fbpx

Praktiskā pārdošanas darbnīca

PRAKTISKĀ PĀRDOŠANAS DARBNĪCA
Uzņēmuma pārdošanas situāciju sistēmiskai analīzei un risinājumiem

Būtiski:

 • šis NAV klasiskais pārdošanas iemaņu treniņš, kurā dalībnieki apgūst prasmes būt izcili pārdevēji
 • šis NAV arī treniņš, kurā pārdošanas vadītāji apgūst prasmes vadīt pārdošanas komandu, lai veiksmīgi sasniegtu plānoto pārdošanas rezultātu
 • šī darbnīca nav vieta, kas paredzēta jaunu kontaktu veidošanai vai konkurentu izpētei
 • šī nav vieta, kur nākt aiz intereses (jo man ieteica aiziet paskatīties) vai “pārbaudīt” kā strādā metode,
 • šī IR droša vieta, telpa un laiks, lai risinātu konkrētas problēmsituācijas vai izaicinājumus saistībā ar pārdošanas jautājumiem, ar kuriem grūti tikt galā patstāvīgi; gadījumus, kuros, iespējams, līdzšinējas metodes un pieejas nedod cerētās izmaiņas; esat sasnieguši noteiktus rezultātus un vēlaties “iekāpt” nākamajā.

Kam ir paredzēta praktiskā pārdošanas darbnīca? Ikvienam, kurš ir iesaistīts pārdošanas procesa vadībā vai pašā pārdošanas procesā;tā ir piemērota gan uzņēmumu pārdošanas vadītājiem, pārdevējiem, gan uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem.

 Ar kādām klientu tēmām un pieprasījumiem mēs saskaramies pārdošanas darbnīcā?

 • Izprast, kā veiksmīgāk “palaist” vai optimizēt pārdošanu uzņēmumā; izprast savu lomu, funkciju, mērķus kā pārdošanas vadītājam
 • Meklēt ceļus, kā optimāli sasniegt pārdošanas mērķus; risināt situācijas, kad pārdošanas budžets objektīvi nav sasniedzams
 • Rast risinājumus pārdošanas komandas darba veicināšanai (ne tikai attiecībā uz darbu ar cilvēkiem komandā, pārdošanas iemaņām vai pašu produktu/pakalpojumu, bet izprotot to kontekstu, kādā strādā pārdošanas funkcija, kādi ir iespējamie šķēršļi un resursi)
 • Risināt ar pārdošanu saistītas konfliktsituācijas gan uzņēmuma iekšienē, gan ārienē;
 • Testēt produktu cenu/klientu/segmentu attiecības (piemēram, kas būtu optimāla cena konkrētajai mērķauditorijai, uz kuru produktu grupu likt fokusu u.c.);
 • Risināt dažādus ar pārdošanu saistītus simptomus, kas apdraud uzņēmuma dzīvotspēju (piemēram, bieža darbinieku mainība pārdošanas nodaļā, pārdošana kā “nelaime” no kuras nevar izvairīties, “naudas nav”, motivācijas vai/un uzticēšanās trūkums, iekšēja konkurence, neveselīgs klimats, vāja līderība, neskaidri mērķi, u.c.)

Kas notiek pārdošanas darbnīcā?

Individuāla pieeja – dalībnieku skaits grupā ierobežots – 5-7 cilvēki. Katram dalībniekam iespēja praktiskā veidā fasilitatora vadībā, izskatīt savu ar pārdošanas darbu saistīto praktisko situāciju/problēmu/jautājumu.

Par metodi: mēs strādājam ar organizāciju sistēmisko sakārtojumu metodi. Ir vieta individuāliem klientu darbiem, kā arī jautājumu un atbilžu daļai. Vienā darbnīcā mēs NEŅEMAM dalībniekus no konkurējošiem uzņēmumiem.

