandē.

Zirgi ir dzīvnieki, kas iemācījušies izdzīvot un viņi to dabiski dara, esot barā. Ja zirgiem nav citu zirgu, ar ko veidot baru, viņi veido baru ar cilvēku. Mēs, neliela grupiņa cilvēku, iekļuvām barā, kurā bija 20 dažādu zirgu – lieli un mazi, veci un jauni, ērzeļi un ķēves. Tā ir ļoti neparasta sajūta – būt uz kādu brīdi pieņemtam barā.

Lasīt vairāk

Būt vienā laivā

2018/06/06

Nesen, kā Systemic Constellations Center Riga (SCCR) dibinātāja, piedalījos iedvesmojošā starptautiskā sistēmiskās darba speciālistu pasākumā, ko organizēja Nīderlandes Helingera institūts Amsterdamā. Tajā ar mani kopā bija kolēģi no Spānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Ēģiptes, Kolumbijas, Rumānijas, Austrālijas un Dānijas. Ziniet, kas mums visiem ir kopīgs? Drosme izkāpt no savas komforta zonas un radīt jaunas lietas, būt pionieriem šī vārda plašākajā nozīmē – radīt pārmaiņas.

Pārmaiņas, kuras mēs radām tepat Latvijā – katrā SCCR apmācību programmā un grupā, veicina sistēmisko izpratni organizāciju, komandu, ģimeņu, partnerattiecību un personiskā kontekstā. Tiešām priecājamies, ka līdzīgi atklāsmēm bagāti procesi notiek visapkārt un, ka mēs varam būt daļa no tiem.

Dažas atklāsmes par to, kādi pozitīvie un negatīvie aspekti pavada pārmaiņu radīšanas procesu:
– tie, kas rada, savā būtībā kļūst diezgan vientuļi, un sasniegumi šo situāciju nemaina;
– katrs ir labs un unikāls sava vietā, taču konkurenci neviens nav atcēlis;
– radītāju darbu bieži izmanto bez atsaucēm, nozog vai nošpiko, un ar to nevar cīnīties – nav vērts;

Lasīt vairāk

Vesela, veiksmīga komanda?

2018/02/28

Domājot par organizācijām tik aktuālo komandu veidošanas un vadīšanas jautājumu, šeit dažas idejas par to, kā tad izskatās sistēmiski veiksmīga komanda.

1. Visiem komandā ir piederības sajūta. Viņi zin, ka ir šajā komandā un pieder tai tieši tādi, kādi tie ir – ar saviem talantiem un trūkumiem.

2. Komandā visiem tās dalībniekiem ir skaidrs, kādā veidā šī komanda iederas lielākā sistēmā, kuras daļa tā ir. Nav būtiski vai tā ir nodaļa vai visa organizācija kopumā. Pats sistemiskās izpratnes princips paredz to, ka mēs vienmēr esam kaut kā lielāka daļa.

3. Komandas dalībnieki spēj pielietot savus talantus, izmantot tos kopējam labumam. Ja cilvēki nespēj pielietot savus talantus vai, ja no viņiem tiek prasīts par daudz, vai pat pilnīgi neiespējamais, ir ļoti grūti veidot veselīgu vidi sasniegumiem.

4. Komandas dalībnieki lielākoties saprot savstarpējo komunikacijas un apmaiņas tīklu – kādus jautājumus ar ko viņi risina. Tāpat, komandas dalībniekiem ir skaidrība par to, kā šī komanda mijiedarbojas ar ārējo tirgu.

Lasīt vairāk

Pārmaiņas organizācijā

2017/10/30

Organizācijas bieži runā par pārmaiņu nepieciešamību, bet faktiski īstenot pārmaiņas ir sarežģīts process, kas prasa prasmes, laiku un naudu. Ikvienam no mums pārmaiņu process ir izaicinājumu pilns. Bieži organizācija būtiskas pārmaiņas nevar īstenot bez ārēja atbalsta. Tādēļ, turpmāk daži punkti, kas palīdz šo procesu labāk saprast un sagatavoties.

Paskatīties acīs realitātei

Organizācijas galvenais izaicinājums, ir spēt saprast to, kā tā pati funkcionē un kur ir šī brīža lielākie izaicinājumi. Esot daļai no organizācijas sistēmas, tās vadībai un darbiniekiem ir gandrīz neiespējami saskatīt “pilnu bildi”, saņemt objektīvu atgriezenisko saiti un saprast, ko no organizācijas šobrīd prasa tirgus, sabiedrība un dzīve kopumā.

Veiksmīgas pārmaiņas organizācijās sākas ar izpēti, nosakot un apzinot faktisko situāciju. Paskatīties acīs realitātei – tas nozīmē saprast cik veiksmīgi mēs esam, kas mums izdodas un kas nē, uz kuriem jautājumiem mēs nekad neesam spējuši apskatīties, ko mēs laika gaitā esam pazaudējuši, no kā atteikušies, par ko esam kļuvuši.

Lasīt vairāk

Nespēju aiziet no esošā darba!

2017/05/23

“Man ir ilgstoša problēma- nespēju aiziet no esošā darba. Ir daudzas lietas, kas mani neapmierina, atalgojums, tālākās izaugsmes perspektīvas, u.c. Protams ir arī lietas, kas patīk, piem., projekti, kuru pabeigšana rada gandarījumu, produkti, ko esmu radījis… Vairākkārt esmu mēģinājis aiziet, bet tas beidzas ar to, ka palieku esošajā darba vietā. Vienreiz jau pat biju pārmaiņām ļoti tuvu, noritēja sarunas ar citu darba devēju par līguma noslēgšanu, bet pēdējā brīdī viss “norāvās”. Nesaprotu, kādēļ tā notiek.” 

