fbpx

Ģimenes sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode 2024/2025

Šī apmācību programma, pirmām kārtām, ir dziļš un praktisks iekšējs ceļojums savās ģimenes sistēmas dinamikās. Tā ir piemērota pieaugušiem cilvēkiem, kas gatavi ieraudzīt, atzīt un pāraugt ģimenes sistēmiskos procesus, kas attur no virzības uz priekšu savā, pieauguša cilvēka dzīvē. Bāzes līmeņa programma ir vērtīga ikvienam interesentam. Īpaši, cilvēkiem, kuru profesionālā darbība ietver saskarsmi ar dažādām sistēmām un kam ir ietekme uz to darbību, piemēram, organizāciju konsultanti, uzņēmumu personāla vadītāji, dažādu veidu terapeiti, sociālie darbinieki, skolotāji un citu palīdzošo profesiju pārstāvji.

Mācību programmā, dalībnieki apgūst sistēm-fenomenoloģiskās pieejas attieksmi, uztveri un teorētisko bāzi, uz kā balstīta ģimenes sistēmisko sakārtojumu metode, kā arī piedzīvo sistēmiskos sakārtojumus  “uz savas ādas”, kā metodi, ar kuras palīdzību tiek risināti dalībnieku individuālie pieprasījumi. Apmācību programma balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Hellingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi, izklājumi), sistēm-fenomenoloģiskās uztveres un domāšanas principiem.

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, skaidri ieraugot savu atbildību un tad sadalot to atbilstoši, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Hellingers

Mācību programmas apguve ietver:

 • dalību desmit klātienes apmācību moduļos grupā;
 • atklāsmēm bagātu laiku starp moduļiem, kurā tiek piedzīvots apgūtais;
 • divu saistītu grāmatu izlasīšanu (SCCR izdotās grāmatas vai kāda no mūsu rekomendētajām);
 • personīgās genogrammas izveidošanu (sistēmiskais dzimtas koks kā ģimenes kopīgā lauka un dinamiku avots);
 • noslēguma pašrefleksijas darbu.

Apmācību moduļu norises datumi 2024. /2025. gadā:

 • 14. – 15. septembris, plkst. 10:00 – 16:30
 • 12. – 13. oktobris, plkst. 10:00 – 16:30
 • 9. – 10. novembris, plkst. 10:00 – 16:30
 • 7. – 8. decembris, plkst. 10:00 – 16:30
 • 11. – 12. janvāris, plkst. 10:00 – 16:30
 • 15. – 16. februāris, plkst. 10:00 – 16:30
 • 15. – 16. marts, plkst. 10:00 – 16:30
 • 12. – 13. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:30
 • 10. – 11. maijs, plkst. 10:00 – 16:30
 • 7. – 8. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:30

 Apmācību moduļos izskatāmās tēmas:

1.modulis: Sistēmiskā izpratne un uztvere.

Koncentrēta iekšējā pozīcija “tukšais vidus” – bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa.  Prakse, kas veltīta sistēmiskās uztveres stiprināšanai. Sistēm-enerģija kā enerģijas veids, kas raksturīgs dzīvai sistēmai. Izpratnes veidošana par ģimenes sistēmu kā dzīvu sistēmu. Izpratnes veidošana par katra vietu, pienesumu un lomu ģimenes sistēmā. Paaudžu un dzimtas jēdziens. Genogramma kā sistēmiskās informācijas avots. Dzimtas sistēmiskā vēsture. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

2.modulis. Sistēm-fenomenoloģiskā skatījuma teorētiskie aspekti.

Sistēmfenomenoloģijas teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņa, kā spēki/mehānismi, kas ietekmē ikviena indivīda dzīvi. Sistēmiskie principi – piederība (saikne), kārtība, līdzsvarota apmaiņa. Bāzes sistēmiskās dinamikas, to veidošanās un simptomi. Ģimenes sistēmiskās dinamikas kā neapzināts process, kas ietekmējis indivīda domāšanas un uzvedības veidošanos. Prakse, kas veltīta ģimenes sistēmisko dinamiku izpētei savā izcelsmes ģimenes sistēmā. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

3.modulis. Izslēgto cilvēku, notikumu un tēmu iekļaušana.

Sistemenerģijas izpausmju norādes uz izslēgšanu ģimenes sistēmā. Ģimenes sistēmā nepieminēto, noliegto, aizmirsto, devalvēto vai citādos veidos izslēgto cilvēku iekļaušana. Izslēgtu tēmu apzināšana. Izslēgtu notikumu iekļaušana. Dzīvie un mirušie un ar to saistītās tēmas. Izpratnes veidošana par to, ko nozīmē jēdziens “savas vietas ieņemšana” ģimenes sistēmā. Prakse, kas veltīta ar izslēgšanu saistītu dinamiku izpētei savā izcelsmes ģimenes sistēmā. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

4.modulis. Kārtības princips ģimenes sistēmā. Izcelsmes un paša veidotā ģimene.