Darbnīcu vada:Iveta Apine, Daina Ramata
Cena:140 eiro + PVN
Darbnīcu datumi 2019. gadā:

17.09 no 10:00 līdz 17:00
8.10 no 10:00 līdz 17:00
29.10 no 10:00 līdz 17:00

Rekomendējam individuālu biznesa koučinga sarunu pēc pārdošanas darbnīcas katram dalībniekam. Šī projekta ietvaros piedāvājam īpašu cenu 120 eiro + PVN par vienu sesiju.

Reģistrēties pārdošanas darbnīcai: info@constellationsriga.lv. Lūdzu, reģistrējoties norādiet dalībnieka vārdu, uzvārdu un amatu; apmeklējamās darbnīcas datumu un apmaksas rekvizītus.

Pieteikties

Organizāciju atvērtās sistēmiskās darbnīcas 2019

Šajā rudenī piedāvājam atvērtās sistēmiskās darbnīcas, kurās iespējams izskatīt jūs interesējušos organizāciju līmeņa jautājumus, kā arī personīgos ar darbu, karjeru un profesionālo dzīvi saistītos jautājumus, veidojot organizāciju sistēmiskos sakārtojumus jūsu situācijām un pieprasījumiem. Ko tas nozīmē, kam un kad tas būtu piemēroti?

Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi ir metode, kas palīdz klientam ieraudzīt savu situāciju “itkā no malas”. Tādējādi, rodas iespēja redzēt visu kopumā un gūt jaunas atziņas attiecībā par tālākajām darbībām, tā bieži saka mūsu klienti par saviem ieguvumiem. Esot uzņēmumā un tas nozīmē, esot daļai no lielākas sistēmas, mums nav iespējams objektīvi redzēt visu kopumu.

Lai būtu lielāka skaidrība par to, ko mēs saprotam or organizāciju jautājumiem. Tie ir jautājumi, kuri skar visu uzņēmumu, ietekmē tā darbu un izaugsmi, ar to risināšanu nodarbojas organizāciju līderi un vadītāji. Un šeit dažas tēmas, kuras risnām, saistībā ar uzņēmumu attīstību un izaugsmi: jaunu produktu izstrāde un “palaišana” tirgū, tai skaitā, cenas noteikšana dažādiem segmentiem, tirgiem utt; līdera funkcijas stiprināšana; optimāla organizācijas dizaina izstrāde; dažādu organizācijas attīstības scenāriju izpēte, utt.

Lūk, bieži sastopamas uzņēmumu problēmjomas risināšanai sistēmiskajās darbnīcās:

 • konflikti starp nodaļām un departamentiem; neskaidrība mērķu izpildē, to nesasniegšana, neticēšana tiem; toksiska vide uzņēmumā, nedalīšanās ar informāciju, utt; kādas nodaļas vai darba sektora/jomas “buksēšana”;
 • personāliju jautājumi: nevaram piesaistīt vai noturēt talantus, liels darbinieku atbirums, daudz vakanču, u.c.; vadības komandu problēmsituācijas: vāja sadarbība un komunikācija, visi “lieli priekšnieki”, neskaidras, mainīgas prioritātes, trūkst līderības, komunikācijas trūkums;
 • situācija “naudas nav” un visi procesi stagnē, kavējas būtiski, bieži, nepopulāru lēmumu pieņemšana, atbildības neuzņemšanās  utt.

Personīgie profesionālie jautājumi, ar kuriem klienti vēršas pie mums bieži ir saistīti ar darba maiņu, darba situācijām, kurās ir aizdomas par izdegšanu, motivācijas trūkumu vai vēlēšanos kaut ko mainīt savā darba dzīvē; starppersonu konfliktiem vai spriedzi starppersonu komunikācijā darbā, sarežģījumiem, kuri rodas uzsākot vai aizejot no darba, kā arī, protams, visi jautājumi, ar ko saskarās ikviens uzņēmējs, uzsākot savu biznesu vai nonākot stagnēšanas situācijās.