Sistēmiskā pieeja piedāvā skatīties uz problēmu plašākā kontekstā, pielietojot formulu PROBĒMA = RISINĀJUMS. It īpaši, ja problēma, ar ko sastopaties, ir ilgstoša, vai to nav izdevies atrisināt parastā, loģiskā ceļā. Un šeit ir iemesls, kādēļ tā:

Pirmā reakcija, kad saskaramies ar kādu problēmu savā dzīvē- vai tā skar mūsu darba vai privāto sfēru, ir iekšējais protests, nepatika. Pie kam, kādam, sastopoties ar problēmu, rodas vēlme mesties cīņā, citam – padoties, bet jebkurā gadījumā, mūsu dabīgā iekšējā reakcija uz problēmu ir tai pateikt :”NĒ, tu man nepatīc, gribu, lai pazūdi!”. Un tā ir normāla, cilvēciska reakcija.

Lasīt vairāk

Sistēmiskais koučings

2017/05/14

Sistēmiskais koučings aicina uz klientu skatīties plašāk – ne tikai indivīda līmenī, kuram ir savi mērķi, vēlmes un izaicinājumi. Ko tas nozīmē? Katrs no mums ir ne tikai atsevišķa persona, bet arī neatraujami saistīts ar KAUT KO LIELĀKU – visdažādākajām sistēmām, kuru daļas mēs esam. Šī ir mūsu saistība ar, piemēram, valsti kā sistēmu, nāciju, dzimtu, ģimeni, profesiju, dažādām organizācijām (darba, interešu, izglītības kontekstā). Šo saistību mēs varam izjust kā patīkamu vai nepatīkamu, mēs varam gūt no tās labumus, vai – tieši pretēji – ciest zaudējumus. Šī saistība mūs ietekmē arī tad, ja mēs par to pat nenojaušam, ignorējam, ienīstam – vai mēs to vēlamies, vai nē, sistēmā notiekošais tiešā vai netiešā veidā, ietekmē mūsu labklājību.

Sistēmas labklājība ir pirmajā vietā

Kad mēs saskaramies ar kādu problēmu savā dzīvē, mūsu dabiska vēlme ir tikt no tās vaļā. Tieši ar šādu uzstādījumu klienti bieži vēršas pie koučiem un citiem palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Dziļa izpratne par dzīvas sistēmas darbības principiem, kas ir sistēmiskā koučinga pamatā, ļauj uz šo situāciju klienta interesēs apskatīties no citas puses.

Lasīt vairāk

Aicinām mums pievienoties!

2017/04/20

Ar 2017. gada 18. aprīli, Systemic Constellations Center Riga ir uzsācis savu darbību, atklājot trīs profesionālas sistēmiskās apmācību programmas latviešu valodā. Pirmā no šīs programmām ir Sistemiskais koučings. Šo 4 moduļu apmācību ciklu uzsākuši 18 dalībnieki un pirmo moduli apguva Nīderlandes Helingera institūta pasniedzēja Antona De Kroona vadībā.

Kā saka Antons, bieži jautājumi, ar kuriem mūsu klienti vēršas pie mums, nebūt nav viņu īstie jautājumi. Klienti pat nenojauš, kas ir viņu jautājumu pamatā. Ar kouča atbalstu klientiem izdodas mainīt savu attieksmi un apzināšanos – tā vietā, lai atbrīvotos no problēmas, kļūtu tik stipri, lai varētu nekad uz to neskatīties un aizmirst – viņi atvērti ierauga un pieņem savu situāciju ar visu problēmu – tieši tādu, kāda tā ir. Tai brīdī problēma klientam kļūst par jaunu risinājumu. Tad rodas pieeja citiem iekšējiem resursiem un jaunām iespējām.

Nākamā iespēja “ielekt” sistēmisko apmācību gaisotnē, ir pievienojoties 4 moduļu apmācību ciklam “Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi”, kurš sāksies 12. majā. Vairāk informācijas, sazinoties ar mums info@constellationsriga.lv

Lasīt vairāk

Piesakies un saņem jaunāko informāciju savā epastā

Pieteikties

jamie-street-382722 Sistēmiskā līderība: vadītāju attīstības programma
4 MODUĻU APMĀCĪBU PROGRAMMA Apmācību datumi:
 1. modulis 27. – 28. februāris, plkst. 10:00 – 15:00
 2. modulis 13. – 14. marts, plkst. 10:00 – 15:00
 3. modulis 12. – 13. aprīlis, plkst. 10:00 – 15:00
 4. modulis 1. – 2. maijs, plkst. 10:00 – 15:00
jamie-street-382722 Sistēmiskā līderība: vadītāju attīstības programma
4 MODUĻU APMĀCĪBU PROGRAMMA Apmācību datumi:
 1. modulis 27. – 28. februāris, plkst. 10:00 – 15:00
 2. modulis 13. – 14. marts, plkst. 10:00 – 15:00
 3. modulis 12. – 13. aprīlis, plkst. 10:00 – 15:00
 4. modulis 1. – 2. maijs, plkst. 10:00 – 15:00
jamie-street-382722 4 MODUĻU APMĀCĪBU PROGRAMMA
 1. modulis 13. – 14. marts, plkst. 10:00 – 15:00
 2. modulis 12. – 13. aprīlis, plkst. 10:00 – 15:00
 3. modulis 1. – 2. maijs, plkst. 10:00 – 15:00
 4. modulis 23. - 34. maijs, plkst. 10:00 - 15:00