fbpx
30. July, 2018Lasīšanas laiks: ~ 6 min. 48 s

Sistēmiskais darbs organizācijā: atšķirot pagātni no nākotnes

Iespējams, tas būs mazliet ķecerīgi, tomēr es atļaušos apgalvot, ka katrs uzņēmums sākotnēji tiek radīts “pēc to dibinātāju ģīmja un līdzības”. Es to domāju tādā nozīmē, ka, lai rastos tāda vienība kā organizācija, ir skaidrs, ka sākotnēji kādam ir radusies ideja un iespējas, kuras realizējušās uzņēmuma dibināšanā. Šie dibināšanas procesi vienmēr paliek konkrētā uzņēmuma izcelsmes pamatā, tie nekad vairs nemainās, jo konkrētais uzņēmums ir radies tieši tādā veidā.

Piemēram, ja uzņēmuma dibināšanā ideja radās, tiekoties trīs cilvēkiem, bet viens no šiem trijiem tālāk uzņēmumā netika ieaicināts, piemēram, dēļ tā, ka viņam nebija nepieciešamo iemaņu, naudas vai viņam bija nepiemērots raksturs, tad šī uzņēmuma stāsts ietver epizodi, ka viens no trijiem tiek izstumts. No sistēmiskā viedokļa tas nav ne labi, ne slikti, taču šī ar dibināšanu saistītās epizodes, kā sava veida kods “ierakstās” organizācijas sistēmā. Tāpat, ikviena turpmāka sistēmiski nozīmīga darbība, dabiskā veidā iekļaujas šīs organizācijas stāstā un turpmāk neapzināti ietekmē organizācijas tālāko darbu, radot gan izaicinājumus, gan arī veidojot resursu.

Uzņēmumi ir sarežģītas sistēmas, kuras savā dzīves ciklā saskaras ar dažādiem posmiem – izaugsmi, grūtībām, paplašināšanos, izmaiņām, iespējams, pamatīgu transformāciju, utt. Šie tālākie procesi veido uzņēmuma vēsturi un katram uzņēmumam ir sava, unikāla vēsture. Pārsteidzošā kārtā, apgūstot sistēmisko pieeju un domāšanu, organizāciju vadītāji atskārš, cik lielā mērā tieši uzņēmuma vēsture sniedz risinājumus organizāciju nākotnes veiksmei. Pie noteikuma, ja organizāciju dibinātāji un/vai vadītāji spēj uz to apskatīties un pieņemt.

Lai uzņēmums tiešām varētu jēgpilni strādāt un būt veiksmīgs, tās līderiem ir jāspēj atšķirt pagātne no nākotnes, esot apzinātiem par saviem lēmumiem un izvēlēm. Tas izklausās diezgan mulsinoši, vai ne? Jo katra organizācija tic, ka viņi domā tieši par nākotni – uzlabojumiem, procesu un sistēmu pilnveidošanu, inovācijām, izaugsmi utt. Ar ko tad atšķiras pagātne no nākotnes, un kā organizāciju līderiem veidot spēcīgus uzņēmumus? Turpmāk, daži jautājumi, kas var palīdzēt ieviest skaidrību.

 

Izcelsme

Kā, kad un ar kādu mērķi uzņēmums tika dibināts sākotnēji? Ko uzņēmums centās atrisināt priekš sabiedrības? Kam un kāpēc šāds uzņēmums bija nepieciešams?

Ja jūs dzirdiet, ka vienīgā atbilde, kas jums nāk prātā, ir – tāpēc, ka vajadzēja naudu – jums ir problēma, jo šis nav pietiekams arguments, lai radītu un vadītu veiksmīgu biznesu. Vajadzība pēc naudas nerada pievienoto vērtību un nemotivē cilvēkus. Tā vienkārši ir “naudas mašīna”, kas cenšas pati sevi attaisnot. Uz iekšējo motivāciju uzņēmējdarbībai bieži ir diezgan grūti apskatīties, jo tā skar personīgas, dziļi noglabātas jomas, tomēr būtu ieteicams rast skaidras atbildes pašiem priekš sevis.

