fbpx

Organizāciju sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode

Mūsdienīgs, parsteidzoši dziļš organizāciju attīstības kurss, kas piemērots organizāciju vadītājiem, līderiem, personālvadības ekspertiem un konsultantiem – visiem, kuru darbs būtiski ietekmē organizācijas ikdienā. Programma tiek pasniegta sešos moduļos, kā arī ietver individuālās attīstības sesijas katram tās dalībniekam. Apmācību programma nodrošina daudzlīmeņu apmācību procesu un ļauj:

 • Apgūt darbu ar organizācijām, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi, kā arī gūt sistēmiskās zināšanas, kas ļauj strādāt sistēmiski arī bez pašu sistēmisko sakārtojumu izmantošanas;
 • Gūt dziļu izpratni par to, kā organizācijā dažādos līmeņos rodas un “darbojas” sistēmiskās dinamikas, kā tās atpazīt un meklēt optimālus risinājumus, ja tās rada neērtības;
 • Gūt dziļu izpratni par to, kā rodas mūsu katra personīgās dinamikas un tās pievelkas organizācijā, iepazīt tās un iespēju robežās atritināt;
 • Izpētīt un pieņemt lēmumus par savu tālāko profesionālo virzību, lai attīstītu savu potenciālu un dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi.

Sešu moduļu bāzes apmācību programma Rīgā 2020. gadā ietver sekojošas tēmas:

 • Sistēmiskais darbs organizācijā: bāzes definīcijas par sistēmām, dinamikām un paterniem, sistēmiskumu, sistēmisko sakārtojumu metodi. Sistēmiskās uztveres attīstīšana. Tukšā vidus princips. Analītiskā domāšana pretstatā sistēmiskajai domāšanai. Organizācijas izcelsmes un vēstures nozīme. Organizācijas dibināšana, socialā konteksta ietekme. Dažādās kārtības organizācijā. Pievienošanās un aiziešana no organizācijas kā dzīvas sistēmas.
 • Dažādie spēki jeb izdzīvošanas mehānismi, kas ietekmē organizācijas attīstību: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņa (izdzīvošanas mehāmisms), evolucionārais spēks. Sistēmiskie principi: piederīda, kārtība un līdzsvars. Dinamikas un paterni, kas rodas organizācijās no šo principu pārkāpumiem. Dažādie organizāciju simptomi, kas var liecināt par sistēmisko dinamiku ietekmi uz organizāciju un veidi, kā tos risināt. Biežāk sastopamo organizācijas dinamiku izpēte.
 • Sistēmisko sakārtojumu metode kā sistēmiskā darba instruments: sakārtojuma būtība un jēga, intervija, aizvietotāju izvēle, element izvietošana, sakārtojuma vadīšana, intervences, sakārtojuma pabeigšana.  Procesuālais darbs un rituāli sakārtojumā. “Šķiršanās” kā rituāls. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Sistēmisko dinamiku izpēte un risinājumi pretstatā nevēlamas uzvedības korekcijai. Atšķirīgais darbs ar organizācijas situācijām, sekojot sistēmiskajai vai personīgajai sirdsapziņai.
 • Atšķirība starp organizācijas un tās dalībnieku personīgām dinamikām. Jūtu kategorijas un kā mēs tās piedzīvojam organizācijas kontekstā. Ģimenes sistēmas ietkme uz mums kā personību. Atšķirības starp ģimenes un organizācijas sistēmām. Darbs ar ģimenes sistēmu (saistībā ar organizācijā piedzīvotiem simptomiem): situācijas darbā, kuras atkārtojas; veselības problēmas (piemēram, galvas, muguras sāpes, utt.); izdegšana, motivācijas trūkums, neticība pārmaiņām; grūtības uzsākt savu uzņēmdarbību/individuālo praksi; utt.
 • Personīgās biogrāfijas sistēmiski būtisku faktu integrēšana. Atbildes uz profesionāliem jautājumiem attiecībā uz savu vietu, lomu, pienesumu, nākotni organizācijā; esošajiem un topošajiem produktiem, pakalpojumiem; mērķiem; personīgo līderību; nākotnes virzību. Supervīzija savam sakārtojumu vadītāja prasmēm. Turpmākās izaugsmes iespējas.
 • Dažādās organizāciju sistēmisko sakārtojumu formas. Palīdzēšanas kārtības. Ētika. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Dazādi organizāciju sakārtojumu veidi: scenāriju sakārtojumi, produktu un tirgus sakārtojumi, konsultāciju sakārtojumi. Sistēmiskā darba veidi bez sistēmiskajiem sakārtojumiem. Sistēmiskais koučings. Darbs ar grīdas enkuriem un figūriņām.