Sistemenerģijas izpausmju norādes uz kārtības principa pārkāpumiem ģimenes sistēmā. Kārtības princips vecāku un bērnu attiecībās, brāļu un māsu attiecībās, paša ģimenes sistēmas un izcelsmes ģimenes sistēmu attiecībās abiem partneriem. Jaunas sistēmas veidošanās un jaunas dzīvības ienākšana. Saliktās ģimenes ar bērniem no iepriekšējām attiecībām un laba kārtība šādās attiecībās visiem iesaistītajiem. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

5.modulis. Apmaiņas princips ģimenes sistēmā.

Sistemenerģijas izpausmju norādes uz apmaiņas principa pārkāpumiem ģimenes sistēmā Bērna aklā mīlestība uz vecākiem un izcelsmi – došana par jebkuru cenu. Pieaugšana kā process no aklas un redzošu mīlestību ģimenes sistēmā. Pieaugšana kā došanas – ņemšanas procesa līdzsvarošana. Līdzsvarota apmaiņa dažādās attiecību formās: starp vecākiem un bērniem, bērniem un vecākiem, brāļiem un māsām, pārī, attiecībā uz dzimtas kopējo resursu. Dinamikas, kas saistītas ar apmaiņas principa pārkāpšanu. Prakse, kas veltīta izpratnes veicināšanai par došanu un ņemšanu. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

6.modulis. Attiecības pārī (partnerattiecības).

Pāris kā veselums. Sieviete un vīrietis pārī, sieviešu tēmas un vīriešu tēmas pārī. Pāra attīstība: iemīlēšanās, mīlestība, funkcionālās attiecības, apzinātu partnerattiecību veidošana. Kas pārim ļauj augt un, kas to šķeļ. Pāru tēmas sistēm-fenomenoloģiskā skatījumā: iepriekšējie partneri un iepriekšejās attiecības; sānsoļi un mīlas trijstūri; viens/abi partneri nepieņem otra izcelsmes ģimeni; viena/abu partneru izcelsmes ģimenes nepieņem bērna partneri; ilgstošu vai dzīvībai bīstamu slimību ietekme uz pāri; šķiršanās; partnera nāve; kad pāra attiecību pamatā ir  materiāls aprēķins.  Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

7.modulis. Sistēmisko sakārtojumu metode.

Sistēmiskā sakārtojuma metodes teorētiskie aspekti. Izpratnes veidošana par to, kuru sistēmas daļu nepieciešams izvietot sakārtojumā, elementu izvēle, darbs ar aizvietotājiem sakārtojumā,  sistēmas atveids, sistēmisko dinamiku atpazīšana sakārtojumā, intervences sakārtojuma laikā. Sakārtojuma uztveres līmeņi. Fasilitēšanas iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu sakārtojumu. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas sakārtojumos un dzīvē. Veselības trijstūris – ķermeņa, prāta un emociju vienotība. Dalībnieku pieredze, praktizējot sistēmisko sakārtojumu vadīšanu nelielās grupās ar apmācību kolēģiem. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

8.modulis. Dzīvība un nāve. Darbs ar veselības simptomiem.

Dzīve un nāve kā koncepts sistēm-fenomenoloģiskā skatījumā. Sievietes un vīrieša dzīves cikls. Vecāku nāves pieņemšana. Situācijas, kad tiek piedzīvota partnera vai bērna nāve, aborti. Izlīgšana ar upuriem un varmākām. Prakse, kas veltīta resursa pieņemšanai no iepriekšējām paaudzēm un tā nodošana nākamajām paaudzēm – dzīvības un mīlestības plūsmas stiprināšana. Dzīvības pieņemšana par pilnu cenu. Dzīves kvalitāti veselības ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Atkarības. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

9.modulis. Izpratnes veidošana par traumu sistēm-fenomenoloģiskā skatījumā.

Prakse, kas veltīta “Drošas vietas” veidošanai priekš katra dalībnieka. Teorētiskais skaidrojums par traumu no sistēm-fenomenoloģiskā skatpunkta, kas balstīta uz šamanisko pieeju par dvēseles veseluma atgūšanu. Prakse, kas veltīta zaudētās dvēseles daļas (daļu) atgūšanai un integrēšanai. Prakse, kas veltīta savu esošo resursu apzināšanai un integrēšanai. Individuālie sistēmiskie sakārtojumi pēc dalībnieku pieprasījuma grupā.

10. modulis.

Ģimenes sistēma kā vienots veselums, kam pieder visi tās dalībnieki. Pieaugšana un pagriešanās savai dzīvei. Savas vietas ieņemšana ģimenes sistēmā.  Ceļš no izpratnes veidošanās līdz dziļai pieņemšanai kā dvēseles kustība pretī veselumam. Apgūto tēmu integrēšana. Ģimenes dinamiku ietekme uz profesionālo dzīvi, profesiju, darbu. Ģimenes dinamiku ietekme uz naudu, īpašumiem, mantojumu, biznesu.

 • Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Dalībnieku pieredze, saņemot sistēmiskos sakārtojumus pēc sava pieprasījuma no pasniedzējiem.
 • Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Pēc šīs mācību programmas noslēguma ir iespēja turpināt padziļināta līmeņa tēmu izskatīšanu un apmācības. Sistēmiskās uztveres un sistēmiskā darba integrēšana savā profesionālajā dzīvē un darbā.