Vienā darbnīcā iespējams izskatīt 4-5 klientu situācijas, meklējot labus risinājums un savstarpēji mācoties vienam no otra. Vienā darbnīcā nepieņemam konkurējošu uzņēmumu pārstāvjus. Mēs rūpējamis par konfidenciālu, uz izaugsmi vērstu vidi. Vietu skaits ir ierobežots – līdz 8 cilvēki.

Dalības maksa organizāciju sistēmiskajā darbnīcā vienam cilvēkam ir 95 eiro + PVN. Vairāku dalībnieku no viena uzņēmuma gadījumā, piemērojam atlaidi pēc vienošanās.

Darbnīcu datumi 2019. gadā: 26. septembris, 16. oktobris, 20. novembris, 11. decembris.

Darbnīcas vada: Iveta Apine, Daina Ramata

 

 

 

Pieteikties

Individuālais vadības koučings (1:1)

Lielākā sistēmiskā koučinga priekšrocība, ir iespēja strādāt ar plašu, neapzinātu, sistēmisko materiālu, kas kļūst pieejams sadarbībā starp kouču un klientu. Sistēmiskais koučings sākas ar klienta tēmas noteikšanu – kas ir tas, kas klientam šobrīd sagādā grūtības, kam viņš vēlētos rast risinājumu. Sistēmisko koučingu vadītāji izvēlas sev paši vai arī viņiem to iesaka organizācijas personālvadība vai augstāka līmeņa vadītāji.

Koučinga sesijas 1:1 ilgst apmēram 1,5 stundas, parasti noris ar noteiktu intervālu 2- 4 nedēļas starp sesijām.  Katra koučinga sesija sniedz klientam lielāku skaidrību un jaunas atklāsmes, kas pretī viņa risinājumam. KLients sesiju gaitā, drošā vidē risina savus individuālos samezglojumus un iekšējos konfliktus, piekļūstot dziļiem resursiem paša sistēmā. Sistēmiskais koučings atbalsta dziļus transformatīvus procesus, klientam augot savā vadības pieredzē un personīgā dzīvē. Sistēmiskās sesijas bieži ir jaunām atklāsmēm pilnas, jo rodas jauns skats uz lietām, notikumiem un cilvēkiem.

 

Pieteikties

Organizāciju sistēmiskās konsultācijas

Kāds ir sistēmiskās konsultēšanas princips?

Tradicionāli uzņēmumu vadītāji meklē ārējo konsultantu atbalstu brīžos, kad paši nevar atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Pamatā šie jautājumi noslēdzas ar: Ko mums darīt? vai Kā mums labāk darīt? Parasti šajā brīdī konsultants nāk ar visu savu pieredzes bagāžu un mēģina klientam pateikt, kas būtu viņam vajadzīgs un pareizs. Sistēmiskā konsultēšana ir atšķirīga savā būtībā. Tā nevis sniedz pareizās atbildes un gatavus, vispārpieņemtus risinājumus, bet ciešā sadarbībā ar klientu, viņu vada līdz punktam, kurā pats uzņēmums nonākt pie tā, kas viņam ir vislabākais un piemērotākais. Procesā var tikt izmantoti dažādi instrumenti un metodes, bet pamatā visos gadījumos tajos ir iesaistīts klients un viņa komanda.

Sistēmisko konsultāciju gala rezultāts ir nevis viens pareizais risinājums, bet iespējamie ceļi, atkarībā no klienta vajadzībām. Konsultants klientu nevis spiež lauzt sevi, bet ļauj pieņemt lietas tādas, kādas tās ir un atraisa spēju labāk risināt problēmjautājumus. Sistēmiskās pieejas konsultants iet tik tālu, cik klients ir gatavs iet, pieņemot, ka gatavības pakāpes dažādos uzņēmumos var būt atšķirīgas.