Iespējams, kopš dibināšanas brīža, uzņēmuma mērķi ir mainījušies vienu vai vairākas reizes un ar katru šādu izmaiņu, mainās visa organizācijas sistēma kā dzīvs veselums. Būtiski, lai uzņēmuma šodienas līderi un darbinieki būtu skaidrībā par to, kādi ir šobrīd uzņēmuma mērķi, un strādātu to sasniegšanas virzienā. Strādājot sistēmiski, mēs bieži redzam, ka patiesā situācija attiecībā uz “iešanu uz mērķiem” organizācijā ir dramatiski atšķirīga no tā, kas tiek deklarēts publiski vai “uz papīra”. Pārkārtojoties organizācijas mērķiem, ir ne tikai jāstiprina virziens, kurā doties, bet jāatvadās no iepriekšējajiem mērķiem un tā, ko nav bijis iespējams sasniegt. Katrs jauns virziens, liek mums atvadīties no vecām ilūzijām un pieaugt personīgi un profesionāli.

Kā jūsu uzņēmuma izcelsme ietekmē jūsu skatu uz nākotni? Ja tā būtu savādāka, kā tad jūs redzētu savas nākotnes iespējas? Tieši dēļ izcelsmes stāsta, organizācijas bieži neapzināti pat neatļaujas domāt plašāk un radīt, tādējādi, savu pagātnes pieredzi neapzināti projicējot uz savu nākotni.

 

Realitāte

Lai radītu izmaiņas, svarīgi ir paskatīties uz to, kas organizācijā šobrīd notiek. Jo lielāka un sarežģītāka ir organizācija, jo apjomīgās ir process. Apskatīties uz realitāti nozīmē burtiski ar visām savām maņām uztvert, kas organizācijā notiek – ne tikai patīkamo vai jomas, kurās ir sasniegumi, bet visu kopumu, bez vērtējuma, attaisnošanās, manipulācijām. Kur to meklēt?

Pavērojiet uzņēmuma vadības sapulces – kas tajās notiek? Par ko runā un, vēl svarīgāk, par ko tur nekad nerunā? Ko nedrīkst pieminēt? Kas atkārtojas no reizes un reizi? Kam un kuram vairs neviens netic? Kur tiek pielikta lielākā piepūle? Pavērojiet organizācijas kultūra ikdienā – tā ietver daudzus aspektus no neapzināti organizācijā notiekošajiem procesiem. Kā cilvēki ierodas uz darbu? Cik un kā viņi strādā? Kā cilvēki komunicē? Pavērojiet ārpus darba pasākumus – kas tajos notiek?

Pēc pieredzes mēs redzam, ka strādājot sistēmiski, vairumam organizāciju līderu, tā uzņēmumu realitāte, ko viņi uztver un izprot, sākotnēji neliekās jauka. Toties, tā ir labs punkts, no kuras sākt izmaiņas – mērķtiecīgi un ar izpratni. Mēs organizāciju vadītājiem un līderiem piedāvājam sistēmiskos sakārtojumus, kā metodi, kas ļauj izprast, kas notiek organizācijā un kur meklēt labus risinājumus tās attīstībai. Izmaiņas nozīmē risināt lietas savādāk, nevis mainīt vietām saskaitāmos vai ar spēku panākt plānoto rezultātu.

 

Sadarbība

Savā sešpadsmit gadu pieredzē ar organizācijām, es esmu novērojusi, ka apmēram 80% organizāciju un to vadītājiem ir lielas grūtības izprast vārdu sadarbība. Iespējams tādēļ, ka mūsu izglītībā un apmācībā tā nav bijusi liela vērtība, akcents tomēr ir vairāk likts uz to, lai cilvēki spētu konkurēt, pierādīt, sasniegt par katru cenu, utt.

Sadarbība ir atšķirīgs jēdziens, šai attieksme ir cits vektors. Sadarbība ir priekšnoteikums tam, lai organizācijā būtu iespējams kopīgi radīt, kopīgi sasniegt mērķus. Sadarbība ir iespējama, ja katram ir sava vieta un uzdevums, visi ir vienlīdz nozīmīgi. Sadarbība paredz, ka cilvēki savstarpēji spēj būt pastāvīgā mijiedarbībā un radīt kvalitatīvu rezultātu. Šķiet, ka šīs iemaņas mums ir ļoti nepieciešamas un tās ir jāmācās. Mūsu veidotās sistēmiskās apmācību programmas un uz sistēmisko darbu balstītās vadības konsultācijas māca šo attieksmi, pilnveido sadarbības iemaņas un atbalsta uzņēmumus jaunu risinājumu veidošanā.

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888