Apmācības vadītāji:

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri: Iveta Apine, Normunds Apinis un Terēze Riekstiņa.

Apmācību izmaksas:  3000 eiro + PVN. Iepriekš vienojoties iespēja maksāt pa daļām (300 eiro + PVN par moduli).

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.

Dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām augustā.

Pieteikties

Sistēmiski risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai 2024/2025

Šī apmācību programma piemērota cilvēkiem, kuri ir profesionāli iesaistīti organizāciju darbībā dažādu līmeņu vadībā (vadītāji, īpašnieki, personāla vadītāji, departamentu, nodaļu un komandu vadītāji), kā arī strādā kā organizāciju iekšējie vai ārējie konsultanti, kouči, supervizori, treneri, un ir ieinteresēti organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un attīstībā.

Apmācību programmā jūs iegūsiet jaunu zināšanu bloku, kuru nav iespējams apgūt citās vadības un organizāciju attīstības disciplīnās – pieredzē balstītas zināšanas par organizāciju no sistēm-fenomenoloģiskā skatupunkta. Tās var kļūt par ieguldījumu organizāciju attīstības jautājumu pārskatīšanā, pārmaiņu iniciēšanā un integrēšanā, kā arī operatīvās un stratēģiskās vadības problēmjautājumu risināšanā. Mācību gaitā dalībnieki iegūst arī būtiskas personīgas atziņas, kas palīdz karjeras veidošanā, biznesa attīstībā un izmaiņu veikšanā, vadības stila maiņā, komandas stiprināšanā un sava personīgā potenciāla apzināšanā.

Mācību programmas mērķis ir:

 • sniegt dalībniekiem izpratni par trīs līmeņa mehānismiem, kas ietekmē organizāciju kā sistēmu, organizāciju sistēmiskajām dinamikām, to simptomātiku un risinājumiem;
 • veicināt jaunas atziņas par iespējamajiem sistēmas līmeņa risinājumiem organizācijās un darbā;
 • atbalstīt dalībniekus profesionālajā izaugsmē, iekļaujot sistēmiskos risinājumus organizāciju konsultēšanas instrumentu klāstā tiem, kuri konsultē organizācijas kā ārējie konsultanti.

Pārmaiņas organizācijas sistēmas līmenī ir iespējamas, vispirms ieraugot un atzīstot situāciju, tādu, kā tā ir. Nevērtējot un nemeklējot vainīgo. Atsakoties no idejas, ka nomainot cilvēkus, mainīsies “sistēma”. Atsakoties no nevajadzīgas iekšējas fragmentācijas un savstarpējas sacensības. Tai vietā, meklējot labus risinājumus kopuma jeb organizācijas sistēmas līmenī. 

Gadījumos, kad organizācijas augstākā līmeņa vadība nav spējīga ieraudzīt un pieņemt faktisko situāciju, vai kad katra individuālās ambīcijas ir būtiskākas par kopējo virzību, pārmaiņu ieviešana ieņem piespiedu formu un/vai tai ir lielas materiālā un cilvēkresursu izmaksas. Organizācija zaudē ne tikai cilvēkus, tiek apdraudēts tās potenciāls kopumā.

Nodarbību norise: nodarbības ir veidotas ļoti praktiski, dalībniekiem apgūstot jaunu teoriju uz personīgiem/organizāciju piemēriem, citu grupas dalībnieku organizāciju piemēriem un piemēriem no viesklientu darbiem. Nodarbības noris desmit klātienes moduļos slēgtā apmācību grupā (slēgta grupa nozīmē, ka šai grupai vairs nav iespējams pievienoties jauniem dalībniekiem).

Apmācību norises datumi 2024./ 2025. gadā:

 • 17. – 18. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00
 • 14. – 15. novembris, plkst. 10:00 – 16:00
 • 12. – 13. decembris, plkst. 10:00 – 16:00
 • 23. – 24. janvāris, plkst. 10:00 – 16:00
 • 20. – 21. februāris, plkst. 10:00 – 16:00
 • 20. – 21. marts, plkst. 10:00 – 16:00
 • 17. – 18. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:00
 • 15. – 16. maijs, plkst. 10:00 – 16:00
 • 12. – 13. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:00
 • 10. – 11. jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00.

Papildus mācību programmai, mēs iekļaujam 2 dienas dalībnieku individuālajiem pieprasījumiem, kuros būs iespējams apskatīt un risināt ģimenes sistēmiskās dinamikas. Ar grupu tiks saskaņoti divi atsevišķi datumi.

Apmācību tēmas:

Modulis 1 (divas dienas)

Sistēmfenomenoloģiskās pieejas trīs darbības mehānismi – individuālais darbības mehānisms, sistēmas darbības mehānisms un evolucionārais spēks organizāciju kontekstā. Pirmajā modulī veidosim kopīgi izpratni par individuālo darbības mehānismu, to, kā mēs satiekamies ar organizācijām no personīgā skatupunkta. Pētīsim kā mēs organizāciju kontekstā risinām ar piederību saistītus jautājumus, iesaistāmies apmaiņas procesā (organizācijas, darba, profesijas) ietvaros, un kā mēs uztveram, kas ir mūsu vieta, loma, mērķi, ietekme organizācijā. Veidosim izpratni par to, kā mūsu vērtējumi, spriedumi un viedokļi veido mūsu individuālās darbības robežas.