Sistēmiskās konsultācijas pārmaiņu vadībā un komunikācijas vadībā

Uzņēmumi un organizācijas piedzīvo vēl nebijušu situāciju, kad pārmaiņas un nenoteiktība ir vadmotīvs virzībai uz priekšu. Patiesībā neviens nejautā, vai uzņēmums ir gatavs pārmaiņām, tās vienkārši notiek.

Mūsu pakalpojums – sistēmiskās konsultācijas pārmaiņās palīdzēs vadītājiem nonākt līdz atbildēm uz jautājumiem: Ko mums nozīmē pārmaiņas? Kā tās mūs ietekmē? Cik gatavi esam tām? Ko mums darīt? Kādus lēmumus pieņemt? Kā runāt ar darbiniekiem par pārmaiņu jēgu? Tāpat mēs vadīsim jūs cauri procesam, kurā apzināsieties savu uzņēmuma DNS un spēku, lai virzītos uz priekšu!

Ja esat uzņēmuma vadītājs, kam priekšā jauna produkta, pakalpojuma, procesa, projekta ieviešana vai uzņēmumu apvienošana, Jūs noteikti apzināties, ka tas prasa jaunas pieejas, uzvedību, lēmumu pieņemšanas modeli, komunikāciju, attiecību veidošanu. Sistēmiskās konsultācijas paredz organizācijas kultūru novērtēšanu, pārmaiņu scenāriju modelēšanu, iekšējās darba grupas, sistēmiskos sakārtojumus un situācijas analīzi, izceļot paša uzņēmuma resursus, ekspertīzi un spējas pašorganizēties.

Krīžu situācijas– sistēmiskās konsultācijas pēc organizācijas traumas

Neviens nav pasargāts no krīzes situācijas, kas neļauj uzņēmumam vai organizācijai ar pilnu jaudu turpināt ceļu uz izvirzītajiem mērķiem. Tādā situācijā var rasties sastingums, bailes, pašaizsardzības reakcijas un dažādas citas izpausmes, kas grauj reputāciju, attiecības ar svarīgām ietekmes pusēm un neļauj sasniegt finanšu mērķus.

Sistēmiskās konsultācijas palīdz veikt uzņēmuma iekšējās vides stabilizēšanu un aktivizē spēju atgūties no “šoka”. Vadot komandu cauri krīzes situācijai sistēmiski, iespējams iegūt pieredzi, ko paņemt līdzi kā resursu tālākai darbībai, kas rada organizācijas spēku un izaugsmi.

Pieteikties

In-house sistēmiskās apmācības

Mēs piedāvājam in-house treniņus (apmācības uzņēmuma iekšienē) dažāda līmeņa vadības grupām un komandām.

Komandas identitāte

Īstu komandas darbu mēs ļoti ātri pamanām un vērtējam kā kaut ko patiesi labu, kas sniedz dažādus labumus kā materiāli, tā arī emocionāli. Diemžēl nav universālas formulas, kura jebkuru labu darba grupu varētu pārvērst par izcilu komandu. Katra komanda ir unikāla, tai ir sava identitāte! Tās metapersonību, jeb MĒS, veido visdažādākās komponenetes, kā iekšējās tā ārējās, kuras atklāsim šajā praktiskajā seminārā. Ieguvumi:

 • jaunas zināšanas par sistēmisko principu ietekmi uz komandas un organizācijas darbu
 • atklāsmes par savu vietu un lomu komandā un organizācijā kopumā
 • lielāku skaidrību par to, kur komanda atrodas šobrīd un kas tai nepieciešams
 • atbildes uz aktuāliem jautājumiem par esošajām un iespējamām pārmaiņām komandā
 • spēju pamanīt paternus komandas darbā

un spēcināt sevi kā komandas līderi, ieraugot un pieņemot realitāti tādu kāda tā ir, un ļauties pārmaiņām, kas padarīs komandas sadarbību iespējamu. Tēmas:

 • Komanda kā sistēma lielākā sistēmā, organizācijas vadošo principu un vēstures ietekme uz komandas veiktspēju;
 • Sistēmisko likumu ietekme uz komandas darbu un līdera vietu;
 • No kurienes dzimst komandas un organizācijas mērķi, kā arī šķēršļi ceļā uz tiem?
 • Līderība komandā. Līdera iekšējā attieksme, labākā vieta un potenciāls.
 • Komandas paterni. Komandas vieta organizācijā.
 • Konflikti komandā un to dažādie cēloņi. Konflikti kā simptomi.
 • Pārmaiņas komandā – vadītāja/līdera maiņa, uzņēmumu apvienošanās, izmaiņas uzņēmumā, kas ietekmē komandu.
 • “Rituāli” saistībā ar komandu.

Metode: Teorija un prakse balstoties uz sistēmfenomenoloģisko pieeju un organizāciju sistēmiskajiem sakārtojumiem (konstelācijām), grupu darbiem un diskusijām.

Semināru vada: Santa Leiboviča, Iveta Apine

 

Vadības komandas stratēģiskās attīstības sesijas

Tās noder brīžos, kad ir svarigi kopīgi izrunāt stratēģiski svarīgus jautājumus. Parasti, mēs izmantojam arī sistēmiskos sakārtojumus, lai būtu iespēja neitrāli izpētīt situāciju un izprast tālākos darbības soļus. Šis formāts ir piemērots arī organizāciju vadītāju un līderu kopīgiem attīstības un izaugsmes pasākumiem, kā piemēram, līderības klubiem, kur vadītāji kopīgi apgūst jaunas ar organizāciju, vadību un līderību saistītus jautājumus.

Iespējamās tēmas:

 • Līdera spēju attīstīšana, balstoties uz sistēmiskajām zināšanām, iemaņām un attieksmi.
 • Komandu efektivitāte. Sesijas izgaismo organizācijas konfliktu patiesos cēloņus, palīdz “pāraugt” konfliktus, atbrīvoties no vainas sajūtas un virzīties uz risinājumu. Organizāciju vadītājiem tā ir iespēja ieraudzīt savas komandas stiprās un vājās puses, kā arī vietas, kur ir nepilnības procesos vai trūkst kompetences.
 • Stratēģijas veidošana un analīze. Līderi var ar šīs metodes palīdzību izvērtēt dažādas alternatīvās stratēģijas, izgaismot iespējamās ieinteresēto pušu vajadzības un reakcijas.
 • Organizācijas restrukturizācija, reorganizācija. Izmaiņas organizācijas struktūrā atstāj iespaidu uz organizācijas slēptajām dinamikām. Ar šīs metode palīdzību līderi var gūt priekšstatu par to, kādas dinamikas organizācijā darbojas un kā restrukturizēt uzņēmumu, lai tas patiešām būtu veiksmīgs. Kā “aizvērt” organizācijas/departamentus/filiāles, kuras vairs nav nepieciešamas, kā atlaist darbiniekus, lai tas neradītu sistēmiskas sekas turpmākajai uzņēmuma veiksmei.
 • Lēmumu pieņemšana. 
 • Mārketings un jaunu produktu izstrāde. Ar sakārtojumu palīdzību iespējams testēt dažādus produktus, tirgus, noteikt cenu kategorijas dažādiem tirgus segmentiem, pētīt potenciālo pircēju vajadzības, reakcijas, veidot logo, zīmolu, utt.
 • Scenāriju analīze. Šajās sesijās iespējams izpētīt dažādu uzņēmuma attīstības scenāriju ietekmi uz uzņēmuma veiksmi nākotnē. Bieži šīs sesijas rada pārsteidzošas atklāsmes, kas palīdz uzņēmuma pieņemt kvalitatīvus tālākos finanšu, procesu un personāla lēmumus.

Metode: Teorija un prakse balstoties uz sistēmfenomenoloģisko pieeju un organizāciju sistēmiskajiem sakārtojumiem (konstelācijām), grupu darbiem un diskusijām.

Semināru vada: Iveta Apine

 

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888