fbpx
"Negaidiet ilgāk. Ienirstiet okeānā, izkāpiet no tā un kļūstiet par jūru!" Rumi

Kad organizācija saskarās ar situācijām, kuras atkārtojas, neskatoties uz pūliņiem rast labus risinājumus, jūs saskarieties ar organizāciju sistēmiskajiem paterniem. Tie nodrošina esošo situāciju atkārtošanos tādā pašā vai līdzīgā veidā, ierobežojot organizācijas attīstību. Tā ir stabilitāte, kura izmaiņu ieceres padara neiespējamas jau pašos pamatos. Sistēmiskas problēmas pieprasa sistēmiska līmeņa risinājumus. Organizāciju sistēmisko paternu apzināšana rada priekšnoteikumus veiksmīgam biznesam. Sistēmiskās konsultācijas ir instruments, kas radīts tieši sistēmisku problēmu risināšanai organizācijās.

Organizācijas bieži kalpo par vietu, kur cilvēki var ne tikai nodrošināt savu dzīvi, sasniegt savus mērķus un mācīties, bet arī iepazīt paši sevi. Mūsu dzīvi un tās veiksmīgu norisi visdziļākajā mērā ietekmē mūsu izcelsmes ģimenes neatrisinātie scenāriji. Viss, kas ir izslēgts ģimenes sistēmā, turpina pastāvēt mūsu zemapziņā, neapzināti sasaistot un ierobežojot mūsu potenciālu. Pienāk brīdis, kad mēs esam gatavi paskatīties uz savu dzīvi kā pieauguši cilvēki, bez aizvainojuma un pretenzijām. Tiekamies mūsu piedāvātajās apmācību grupās un individuālajās konsultācijās.

Iveta Apine
Systemic Constellations Center Riga (SCCR) dibinātāja

Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba metodēm.  Savas vienkāršās cilvēcības dēļ, tā ir plaši pieprasīta visā pasaulē. Sistēmisko sakārtojumu metode radusies sistēmfenomenoloģiskas prakses rezultātā, vācu psihoterapeitam un filozofam Bertam Helingeram, kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, ikdienā strādājot ar ģimenes sistēmiskajiem jautājumiem grupās. Viņa novērojumi noveda pie papildinošiem atklājumiem par to, kā strādā dzīvas sistēmas, pašas sistēmisko sakārtojumu metodes un vēlāk pie, tā saucamās, gara kustība sistēmiskajos sakārtojumos. Kopš metodes izveides, to papildina un tālākattīsta dažādu nozaru speciālisti, lai padarītu to pieejamāku un atbilstošāku konkrētās profesijas rāmim kā arī sabiedriskajiem/sociālajiem procesiem konkrētajā valstī.

Sistēmiskā pieeja ir plaši izmantojama organizāciju konsultācijās, sociālos pārmaiņu un transformāciju projektos, psihoterapijā, psihiatrijā, plaša profila slimību ārstēšanā, individuālu un kolektīvu problēmsituāciju risināšanā. Sistēmisko sakārtojumu darba pamatā ir dziļa izpratne par sistēmfenomenoloģisko procesu un tā ietver tādus jēdzienus kā personīgā un sistēmiskā sirdsapziņa, sistēmiskie labklājības principi, dinamikas un paterni, darbs ar simptomiem.

Mēs apmācam organizāciju vadītājus, īpašniekus, speciālistus, būt zinošiem par sistēmisko pieeju, attieksmi, līderību, lai veidotu mūsdienīgas, plaukstošas organizācijas, kā arī lai nodrošinātu profesionālo un personīgo izaugsmi. Tāpat, mēs piedāvājam ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācības un klientu grupas cilvēkiem, kas vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Vairāk par sistēmisko pieeju iespējams uzzināt, apmeklējot mūsu apmācības, piesakoties konsultācijām vai/un koučingam, lasot mūsu izdotās sistēmiskās grāmatās, kā arī sekojot jaunākajiem bloga ierakstiem.

