fbpx
17. October, 2018Lasīšanas laiks: ~ 1 min. 59 s

Kas ir veiksmīga komanda?

Domājot par organizācijām tik aktuālo komandu veidošanas un vadīšanas jautājumu, šeit dažas idejas par to, kā tad izskatās sistēmiski veiksmīga komanda.

  1. Visiem komandā ir piederības sajūta. Viņi zin, ka ir šajā komandā un pieder tai tieši tādi, kādi tie ir – ar saviem talantiem un trūkumiem.
  2. Komandā visiem tās dalībniekiem ir skaidrs, kādā veidā šī komanda iederas lielākā sistēmā, kuras daļa tā ir. Nav būtiski vai tā ir nodaļa vai visa organizācija kopumā. Pats sistemiskās izpratnes princips paredz to, ka mēs vienmēr esam kaut kā lielāka daļa.
  3. Komandas dalībnieki spēj pielietot savus talantus, izmantot tos kopējam labumam. Ja cilvēki nespēj pielietot savus talantus vai, ja no viņiem tiek prasīts par daudz, vai pat pilnīgi neiespējamais, ir ļoti grūti veidot veselīgu vidi sasniegumiem.
  4. Komandas dalībnieki lielākoties saprot savstarpējo komunikacijas un apmaiņas tīklu – kādus jautājumus ar ko viņi risina. Tāpat, komandas dalībniekiem ir skaidrība par to, kā šī komanda mijiedarbojas ar ārējo tirgu.
  5. Komandas dalībnieki spēj atklāt vadošos principus, pēc kā šī komanda dzīvo. Šeit būtiski saprast, ka vadošie principi nav tas pats, kas vīzija un misija, jo tie ir mākslīgi konstruēti jēdzieni un parāda centienus un apņemšanos. Vadošie principi, savukārt, ir tas, kā šī komanda faktiski funkcionē un parāda to, kas mēs esam pasaulei. Mākslīgi konstruētas lietas prasa milzu piepūli, lai tās vadītu un komunicētu.
  6. Komandas locekļi spēj apzināties, kas ar viņiem kā komandas loekļiem un komandu kopumā notiek – izprot sistēmiskās dinamikas un spēj no tām gūt labumus.
  7. Komanda spēj apzināt, kas tai jāatstāj pagātnē, no kā jāatsakās, un, vajadzības gadījumā, tā spēj “atlaist pati sevi”, dekonstruēt sevi kopējam labumam.
  8. Veiksmīgā komandā ir daudz MĒS un maz ES.

Šīs ir tikai dažas no atziņām, kuras pētam apmācību kursā “Organizāciju sistēmdinamikas un sistemiskie sakārtojumi”.

 

Rakstu sagatavoja: Iveta Apine

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888