fbpx

Mēs vadam mācību programmas par organizāciju un ģimenes sistēmām, un strādājam ar organizāciju vadības komandām pārmaiņu veiksmīgai norisei. Ar dzīvām sistēmām mēs saskaramies kā pieaugušie, veidojot attiecības, savu ģimeni un audzinot bērnus; kā darbinieki uzņēmumos un organizācijās vai kā dalībnieki dažādās asociācijās un neformālās grupās; kā īpašnieki, veidojot savus biznesus utt. Mēs katrs esam daudzu sistēmu daļa. Šīs sistēmas iespējams izpētīt ar sistēmiskās uztveres, domāšanas un sistēmisko sakārtojumu palīdzību, lai rastu risinājumus un jaunas atklāsmes turpmākai virzībai.

Sistēmiskā pieeja ir ļoti vērtīga situācijās, kuras mūsu dzīvē atkārtojas un rada mums sarežģījumus, ko neizdodas atrisināt ar citām metodēm. Bieži, tie ir attiecību scenāriji un konfliktsituācijas, kas atkārtojas tādā pašā vai līdzīgā veidā; brīži, kad mēs jūtamies iestrēguši, ir “par smagu” vai izjūtam netaisnību, nelīdzsvaru; kad trūkst skaidrības par situāciju kopumā vai esam tajā pilnīgi “iekšā” un nepieciešams skats no malas. Tad sistēmiskais darbs var sniegt jaunu impulsu virzībai pretī labam risinājumam.

Dzīvas sistēmas vada noteikti principi un mehānismi. Viens no sistēmiskajiem principiem, ko varētu saukt par atslēgu uz turpmākajiem, ir piederības princips. Tas paredz, ka ikvienam sistēmas dalībniekam, ir vienādas tiesības piederēt. Savukārt, piederēšanas liegšana – neatzīstot, nepieņemot, nepieminot, utt. – ir veids, kā sistēmas dalībnieki tiek izslēgti.

Pētot organizāciju un biznesa jautājumus, sistēmiskie paterni turpina neredzamā veidā vadīt organizācijas sistēmu, izpaužoties “caur” darbiniekiem, komandām, projektiem, mērķiem un stratēģijām utt. Ar tiem var sastapties, pētot organizācijas kultūru, līderības stilu, pārmaiņu procesus un tiem raksturīgo darbinieku pretošanos. Organizāciju sistēmisko paternu avoti ir meklējami nevis organizācijas esošajā struktūrā un darbībā, bet tās izcelsmē un vēsturē. Sistēmiskie paterni organizācijās bieži ir saistīti ne tikai ar piederības principu, bet arī ar diviem citiem – nepieciešamību pēc līdzsvarotas apmaiņas un pēc sistēmiskās kārtības.

Ja jūs interesē uzzināt vairāk, sekojiet jaunumiem, sazinieties ar mums par konsultācijām jūsu uzņēmumā vai piesakieties uz kādu no apmācību programmām. Uz tikšanos!

Mēs radam un vadam mācību programmas, seminārus un darbnīcas (workshop), kas sniedz dalībniekiem zināšanas un praktisko pieredzi sistēmiskajā darbā, izmantojot sistēmiskos sakārtojumus, sistēmisko uztveri un domāšanu. Tēmu loks ietver gan individuālu situāciju un jautājumu risināšanu, gan organizāciju vadības un attīstības jautājumus. Konsultējam organizāciju vadītājus un komandas, veicam organizāciju kultūras pētījumus, pārmaiņu un attīstības projektus.

Mūsu klienti ir pieauguši cilvēki ar visdažādāko dzīves gājumu. Viņus vieno interese par jauniem risinājumiem organizāciju attīstībai un savu personīgo situāciju izpēte. Mācību programmas, kurās tiek apgūta sistēmiskā uztvere, domāšana un sistēmiskie sakārtojumi, sniedz iespēju integrēt sistēmisko pieeju savā profesionālajā portfelī. Viņu vidū ir vadītāji, HR speciālisti, konsultanti, kouči un citu atbalstošo jomu profesionāļi. Mācību programmas veidotas, sadarbībā ar Nīderlandes Berta Helingera insitūtu.

 

Lasīt vairāk
Systemic Constellations Center Riga, SIA "Humulus"
Rekvizīti: Reģ. Nr. 40103356965, Ģertrūdes iela 20-3A, Rīga LV-1011
Saziņai: info@constellationsriga.lv

  Pieteikties jaunumiem


  Pieteikties   info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

   Rezervēt grāmatu


    info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887