Modulis 2, 3 un 4 (sešas dienas)

Sistēmfenomenoloģiskās pieejas trīs darbības mehānismu tēmas turpinājums, dziļāk iepazīstot sistēmas darbības mehānismu. Mācīsimies novērto sistēmas līmeņa norises organizācijās. Otrajā, trešajā un ceturtajā modulī veidosim kopīgi izpratni par sistēmas darbības mehānismu, iepazīstoties ar sistēmiskajiem principiem un paterniem. Pētīsim, kā organizācijās izaužas sistēmiskie paterni un kādi organizāciju simptomi, liecina par tiem. Apgūsim un stiprināsim iemaņas uztvert sistēmenerģiju organizācijās un komandās, organizācijas izcelsmes un vēstures sistēmiskos aspektus. Izpratīsim pievienošanos un aiziešanu no organizācijas no personīgā un sistēmiskā skatupunkta.

Modulis 5 (divas dienas)

Sistēmfenomenoloģiskās pieejas trīs darbības mehānismu tēmas turpinājums, dziļāk iepazīstot evolucionārā spēka darbību. Piektajā modulī veidosim kopīgi izpratni par evolucionārā spēka ietekmi uz organizāciju kā sistēmu, apskatot tādas tēmas, kā organizācijas potenciāls un paplašināšanās, pārmaiņas, transformatīvi procesi dažādās formās. Pētīsim organizācijas mērķus no visu iesaistīto, ieinteresēto pušu perspektīvas. Pētīsim organizācijas attīstību no dažādām nākotnes perspektīvām, tai skaitā, no nākotnes, kas tuvojās.

Modulis 6 un 7 (četras dienas)

Organizāciju sistēmisko sakārtojumu metodes apguve. Klienta un sakārtojumu vadītāja vietas, savstarpējās attiecības, saikne ar paša resursu un kopējo lauku. Izpratnes veidošana par darbu ar aizvietotājiem, spēju uztvert sistēmas līmeņa informāciju caur aizvietotājiem, atdalot to no aizvietotāja personīgajām reakcijām un paša uztveres. Sistēmiskā intervija, elementu izvēle un izvietošana, sistēmas atveids sakārtojumā un sistēmenerģija tajā, intervences sakārtojumā un tā pabeigšana. Strādāsim grupās, apgūstot klientu intervēšanu, organizācijas sistēmisko diagnosticēšanu un intervenču veikšanu sakārtojumos. Dažādie sakārtojumu veidi un dažādas sistēmiskā darba formas ar sakārtojumu palīdzību. Sistēmiskā darba formas ar sakārtojumiem organizācijas iekšienē (ar vadību, līderiem, komandām).

Modulis 8 un 9 (četras dienas)

Sistēmiski risinājumi organizācijām bez sakārtojumu veidošanas. Atbalsts organizāciju ceļā uz veselumu, strādājot ar organizāciju sistēmiskajiem paterniem, bez paša sakārtojuma veidošanas (esot organizācijas iekšienē dažādos hierarhijas līmeņos vai strādājot kā ārējam konsultantam). Mēs pētīsim klientu organizāciju pieprasījumus, lai izprastu, kur sistēmā (vai ārpus tās) rodas noteikto paternu “palaidēj-mehānisms”, kādos veidos strādā sistēmiskie principi un ar kādiem procesiem būtu iespējams šos sistēmas līmeņa mehānismus mainīt. Sistēmiskās konsultācijas un koučings kā instrumenti, sistēmiskajam darbam ar organizācijām (bez sakārtojumiem).

Modulis 10 (divas dienas)

Pēdējais modulis ir veltīts dalībnieku individuālais supervīzijai un zināšanu integrēšanai. Sistēmisko konsultāciju un sakārtojumu darba ētiskā puse un izpratne par to, ko nozīmē strādāt, lai atbalstītu citus ar sistēmiskām metodēm. Esošo apmācību tēmu pārskatīšana, jauno zināšanu un pieredzes integrēšana. Dalībnieku atbalsts un virzīšana apgūto zināšanu turpmākā pielietošanā savā profesionālajā dzīvē. Veicināsim dziļāku apzināšanos par to, kādā veidā un kur apgūtās iemaņas veiksmīgi izmantot šobrīd. Iekļausim ģimenes sistēmas dinamikas, pateicoties kurām, dalībnieki ir nonākuši šajā savā dzīves punktā, pieņemot visu, ko tas ir prasījis un devis katram.

Prasības dalībniekiem:

Nav nepieciešamas nekādas īpašas iepriekšējas zināšanas. Lai tiktu uzņemtam apmācību grupā, mēs lūdzam jūs brīvā formā uzrakstīt epastā savu motivāciju dalībai šajā kursā.