Mēs SCCR esam par to, ka pārmaiņas ir iespējamas ikvienam un tās sākas ar dziļu izpratni un pieņemšanu. Pārmaiņas notiek, ja tām tiek dota vieta un laiks. Un atbalsts, tik cik nepieciešams, brīžos, kuros ir pēc tā nepieciešamība.

Lasīt vairāk

Par Bertu Helingeru un sistēmisko sakārtojumu vēsturi

Berts Helingers izveidoja savu sakārtojumu metodi pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Sākotnēji viņš un viņa darbs bija zināms salīdzinoši nelielam cilvēku lokam Vācijā. Viens no Helingera pastāvīgiem grupu dalībniekiem, atzīts vācu psihoterapeits un ģimenes sistēmterapeits  Guthards Vēbers, vērojot viņa darbu, sastādīja un izdeva pirmo grāmatu, kas apraksta sistēmisko sakārtojumu metodi – “Divu veidu laime. Berta Helingera psihoterapija.” Vēbers bija arī pirmais, kurš turpinot eksperimentēt ar sistēmisko sakārtojumu metodi, sāka pielietot sistēmiskos sakārtojumus organizāciju praksē.

Kopš šīs grāmatas iznākšanas, sistēmisko sakārtojumu darbs ieguva strauju popularitāti, jo tas skāra daudzas sabiedrībā aktuālas, iepriekš neskartas tēmas, tas provocēja, izaicināja un dziedēja. Vienlaikus mainījās arī izpratne par terapeitisko grupu norises veidiem. Iepriekš zināmo un izplatīto individuālo sesiju un slēgtu grupu vietā, sistēmiskajos semināros bija iespēja piedalīties gan tiem, kas nāca, lai saņemtu savu ģimenes sistēmisko sakārtojumu, gan tiem, kas nāca, lai piedalītos un, iespējams, tiktu uzaicināts par aizvietotājiem citu cilvēku sakārtojumos. Helingera semināri kļuva arvien starptautiskāki un dažreiz cilvēku skaits sasniedza 500 un vairāk cilvēku, tie tika tulkoti 5-6 valodās paralēli. Pārsteidzoši, cik dziļi šis darbs ietekmēja katru klātesošo, pat ja tie sēdēja zāles vidu vai pat beigās. Tāpat, tēmas, kuras līdz šim tika uzskatītas kā tādas, par kurām publiski nerunā, kļuva atvērtas plašai sabiedrībai.  Lielu ieguldījumu metodes attīstībā deva arī Vācijā dzīvojošs Amerikāņu psihoterapeits Hanters Bemons, kurš Helingeru un sistēmisko sakārtojumu metodi “ieveda” angliski runājošajā pasaules daļā ASV un Lielbritānijā.

Kopš deviņdesmitajiem gadiem, Helingers turpināja attīstīt metodi daudzu interesentu, apmācītu psihoterapeitu un klientu acu priekšā. Ja sākotnēji motedes uzsvars bija uz to, lai atjaunotu ģimenes sistēmā izjaukto sākotnējo kārtību, un savā darbā Helingers bija samērā direktīvs un skaidri strādāja pie kārtības atjaunošanas, tad deviņdesmitajos mainīja pats savu metodi un daudz vairāk ieklausījās aizvietotājos, fokusējoties uz tā saucamo “gara kustību”.

Arvien vairāk sistēmiskajos semināros viņš uzdrošinājās ieskicēt tēmas, kas skāra ne tikai ģimenes sistēmu, bet globālas tēmas. Sistēmiskie sakārtojumi par karu, dziļu samierināšanu, upuriem un varmākām ne tikai Vācijā, bet arī daudzās vietās pasaulē, skāra sakārtojumu dalībniekus dziļi un personīgi. Vienaldzīgo nebija, tas nebija iespējams. Taču viedokļi bija dažādi. Iespējams, šajā fenomenoloģiskajā procesā, kurā tika atklāta un attīstījās sistēmisko sakārtojumu metode, zuda iepriekš izstrādātās psihoterapijā pieņemtās darba formas, pārāk klaji tika izaicināta ierastā sociālā un politiskā vadošā doma. Tāpat, pati metode vēl tikai veidojās, tai nebija tik skaidru rāmju, kā šobrīd, un arī pats Berts Helingers bija tikai cilvēks, ar saviem ierobežojumiem.