Apmācību programmu īsteno Systemic Constellations Center Riga (SCCR). Dalībnieki saņem SCCR diplomu, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) propgrammas akreditācijas apliecinājumu.

Apmācību moduļu datumi 2020:

Modulis 1. 19. – 21. marts, 2020
Modulis 2. 23.  – 25. aprīlis, 2020
Modulis 3. 28. – 30. maijs, 2020
Modulis 4. 2. – 4. jūlijs, 2020
Modulis 5. 24. – 26. septembris, 2020
Modulis 6. 8. – 10. oktobris, 2020

Cena: apmācību kursa cena 2700 eiro + PVN. Iespējama apmaksa pa moduļiem (450 eiro + PVN viens modulis). Moduļus nav iespējams apmeklēt atsevišķi. Apmaka ir veicama par pilnu kursu, arī gadījumos, ja kāds no moduļiem vai atsevišķas apmācību dienas tiek izlaistas.

Reģistrācija: Info@constellationsriga.lv līdz 2020. gada 10. martam. Dalība apmācību grupā tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām. Grupas lielums līdz 16 cilvēki.

Pasniedzēji: Iveta Apine (SCCR), Yvonne Lonis (BHIN)

 

 

Pieteikties

Sistēmiskais koučings un konsultēšana

Mēs esam situācijā, kurā būtiski ievērot sociālo distancēšanos, līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Tādēļ, šī apmācību programma uzsāks savu darbību ar pirmo moduli online režīmā Zoom vidē. Šobrīd aktīvi gatavojamies, lai varētu jums sniegt kvalitatīvus resursus izaugsmei, veicot apmācības online. Atkarībā no turpmākās notikumu gaitas pasaulē, pieņemtim lēmumu – turpināt online vai pāriet uz klātienes režīmu.

Uzmanību! Tā kā online vide ir neierobežota, šī ir unikāla iespēja visiem interesentiem piedalīties šajā apmācību programmas pirmajā modulī, pat, ja dalībnieki nolems šo programmu neturpināt tālāk. Tā ir iespēja iegut pieredzi par sistēmiskā koučinga apmācībām visiem interesentiem, piedaloties vienu moduli online. Klātienē grupas dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 12 cilvēkim.

Šīs sešu moduļu apmācības ir piemērots ikvienam, kurš vēlas apgūt sistēmisko koučingu un konsultācijas. Pārsteidzošās atklāsmes un iemaņas, kuras dalībnieki apgūst, rada izmaiņas viņu pašu un apkārtējo cilvēku dzīvēs. Apmācības piemērotas ikvienam, kurš ikdienā strādā ar citiem cilvēkiem – vadītājiem, personāla speciālistiem, biznesu īpašniekiem, kā arī visu veidu konsultantiem.

 • Jūs izpratīsiet, kādā veidā jūs esat daļa no lielākas sistēmas;
 • apgūsiet sistēmisko uztveri, zināšanas, iedarbību un intervences organizāciju un personīgā kontekstā;
 • stiprināsiet savu personīgo apzinātību;
 • stiprināsiet iekšējo attieksmi – bez sprieduma, vērtējuma un nodoma;
 • apgūsiet un padziļināsiet savas iemaņas darbam 1:1 formātā ar klientiem organizāciju un privātā kontekstā,
 • padziļināsiet izpratni par sistēmiskajiem paterniem,
 • iegūsiet praktiskus instrumentus vadītāja/personāla speciālista/konsultanta arsenāla papildināšanai, ko pielietot savas organizācijas iekšienē un darbā ar ārējiem klientiem.

Sistēmiskais koučings un konsultācijas palīdz citā gaismā ieraudzīt arī tos simptomus, kurus klienti “atnes” risināšanai. Tādas bieži sastopamas problēmsituācijas kā izdegšana, fiziskas sāpes, attiecību sarežģījumi, neskaidrība attiecībā uz savu misiju dzīvē, jautājumi saistībā ar darba maiņu un karjeras attīstību, kā arī daudzi citi, sistēmiskā koučinga ietvaros tiek ieraudzīti citā gaismā, radot pamatu cita līmeņa risinājumiem.

Grupas lielums ierobežots – 12 cilvēki.