Vadītāji: Iveta Apine, Normunds Apinis, Raivis Irbītis, Elena Markova.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu par apmācību programmas apguvi, kas izstrādāta, sadarbībā ar Nīderlandes Berta Helingera institūtu. Sertifikātu izsniedzam kā neformālās izglītības iestāde “Sistēmiskās izglītības institūts”, izglītības iestādes Reģ. Nr. 3380801084.

Apmācību izmaksas: Kopā 3500 eiro + PVN. Iepriekš vienojoties iespēja maksāt daļēji (350 eiro + PVN par moduli).

Reģistrēšanās: reģistrēšanās apmācību programmai, spiežot pogu “pieteikties”. Motivācijas vēstuli brīvā formā sūtīt uz epastu info@constellationsriga.lv.

Pieteikties

Atvērtās sistēmiskās darbnīcas organizāciju jautājumiem

Esiet laipni aicināti uz atvērtām sistēmiskām darbnīcām organizāciju jautājumiem (trešdienas vakaros) ar Dainu Ramatu – sistēmisko treneri darbā ar organizācijām.

Piedāvāsim drošu un atbalstošu vidi organizāciju un uzņēmumu vadītājiem, kurā ar sistēmiskās pieejas principiem pētīt un atklāt organizācijā notiekošos aspektus, mijiedarbību un ietekmi .

Darbnīcas paredzētas, lai izprastu, apzinātos realitātē notiekošo, iegūtu jaunas atklāsmes un rastu potenciālus virzienus risinājumiem un lēmumiem.

Pievienojies šīm darbnīcām, ja kāds no šiem jautājumiem tavā organizācijā vai uzņēmumā tev ir aktuāls šobrīd:

 • Mērķu un rezultātu sasniegšana, ar to saistītie izaicinājumi;
 • Komanda, sadarbība, konflikti;
 • Attiecības starp vadību, vadītāju un padotajiem;
 • Savstarpējās attiecības un izaicinājumi dažādu departamentu, nodaļu un struktūru starpā;
 • Stagnācija, enerģijas, motivācijas trūkums, izdegšanas simptomātika;
 • Pārmaiņas, ar pārmaiņām saistītie jautājumi, izaicinājumi, pretestība;
 • Dilemmas, sarežģīti lēmumi, nevēlamas situācijas, kas atkārtojas;
 • Mana kā vadītāja loma, ietekme, vieta organizācijā;
 • Veselas, dzīvotspējīgas organizācijas veidošana;
 • Produktu, pakalpojumu potenciāls;
 • Organizācijas attīstība, virzieni nākotnei;

Norise:

 • Strādāsim praktiski ar sistēmiskās pieejas vingrinājumiem. Katrā sistēmiskajā darbnīcā būs praktisks vingrinājums un uzņēmuma/organizācijas situācijas, problēmas, jautājumu izpēte.
 • Nodarbības notiks grupā ar 5-8 dalībniekiem
 • Var apmeklēt vienu vai vairākas nodarbības pēc izvēles

Nodarbības notiek Ģertrūdes ielā 20, Rīgā no plkst. 17:30 -20:30

Dalības maksa: 80 eiro + PVN.

Tuvākie datumi: 10.jūlijs, 21.augusts, 18.septembris.

Darbnīcas vadīs  sistēmiskā trenere darbā ar organizācijām Daina Ramata.

Piesakoties, vēlamo darbnīcas datumu norādiet laukā “Ziņa”.

Pieteikties

Pētot organizācijas kultūru, septembris 2024

Organizācijas kultūra ietekmē ikvienu, kas saskaras ar organizāciju. Tā netiešā veidā rada vidi sasniegumiem vai, tieši pretēji, kavē veiksmīgu sadarbību un plānoto rezultātu sasniegšanu. Par organizācijas kultūru biznesa vidē tiek runāts ar vien biežāk. Šajā seminārā dalībniekiem būs iespēja uzzināt un piedzīvot sistēmisku skatījumu uz organizācijas kultūru, kas atklās jaunus aspektus un raisīs idejas organizācijas turpmākajai attīstībai.

Tēmas:

 • organizācijas kultūras redzamā un neredzamā daļa;
 • organizācijas kultūras ietekme uz pārmaiņām organizācijā;
 • organizācijas kultūras pētījums: kā tas noris un ko tas dod?
 • praktiskā daļa: savas organizācijas kultūras izpēte ar sistēmisko metožu palīdzību.

Mērķauditorija: organizāciju vadītāji un HR speciālisti, kuri vēlas labāk izprast savas organizācijas kultūru un veidus, kā to izpētīt un transformēt.

Apmācību norise: 12. un 13. septembris 2024, plkst. 10:00 – 16:00. Pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN. Atlaide tiek piemērota, ja semināru apmeklē vairāki dalībnieki no vienas organizācijas.

Vadītāji: Iveta Apine un Maija Dobele.

Pieteikties

Hellingera klubs

Esiet laipni aicināti uz Hellingera klubu 2024.gada rudenī. Mēs sāksim ar tikšanām klātienē un pēc dalībnieku apmeklētības sapratīsim vai vēlāk turpināsim tiešsaistē vai  klātienē.