Helingers ir strādājis visos kontinentos, viņu īpaši ciena Latīņamerikā, Meksikā, Japānā, Ķīnā, Mongolijā, arī Rietumeiropas valstīs, ASV un Krievijā. Viņa darbības pēdējais posms kopš 2003. gada, bijis aiziet no psihoterapijas daudz filozofiskākā rakursā, meklējot vispārīgu, universālu dzīvības spēku un atbildes uz jautājumiem: kas tad vispār virza cilvēku? Kas ir dvēsele? Kas ir gars? Kā tie top redzami un vada cilvēku? Uz šiem jautājumiem viņš ir centies atbildēt arvien dziļāk.

Savā būtībā, sakārtojumi ir bijuši revolucionāri gan pēc satura, gan metodes. Šodien, kad šī metode jau ir izaugusi no autiņiem un var būt patstāvīga, sakārtojumu vadītāji var to pielietot daudzos atšķirīgos veidos, arī atšķirīgi no sākotnējā vai nākamo posmu Berta Helingera izstrādātā varianta. Tās tiešums, dziļums un trāpīgums joprojām ir pārsteidzošs gan ģimeņu, gan organizāciju, gan sociālo jautājumu kontekstā.

Viņš nesāka no nulles

Berta Helingera izveidotā sistēmisko sakārtojumu metode nesākās no tukšs vietas. Divdesmitajā gadsimtā par stabilām psihoterapijas metodēm jau bija atzītas Moreno psihodrāma, kura grupas procesos izmantojot aizvietotājus, mazliet vēlāk Virdžīnija Satīra radīja ģimenes skulptūras metodi. Helingera pienesums, balstoties uz jau esošajām zināšanām un pieredzi psihoterapeitiskajā laukā, bija sekojošs:

Viņš vadīja klientu sistēmiskos sakārtojumus, nesniedzot pirms tam aizvietotājiem būtisku informāciju un detaļas par klientu un viņa ģimenes sistēmu. Tādējādi, aizvietotāji nespēlēja iepriekš zināmas lomas. Tā ir ļoti būtiska atšķirība, jo radās iespēja novērot aizvietotāju savstarpējās attiecības sakārtojumā pretstatā tam, lai novērotu aizvietotāju jūtu izspēli vai vizuālu atveidojumu. Nebija scenārija! No šīs pieredzes formulējās sistēmiskajiem sakārtojumu vadītājiem būtiskā tukšā vidus attieksme.

Helingers novērojot nejauši atklāja, ka aizvietotāji sakārtojumā spēj uztvert informāciju, ko viņi nevar zināt par klientu vai viņa ģimenes sistēmu. Tas bija sava veida fenomens. Viņš nebija plānojis to atklāt, tas notika nejauši, ilgstoši vadot un vērojot ģimenes sistēmiskos sakārtojumus un attiecības starp ģimenes elementiem sakārtojumā, ko atspoguļoja klienta ģimenes sistēmas dalībnieku aizvietotāji. Turpmāk viņš daudzus gadus pētīja aizvietošanas fenomenu, arvien vairāk uzticoties aizvietošanas procesā uztvertajai un izskanējušajai informācijai pretstatā zināmajai informācijai par ģimenes sistēmu, uztvēra un pētīja saiknes starp elementiem ģimenes sistēmā, eksperimentēja ar intervencēm un atrisinājuma frāzēm.

Berta Helingera biogrāfija (16.12.1925 – 19.09.2019)

Ļoti agrā vecumā Berts Helingers saskārās ar Hitleriskās Vācijas režīmu – kā jaunietis piedaloties katoliskā kustībā un neapmeklējot Hetleriskā režīma jauniešu pasākumus tika kvalificēts kā iespējamais tautas ienaidnieks, septiņpadsmit gados iesaukts armijā, sagūstīts, nokļuvis bēgļu nometnē, izbēga no tās un atgriezās mājās.

