fbpx

Diagnostikas tests

Diagnostikas tests: piedāvājiet 3 -5 cilvēkiem no jūsu uzņēmuma atbildēt uz turpmāk dotajiem jautājumiem:

 • Vai uzņēmuma vadītāji un darbinieki zin un atzīst tās dibinātājus, mātes kompāniju?
 • Vai uzņēmumā darbinieki pieņem viens otru un runā labu arī par tiem, kuri tur vairs nestrādā?
 • Vai uzņēmuma augstākā līmeņa vadītāji, beidzoties darba attiecībām, aiziet ar cieņu? Vai viņus atlaiž kā nevērtīgus?
 • Vai ikvienam, kurš strādā uzņēmumā, ir skaidra viņa vieta un funkcijas, un vai ikviens tieši to arī dara?
 • Vai uzņēmumā ir zināma un tiek pieņemta un atzīta vadības hierarhija?
 • Vai vadītāji “ir brīvi” vadīt? Vai darbinieki “ir brīvi” pildīt savu darbu uzņēmumā?
 • Vai uzņēmuma ir skaidrs pastāvēšanas mērķis?
 • Vai uzņēmums tiek virzīts pretī nākotnei? Vai uzņēmumam ir nākotne? Kāda tā ir?

Ja vēlaties saņemt nelielu ieskatu jūsu organizācijas situācijā no sistēmiskā viedokļa, sazinieties ar mums.

Pārrunāsim jūsu iegūtās atbildes un meklēsim tālākus risinājumus.

Pieteikties

Podkāsts par sistēmisko skatu uz organizāciju

“Kā uzņēmuma pagātne neļauj tai virzīties pretī nākotnei”

Iveta Apine intervijā ar Ilzi Medni.

 

Pieteikties

Konsultācijas organizācijām

Tēmas:

 • jaunas uzņēmuma vadības stratēģijas izveidei;
 • vadības komandas konfliktu risināšanai;
 • ar uzņēmumu pārņešanu vai saplūšanu saistītu stratēģisku jautājumu risināšanai.

Kādēļ izvēlēties sistēmiskās konsultācijas?

Sistēmiskā konsultēšana ir atšķirīga savā būtībā. Mēs skatamies uz organizācijas problēmsituāciju kā pazīmi, ka kautkas nestrādā sistēmas, ne individuālu cilvēku, funkciju, procesu vai stratēģiju līmenī. Sistēmkonsultanta zināšanu un pieredzes kopums ietver ne tikai biznesa un konsultēšanas iemaņas, bet dziļu izpratni par organizāciju sistēmisko darbību (atsevišķa zināšanu nozare).  Konsultācijas var ietvert biznesa partneru, komandu vai projektu grupu konsultēšanu, apmācību projektus un ilgtermiņa sistēmisko pavadīšanu.

Sistēmiskās konsultācijas bier izvēlās gadījumos, kad viss cits jau ir izmēģināts vai kid uzņēmums vēlas attīstīties kvalitatīvi atšķirīgi no līdzšinējās darbības.

 

 

 

 

Pieteikties

Executive Coaching

Lielākā sistēmiskā koučinga priekšrocība, ir iespēja strādāt ar plašu, neapzinātu, sistēmisko materiālu, kas kļūst pieejams sadarbībā starp kouču un klientu. Sistēmiskais koučings sākas ar klienta tēmas noteikšanu – kas ir tas, kas klientam šobrīd sagādā grūtības, kam viņš vēlētos rast risinājumu. Viena  koučinga sesijas 1:1 ilgst apmēram 1,5 stundas, parasti noris ar noteiktu intervālu 2- 4 nedēļas starp sesijām.  Vienas koučinga sesijas cena korporatīvajiem klientiem ir 150 eiro. Mēs piedāvājam koučinga paketes uzņēmuma vadītājiem:

 • 6 sesijas 3-5 mēnešu laikā,
 • 12 sesijas 9 mēnešu laikā,
 • ilgtermiņa vadības atbalsta koučings, beztermiņa.

Katra koučinga sesija sniedz klientam lielāku skaidrību un jaunas atklāsmes, kas pretī viņa risinājumam. Klients sesiju gaitā, drošā vidē risina savus vadības jautājumus, kas izgaismo individuālos samezglojumus un iekšējos konfliktus, piekļūstot dziļiem resursiem paša sistēmā. Sistēmiskais koučings atbalsta dziļus transformatīvus procesus, klientam augot savā vadības pieredzē un personīgā dzīvē. Sistēmiskās sesijas bieži ir jaunām atklāsmēm pilnas, jo rodas jauns skats uz lietām, notikumiem un cilvēkiem.

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888