Kluba pamata mērķis ir iepazīties ar Hellingera darbu, mācoties no viņa praktiskās darbības, kas mums pieejama video formātā. Būs iespēja piedalīties diskusijās, rast atbildes uz saviem jautājumiem un padziļināt savu izpratni par šo unikālo metodi, mācoties no tās autora Berta Hellingera.

2024.gada rudens datumi: 11.septembris; 16.oktobris; 13.novembris un 11.decembris. Tikšanās notiek Ģertrūdes ielā 20, Rīgā no plkst. 18:00 -20:00.

Vietu skaits līdz 15 cilvēkiem. Dalības maksa 40 EUR+ PVN. Spied PIETEIKTIES aiz šī apraksta.

Līdz rudenim jums ir iespēja iegādāties un iepazīties ar Berta Hellingera grāmatu “Laime kas paliek”. Šajā grāmatā īsumā viegli saprotamā valodā autors aprakstījis, ko ģimenes sistēmas sakārtojuma metode ir atklājusi par dzīvi un mīlestību. Šī grāmata mūsu centram ir patiešām nozīmīga, kad centra pirmssākumos tās vadītājs Normunds Apinis saņēma atļauju tulkot šo grāmatu latviski no paša Berta 2010.gadā. Šogad grāmata ir atkārtoti izdota. Grāmatu iegādāties var šeit.

Pieteikties

Sistēmisko sakārtojumu darbnīcas, rudens 2024

Laipni lūgti uz ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcām, kuras notiek vienu reizi mēnesī pilnas dienas garumā. Šeit 2024. gada rudens klientu darbnīcu datumi:

 • svētdiena, 8.septembris 2024, plkst. 10:00 – 17:00. Spied PIETEIKTIES aiz šī aprakta;
 • svētdiena, 6.oktobris 2024, plkst. 10:00 – 17:00. Spied PIETEIKTIES aiz šī aprakta;
 • svētdiena, 3.novembris 2024, plkst. 10:00 – 17:00. Spied PIETEIKTIES aiz šī aprakta;
 • svētdiena, 1.decembris 2024, plkst. 10:00 – 17:00. Spied PIETEIKTIES aiz šī aprakta.

Jums ir iespēja piedalīties darbnīcās dažādos veidos, izvēloties dalību vienā vai vairākās darbnīcās. Jūs variet piedalīties, lai saņemtu savu individuālo sistēmisko sakārtojumu, esot klienta krēslā. Tāpat, variet piedalīties kā dalībnieks arī bez sava individuālā sistēmiskā sakārtojuma, ņemot dalību citu cilvēku sistēmiskajos sakārtojumos kā aizvietotājs, ja jūs tiekat izvēlēts. Un, protams, variet piedalīties, lai piedzīvotu sistēmisko sakārtojumu pārsteidzošo norisi kā dalībnieks, bez tiešas iesaistes sakārtojumos.

Darbnīcās jūs variet sastapt vis dažādākos cilvēkus, ir dalībnieki, kuri apmeklē darbnīcas regulāri, ir tādi, kas atnāk tikai vienu reizi. Variet rēķināties, ka grupas dalībnieki darbnīcās mainās, tādēļ tā nekļūst par pastāvīgu ilgtermiņa attīstības grupu. Droši pievienojieties!

Tēmu loks, kuras tiek izskatītas šajās klientu darbnīcās ir visplašākais: attiecības ar partneri, vecākiem, bērniem, šķiršanās, mantojumu jautājumi, garīgās un fiziskās veselības aspekti, attiecības pašam ar sevi, krīzes, neskaidrības, emocionālas reakcijas, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot. Ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar izdegšanu, kad ķermenis vienkārši saka – pietiek. Tāpat, šajās darbnīcās izskatām arī ar darbu un profesionālo dzīvi saistītus jautājumus, ja grupā ir šādi pieprasījumi.

Darbnīcai ir grupas darba formāts, kur vienas dienas ietvaros mēs izskatām 5-6 individuālos dalībnieku gadījumus.

Katra dalībnieka gadījums tiek izskatīts fasilitatora vadība, veidojot individuālu sistēmisko sakārtojumu konkrētā klienta problēmas izskatīšanai. Sistēmiskajos sakārtojumos tiek izmantoti aizvietotāji, par kuriem kļūst darbnīcas dalībnieki, lai gūtu priekšstatu par klienta situācijas atrisinājumu no sistēmiskā viedokļa. Klients, faktiski, ar sistēmiskā sakārtojuma palīdzību iegūst iespēju apskatīties uz savu risināmo jautājumu it kā no malas, kas bieži sniedz jaunas iespējas un vietu risinājumiem.

Dalībnieku skaits – līdz 13 cilvēkiem.

Tehniskā informācija: piesakoties, lūdzam norādīt darbnīcas datumu, kurā vēlaties piedalīties. Paskaidrojumā norādiet vai vēlaties savu klienta sakārtojumu, īsi aprakstiet tēmu. Norādiet arī vai esat ar mieru piedalīties darbnīcā kā dalībnieks, bez sava sakārtojuma, ja šāda iespēja nebūs. Dalība tiek apstiprināta katram atsevišķi, nepieciešamības gadījumā sazvanoties un izrunājot situāciju iepriekš. Ja jums pēc apstiprinājuma saņemšanas mainās plāni un dalība darbnīcā nav iespējama, mēs sagaidām, ka jūs savu dalību atceļat, rakstiski mums par to paziņojot epastā laicīgi.

