fbpx
1. May, 2019Lasīšanas laiks: ~ 3 min. 48 s

Iznākusi grāmata “Sistēmiskais koučings”

30. aprīlī Peldošajā galerijā Noass notika grāmatas “Sistēmiskais koučings” atklāšana, un mums par lielu prieku tajā piedalījās arī tās autorei Bibi Šroidere, Nīderlandes Helingera institūta dibinātājai, kura viesojās šajās dienās Latvijā. Paldies visiem apmeklētājiem, kuriem bija iespēja ierasties klātienē, kā arī visiem tiem, kuri ir izteikuši savu interesi par šo grāmatu vēl pirms tās iznākšanas. Mēs esam ļoti pateicīgi mūsu sadarbības partneriem – Nīderlandes Helingera institūtam – par iespēju šo grāmatu iztulkot un izdot latviski.

Šī ir pirmā grāmata latviešu valodā par sistēmisko koučingu, kurā aprakstīti sistēmfenomenoloģijai raksturīgie sistēmisko sirdsapziņu spēki, sistēmiskie principi, izskaidroti sistēmiskie paterni un doti daudzi praktiski vingrinājumi, ko izmantot, strādājot kā koučam. Pieredze rāda, ka mēs tikai laika gaitā atklājam, kā šie mehā

nismi strādā cilvēku dzīvēs. Mēs visi mācāmies, atklājot sistēmiskos paternus un kopsakarības savā dzīvē, kā arī strādājot, izmantojot šos principus, ar mūsu klientiem. Ja kādam jautātu, vai mēs tiešām zinām, kā strādā ģimenes vai organizācijas sistēma, domāju, ka tā būtu liela augstprātība atbildēt, ka zinām. Taču pats izpētes ceļš ir neizsakāmi interesants un atklāsmēm bagāts.

Sistēmiskais koučings atšķiras no klasiskā koučinga vairākos veidos. Pirmkārt, mēs nestrādājam, lai nodrošinātu klientam vēlamo rezultātu, palīdzētu viņam sasniegt iecerēto vai motivētu viņi doties tālāk. Drīzāk vērojam, vai tas, ko klients ir iecerējis vispār ir labi viņam, pieņemot, ka cilvēkam ir labi, ja viņš iekļaujas lielākā sistēmā – komandā, departamentā, partnerattiecībās, ģimenē, sabiedrībā, utt. Ieņemot savu vietu, to, kura mums katram patiešām pieder, un esot pastāvīgā apmaiņā, mēs būtībā varam realizēt savu potenciālu un būt laimīgi.

Otrkārt, sistēmiskajā koučingā mēs strādājam ar daudz lielāku informācijas apjomu, nekā tikai mentālā un apzinātā informācija, kas pieejama klientam. Sistēmiskais apjoms kļūst pieejams, kouča un klienta sadarbības rezultātā, ļaujot atvērties dažādiem sistēmas slāņiem, kas ietekmē klienta risināmo jautājumu. Tāpat, interesanti, ka pats sistēmiskā koučinga proces ir lēns. Bieži daudz domu, vārdu un nodomu tiešām nepalīdz atrisināt to, ko mēs vēlamies. Tieši klusums sniedz jaunas iespējas atvērties ikdienā nepieejamiem jauniem risinājumiem.

Treškārt, sistēmiskais koučings ir balstīts uz sistēmiskiem jautājumiem, kuri rodas no zināšanām par sistēmfenomenoloģiskajiem sistēmas darbības mehānismiem, principiem un paterniem. Tā ir būtiska atšķirība, jo šīs zināšanas palīdz strādāt nevis, lai mazinātu simptomus, ar kuriem klients saskaras, bet rosina meklēt šo simptomu patiesos cēloņus. Dažreiz šķiet, ka šis koučinga veids ir mazliet brīnumains, un tas ir nevis tādēļ, ka patiešām notiek kaut kas brīnumais, bet drīzāk tādēļ, ka, izprotot cēloņus, iespējams piedzīvot izmaiņas šeit un tagad. Un šīs pārvērtības mūsu pašu prātam dažreiz šķiet neticamas.

Šī grāmata sniedz piemērus un skaidro sistēmisko pieeju gan organizāciju, gan ģimenes kontekstā. Iespējams, tas būs jaunums mūsu Latvijas lasītājam. Šajā grāmatā ir skaidrotas dažādas ikdienā ģimenes sistēmā sastopamas tēmas, par kurām mūsu sabiedrībā joprojām netiek runāts skaļi. Vēsturiskā mantojuma dēļ runāt par ģimeni mums vispār ir sarežģīti. Tāpat, arī organizāciju kontekstā vadītāji bieži izvēlās nerunāt par būtisko, piemēram, organizācijas izcelsmi un vēsturi. Es ļoti ceru, ka šī grāmata sniegs savu artavu mūsu visu izaugsmei un mūsu bērniem šīs tēmas būs pieejamas.

Grāmata ir pieejama, iepriekš kontaktējoties ar mums Systemic Constellations center Riga, rakstot uz info@constellationsriga.lv.

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888