Apmācību datumi:

 1. modulis, 7. – 8. aprīlis, plkst. 10:00 – 17:00 ONLINE Zoom vidē. Iespēja pieteikties tikai uz šo moduli!
 2. modulis, 7. – 8. maijs, plkst. 10:00 – 17:00
 3. modulis, 2. – 3. jūnijs, plkst. 10:00 – 17:00
 4. modulis, 30.jūnijs – 1. jūlijs , plkst. 10:00 – 17:00
 5. modulis, 4. -5. augusts, plkst. 10:00 – 17:00
 6. modulis, 15. – 16. septembris, plkst. 10:00 – 17:00

Bāzes apmācību programmas saturs:

 • Sistēmiskā koučinga un konsultēšanas pamati:
  • Sistēmiskie spēki un principi
  • Sistēmiskā attieksme, sadarbības veidošana ar klientu, sistēmiskā uztvere
  • Klienta tēmas noteikšana, sistēmisku jautājumu uzdošana, prakse grupās
  • Sistēmiskā koučinga fāzes un process
  • Atgriezeniskās saites sniegšana un klienta potenciālu stiprinoša refleksija
  • Sistēmiskās dinamikas un paterni, kas ietekmē klienta situāciju
  • Sistēmisko intervenču veikšana koučinga dialoga laikā
  • Plānotā nākotne, tuvojošā nākotne, evolucionālais spēks un potenciāls
  • Sistēmas veseluma atjaunošanai būtisku iemaņu stiprināšana: šķiršanās rituāli, atdalīšana, atkalapvienošana, pateicība, apmaiņa, piederības atzīšana
 • Sistēmiskā koučinga instrumentu un tehniku pielietošana: darbs ar figūriņām, grīdas enkuriem, diagnosticējoši sakārtojumi.
 • Specializācija uz ģimenēm un organizācijām. Abām sistēmām raksturīgas atšķirības.
 • Trīs avoti: realitāte, sistēmiskā enerģija, sistēmiskā teorija.
 • Dažādas klientu tēmas no sistēmiskās uztveres perspektīvas.
 • Ētikas jautājumi, vadlīnijas darbam. Supervīzija koučingā. Daudz prakses.

Preses: apmācību moduļu starplaikā, tiks piedāvātas prakses iespējas visiem interesentiem. Mūsu dalībnieki saka, ka prakses ir tiešām vērtīgas, jo var izmēģināt, kā tas ir “koučot sistēmiski”, un var saņemt savu koučinga sesiju no kolēģiem. Ieteicams piedalīties vismaz divās prakses reizēs.

Cena bāzes apmācību programmai 250 eiro + PVN (250 eiro + PVN par vienu moduli). Dalība praksē maksā 20 eiro + PVN.

Pasniedzēji: Iveta Apine un Santa Leiboviča (ICF PCC)

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācības

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas apgūt sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskos sakārtojumus ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Apmācību programma ir piemērota cilvēkiem, kuri vēlas dziļāk izprast savu dzīvi un rast kvalitatīvus risinājumus pilnvērtīgām attiecībām ar sevi un pasauli. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jauniem insaitiem, kā arī izstrādātu apmācību didaktitu. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psiholoģijā, psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu ārstēšanā, utt. Un tomēr, šīs metodes sirds ir tieši ģimenes sistēmiskie sakārtojumi.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju padziļināti izprast, kā “strādā” jūsu ģimenes sistēma no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa, apgūstot sistēmisko sakārtojumu tehniku un piedzīvojot pārsteidzošas personīgas pārmaiņas savā dzīvē apmācību programmas laikā.  Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām strādāt ar sevi un saviem apkārtējiem, veltot galveno uzmanību personīgajai izaugsmei.

Interesentiem, kuri vēlēsies turpmāk strādāt ar ģimenes sistēmisko sakārtojumu metodi ar klientiem, piedāvājam apmācību programmas turpinājumu pēc šī kursa beigšanas. Tajā padziļināti apgūsim gan ģimenes sistēmu, gan iemaņas, kas nepieciešamas, lai strādātu ar klientiem, kā sistēmisko sakārtojumu vadītāji. Nākamā līmeņa programmas pieejamas dalībniekiem, kuri apguvuši šo pamatkursu.

6 moduļu norises datumi:

30. novembris – 2. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 19. janvāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
21. – 23. februāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
3. – 5. marts, no plkst. 10:00 līdz 17:00
15. – 17. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
5. – 7. jūnijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 19. jūlijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Apmācību kursā izskatāmās tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu. Sistēmisko novērojumu avoti. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskie rituāli. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanu: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi. Personīgo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte. Strukturālie sakārtojumi un darbs ar sistēmiskajā gūrām. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā ar atbalstu.
 • Dalībnieku individuālā sistēmiskā prakse ar supervīziju. Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga sertificētie treneri Iveta Apine, Santa Leiboviča, Normunds Apinis, kā arī Nīderlandes Helingera institūta dibinātāja Bibi Šroidere.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu, kas apliecina programmas satura atbilstību BHIN prasībām. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību klātienē.

Cena bāzes apmācību programmai 270 eiro + PVN par katru moduli. Kopā 1890 eiro + PVN, apmaksai gada laikā.

 

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888