Jautājumi & atbildes

Vai maksa ir vienāda ar un bez sava sakārtojuma?
Jā, maksa ir vienāda. Tas ir tādēļ, ka sakārtojumi ir grupas process, kurā ikviens no dalībniekiem saņem jaunas atziņas par sevi, ar vai bez sakārtojuma. Bieži, atziņas rodas dzirdot un piedzīvojot sakārtojumā kā aizvietotājam citu cilvēku dzīves situācijas.

Vai man noteikti jāpiesakās uz sakārtojumu?
Jā, mēs iesakām jums pieteikumā norādīt, ka jums noteikti nepieciešams sakārtojums, kā arī aprakstīt jūsu situāciju. Tas gan negarantē, ka jūs to noteikti saņemsiet. Sistēmiskie procesi ir pietiekami komplicēti un ne vienmēr tas, ka jūs esat nolēmis veikt sakārtojumu, jums nāks tiešām par labu. Ar vēlmi ir par maz, mēs vērojam cik un vai jums ir pieejams brīvs resurss izmaiņu veikšanai savā dzīvē. Mēs paturam sev tiesības jums atteikt sakārtojuma procesu.

Vai es varu pierakstīties uz visām darbnīcām, kas ir izsludinātas?
Droši. Jūs variet pieteikties uz visām darbnīcām, kas ir izsludinātas. Taču nav prātīgi katru reizi pierakstīties uz savu individuālo sakārtojumu. Tam vienkārši nav jēgas. Sakārtojumi ir process, kas rada impulsu pārmaiņām. Šīm pārmaiņām nepieciešams laiks un atbalsts. Cerēt, ka pierakstoties uz vairākiem sakārtojumiem pēc kārtas, jūs ar sakārtojumu procesu reizi mēnesī atrisināsiet visas savas iekrātās problēmas, nav prātīga doma. Ar sakārtojumu viss tikai sākas (nevis viss beidzas). Mēs jums piedāvātu citu pieeju – dalību kaut vai visās darbnīcās, kuru laikā jums ik pēc kāda laika būs iespēja veikt arī savu darbu.

Ko man darīt, ja man bail atklāties grupā?
Tad nevajag atklāties grupā. Sazinieties ar mums, lai sarunātu individuālu konsultāciju.

Vai es varu atnākt tikai uz savu sakārtojumu, nevis būt darbnīcā pilnu dienu?
Nē, jūs nevariet. Šādas iespējas nav. Šis ir grupa darba process un dalībnieki piedalās visu dienu. Vienīgais izņēmums, ir veselības stāvoklis, kas tiešām neļauj piedalīties pilnu dienu (iepriekš saskaņojam).

Dalības maksa: 100 eiro + PVN.

Klientu darbnīcas vada Iveta Apine, SCCR

Piesakoties, vēlamo darbnīcas datumu norādiet laukā “Ziņa”.

Pieteikties

Otrdienas vakaru sistēmiskās nodarbības

Esat laipni aicināti uz otrdienas vakaru atvērtajām sistēmiskajām nodarbībām ar Terēzi Riekstiņu!

Otrdienu vakariem ir sena tradīciju, vēl kopš mēs kā centrs uzsākām nodarbības Stabu ielas telpās. Pa šo laiku mēs esam piedzīvojuši daudzas pārmaiņas, mums ir pievienojušies mūsu centrā apmācīti sistēmiskie praktiķi, esam jaunās telpās Ģertrūdes ielā un labprāt dalīsimies savā jaunajā pieredzē un atziņās.

Otrdienu vakari ir lieliska iespēja tiem, kas vēlas:

 • izskatīt kādu savu individuālo gadījumu;
 • piedalīties kā aizvietotāji citu dalībnieku darbos;
 • atnākt iepzīties ar mums klātienē;
 • piedzīvot sistēmisko sakārtojumu, esot daļai no grupas.

Šis ir jaunas domas un sajūtas raisošs formāts, kas neprasa īpašu  iepriekšēju sagatavošanos. Otrdienas var kļūt par vietu, kur aizsākas vai turpinās jūsu ceļojums pretī savam iekšējam veselumam, tā var būt iespēja lielajā dzīves intensitātē atrast laiku, lai pabūtu ar sevi, kā arī, lai meklētu risinājumus situācijām, kuras jums ikdienas dzīvē sagādā sarežģījumus.

Tēmas, kuras bieži tiek risinātas sistēmisko sakārtojumu nodarbībās:

 • attiecības ar vecākiem, brāļiem un māsām;
 • attiecības ar partneri (vīru, sievu, draugu, draudzeni utt.);
 • attiecības ar bērniem, lieliem un maziem;
 • attiecības pašam ar sevi, ar savu ķermeni, prātu un dvēseli;
 • veselības jautājumi, izskatot simptomus ģimenes sistēmas ietvaros;
 • eksistenciāli jautājumi, kas saistīti ar dzīvī, nāvi, dažādām situācijām un pieredzēm.