Uzreiz pēc tam, viņš nolēma kļūt par priesteri, iestājoties Katoļu ordenī. Daudzus nākamos gadus viņš veltīja ķermeņa, dvēseles un gara attīstībai un attīrīšanai, disciplinēti praktizējot meditācijas un kontemplēšanu. Pēc garīgā semināra pabeigšanas, viņš tika nosūtīts uz Diendivāfriku strādāt kā Katoļu priesteris un misisjas skolas direktors pie Zulu. Viņš nostrādāja Āfrikā sešpadsmit gadus, apguva zulu valodu labā līmenī un šajā periodā arī saskārās ar vietējām cilšu tradīcijām, rituāliem un parašām. Anglikāņu baznīcas apmācību ietvaros viņš bija nosūtīts uz mācībām par grupu dinamikām, kur  apmācību vadītājs klausītājiem uzdeva jautājumu par to, kas priekš viņiem ir svarīgāk – principi vai cilvēki. Helingers pats ir atzinis, ka šis jautājums ir izmainījis viņa dzīvi un viņš ļoti apzināti ir izvēlējies turpmāk kalpot cilvēkiem. Tas bija brīdis, kad viņš aizgāja no reliģijas pavisam.

Tālāk sekoja daudzi gadi, apgūstot dažādus psihoterapijas virzienus –  psihoanalīzi, primal screem, ķermeņa orientēto terapiju, Ģeštaltterapiju un transakcionālo analīzi un ģimenes sistēmisko terapiju. Viņš izmēģināja un apguva visu dāžādos posmos, mācījās Eiropā un Amerikā pie vadošajiem pasniedzējiem, daudz lasīja, tai skaitā, visu pieejamo no Freida, studēja hipnoterapiju un arī NLP. Pārzinot tik plašu terapiju spektru, viņš brīvi lietoja dažādas tehnikas, taču pēc iepazīšanās ar ģimenes sistēmisko pieejas, viņš atklāja, ka jau strādā sistēmiski. Pamazām viņš sāka integrēt dažādus terapijas virzienu un nonāca pie ģimenes sistēmiskajiem sakārtojumiem.

Vēlāk, sadarbībā ar Gunthardu Vēberu, viņam tika piedāvāts iesaistīties organizāciju sistēmisko sakārtojumu darba procesos, taču viņš atbildēja, ka viņu tas neinteresē. Helingers pievērsās plašākam kontekstam, pāraugot ģimenes psihoterapijas robežas, meklējot labus risinājumus darbā ar kolektīvām sociālām traumām, kā arī pievēršoties garīgiem meklējumiem.

Viņš ir saraktījis vairāk kā 30 grāmatas, kuras tulkotas daudzās valodās. Tāpat, viņa darbi dažādos posmos ir daudz filmēti. Cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši “uz savas ādas” sistēmisko darbu Helingera vadībā, ir grūti to izprast, to nevar aptvert bez personīgās iesaistes. Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk, iesakām sākt ar Hilengera grāmatām, kuras pieejamas angļu un krievu valodā. Tiem, kas vēlas sākt kārtot savu dzīvi un ģimenes sistēmu, nākiet mācīties.Video šī izcilā cilvēka piemiņai  https://m.youtube.com/watch?v=CRgBVA2YDyg&fbclid=IwAR0fIUta8XSXoaiZUa7YxxkyX-kCvkG12hmKoKJqoNQ80AoOMEbV159fKA0

Lai saņemtu mūsu jaunumus, lūdzu aizpildiet pieteikumu, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Aizpildot pieteikumu jaunumiem, jūs tiekat iekļauti mūsu datu bāzē un varēsiet saņemt jaunumus par plānotajām apmācību un attīstības iespējām. Jūs variet atteikties no izsūtnēm jebkurā laikā.

 

Systemic Constellations Center Riga
Rekvizīti: SIA "Humulus", Reģ. Nr. 40103356965
Saziņai: info@constellationsriga.lv

Pieteikties jaunumiem


Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888