Sistēmiskie sakārtojumi ir īstermiņa atbalsta metode, kas palīdz izprast esošo situāciju no lielāka, dzīvas sistēmas līmeņa skatpunkta. Ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību iespējams atklāt dziļākos iemeslus mūsu šī brīža izaicinājumiem un grūtībām, kas sakņojas lielākā sistēmā. Tie notikumi, situācijas un pārdzīvojumi, ko nav izdevies pārdzīvot iepriekšējām paaudzēm, itkā “iespiežas” ģimenes sistēmas lauka atmiņā, veidojot savdabīgus enerģētiskus musturus. Mēs varam tos atklāt, iemācoties izpētīt un pieņemt mūsu sarežģījumus, tādējādi, piedzīvojot iekšējo izaugsmi. Tas ir ceļš uz apzinātību un pieaugšanu, darbietilpīgs, atbildīgs un patiesi skaists.

Nodarbību datumi 2024. gada rudenī: 10.,17., 24.septembris; 1., 8., 15.oktobris; 5., 12., 19., 26.novembris un 3., 10., 17.decembris.

Nodarbības notiek Ģertrūdes ielā 20, Rīgā no plkst. 18:00 līdz 21:00.

Nodarbības vada Systemic Constellations Center Riga konsultante Terēze Riekstiņa.

Dalības maksa: 50 eiro + PVN.

Piesakoties, vēlamo nodarbības datumu norādiet laukā “Ziņa”.

Pieteikties

Vasaras retrīts Ziemeļkurzemē 2024

Tiem, kas vēlas piedzīvot sistēmisko sakārtojumu atklāsmes un atziņas, kā katru gadu, vasarā piedāvājam izbraukuma retrītu Ziemļkurzemes mežos. Retrīts piemērots ikvienam, kurš meklē iespēju atgūt lielāku iekšēju veselumu un satikt sevi no jauna. Meklēsim veidus, kā piedzīvot lielāku klātbūtni, risinot savus sarežģījumus attiecībās, ģimenes sistēmā, veselības jautājumus, darba un karjeras griezumā. Meklēsim un iekļausim zaudēto, veidojot attiecības ar sevi un sev tuvajiem, dziedinot ķermeni, prātu un dvēseli. Strādāsim ar sistēmiskajiem sakārtojumiem, kā arī izmantojot dabas piedāvātās iespējas.

Strādāsim nojumē brīvā dabā neatkarīgi no laika apstākļiem, meža vidū. Nakšņošana kempinga tipa mājiņās. Brīvā dabā jārēķinās ar laika apstākļiem. Ēdināšana nodrošināta abu dienu garuma. Nevaram nodrošināt veģetāru vai vegānu ēdināšanu (dalībniekiem jāparūpējas par šādu ēdienu pašiem).

Šīs vasaras retrītu datumi:

 • 20.– 21. jūlijs

Pirmā diena
11:00 -12:00 ierašanās, iekārtošanās mājiņās, kafija, uzkodas;
12:00 iepazīšanās un tēmu pieteikšana;
12:30 – 20:30 Sistēmisko sakārtojumu darbs ar pauzēm pusdienām, pārtraukumiem atpūtai, pastaigai pa mežu vai peldei dīķī;
21:00 vēlās vakariņas, pirts un dīķis, neformālas sarunas;

Aicinām dalībniekus paņemt līdzi kādu našķi vakara kopējam galdam.

Otrā diena
9:00 garās brokastis un sarunas;
10:00 – 14:00 sistēmisko sakārtojumu darbs ar pauzēm, pārtraukumiem atpūtai, pastaigai pa mežu vai peldei dīķī.
14:00 pusdienas, noslēgums, prombraukšana.

Strādāsim ar ģimenes sakārtojumiem pēc dalībnieku pieprasījuma, pārrunāsim un piedzīvosim to resursu, ko sniedz ģimenes sistēmas vienotais veselums, mums atrodoties savā vietā. Risināsim ar partnerattiecībām saistītus jautājumus, patiesāk piedzīvojot sevi attiecībās ar partneri, bērniem, savu un otra izcelsmes ģimeni. Meklēsim veselīgus veidus savstarpējai apmaiņai kā pieauguši cilvēki attiecibās.

Dalībnieku skaits: 12 cilvēki

Dalības maksa par divu dienu semināru, ēdināšanu un izmitināšanu 380 eiro + PVN. Pāriem piedāvājam atlaidi. Vairāk informācijas, rakstot mums info@constellationsriga.lv. Pasākuma norises vieta un detalizētāka informācija tiks nosūtīta retrīta dalībniekiem, kuri pieteikušies un veikuši pilnu apmaksu.

Retrītu vada Iveta Apine un Normunds Apinis.

Pieteikšanās – spiediet PIETEIKTIES. Laukā “Ziņa” ierakstiet sev vēlamo datumu.

Pieteikties

Pieteikties  info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

  Rezervēt grāmatu


   info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887