fbpx

Sistēmiski risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai 2023

Šis ir laiks, kad organizāciju stratēģiskā līmeņa vadītāji meklē kvalitatīvi jaunas pieejas savu organizāciju un/vai biznesu attīstībai.     Arī konsultanti saskarās ar izaicinājumiem, kā sniegt organizācijām iespējami labākos risinājumus vadības un attīstības veicināšani. Kā iegūt jaunu skatījumu, jaunu elpu turpmākajai attīstībai? Sistēmiski risinājumi šajos jauājumos sniedz iespēju paradigmas maiņai, rada vidi organizāciju, komandu un indivīdu potenciāla attīstīšanai.

Pārmaiņas organizācijā ir iespējamas, ja mēs spējam bezkaislīgi ieraudzīt un atzīt situāciju, tādu, kā tā ir. Necenšoties atrast pozitīvos aspektus. Nevērtējot un nemeklējot vainīgo. Meklējot labus risinājumus sistēmas līmenī. Gadījumos, kad organizācijas augstākā līmeņa vadība nav spējīga ieraudzīt un pieņemt faktisko situāciju, vai kad katra individuālās ambīcijas ir būtiskākas par kopējo rezultātu, pārmaiņu ieviešana ieņem vardarbīgu raksturu un tai ir lielas izmaksas. Organizācija zaudē ne tikai cilvēkus, tiek apdraudēts tās potenciāls kopumā.

Šajā mācību programmā jūs iegūsiet jaunu zināšanu bloku, kuru nav iespējams apgūt citās vadības un organizāciju attīstības disciplīnās – zināšanas par organizāciju kā dzīvu sistēmu (ekosistēmu). Jaunās zināšanas var kļūt par ieguldījumu jūsu organizāciju attīstības jautājumu pārskatīšanā, pārmaiņu iniciēšanā, piedzīvošanā un atbalstīšanā. Novērojam, ka dalībnieki iegūst būtiskas personīgas atziņas, kas palīdz karjeras veidošanā un izmaiņu veikšanā, vadības stila maiņā, komandas stiprināšanā un sava persīnīgā potenciāla apzināšanā.

Tēmas:

1. bloks

 • Kā uztvert un orientēties organizācijā kā dzīvā sistēmā;
 • Sistēmas īpašības, principi un paterni
 • Pašu organizācijā/komandā esošo paternu izpēte;
 • Simptomi, kas liecina par sistēmas līmeņa paterniem
 • Jaunu sistēmu veidošanās, aiziešana no sistēmas, sistēmas beigšanās un transformācija – organizāciju vadības kontekstā
 • Sistēmiski veselas organizācijas pazīmes;
 • Izpratnes veidošana par līdera kompetencēm no sistēmiskā skatpunkta;
 • Izcelsme un vēsture kā sistēmas paternu avots.

2. bloks

 • Bāzes iemaņas sistēmiskajam darbam organizācijā: uztvere, domāšana, attieksme
 • Sistēmiskā darba instrumenti konsultatīvā darbā – sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskais koučings
 • Sistēmisko sakārtojumu vadīšana grupas ietvaros un darbs ar viesklientiem no dažādām organizācijām
 • Sistēmisko intervenču veidi, vadot organizāciju un/vai komandu;
 • Praktisku vadības situāciju risinaša ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību apmācību grupā
 • Organizācijas vadības disciplīnas no sistēmiska skatpunkta.

Nodarību norise: nodarbības ir veidotas ļoti praktiski, dalībniekiem apgūstot jaunu teoriju uz personīgiem/ savu organizāciju piemēriem, citu grupas dalībnieku organizāciju piemēriem un piemēriem no citām valstīm. Teorija tiek apgūta nevis kā noteikts kompetenču, domāšanas vai rīcības modelis, bet ar pieredzē balstītas mācīšanās metodes palīdzību (experiential learning), kas ļauj izprast attīstības šķēršļus, stiprināt izpratni un spējas pārmaiņu ieviešanai.

Šāds apmācību veids ir piemērots vadītājiem un konsultantiem, kas gatavi mācīties daloties, testējot, kļūdoties un kopīgi augot. Teorijas bloki mīsies ar praktiskiem vingrinājumiem, diskusijām, jautājumiem un atbildēm, kā arī individuālajiem apmācību programmas dalībnieku sakārtojumiem.

Kam? Šīs apmācības ir piemērotas cilvēkiem, kurus nodarbina un/vai kuri ir atbildīgi par organizāciju attīstības jautājumiem. Bieži tie ir biznesu īpašnieki, organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kā arī dažādu jomu ārējie konsultanti, kas tiek iesaistīti organizāciju attīstības un pārmaiņu veicināšanas jautājumu risināšanā.

Apmācību programmas datumi 2023. – 2024. gadā:

5. – 6. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00
9. – 10. novembris, plkst. 10:00 – 16:00
7. – 8. decembris, plkst. 10:00 – 16:00
11. – 12. janvāris, plkst. 10:00 – 16:00
8. – 9. februāris, plkst. 10:00 – 16:00
14. – 15. marts, plkst. 10:00 – 16:00
11. – 12. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:00
9. – 10. maijs, plkst. 10:00 – 16:00
13. – 14. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:00
11. – 12. jūlij, plkst. 10:00 – 16:00

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN par moduli, kopā 3500 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Vadītāji: Iveta Apine, Normunds Apinis. Apmācību programma tiek vadīta sadarbībā ar Nīderlandes Helingera Institūtu.

 

Pieteikties

Ģimenes sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode R/2023

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, skaidri ieraugot savu atbildību un tad sadalot to atbilstoši, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Šī apmācību programma pirmām kārtām ir dziļš iekšējs ceļojums, kas veicina peronīgo attīstību. Mācību programma ir piemērota cilvēkiem, kas vēlas iepazīt sistēmisko sakārtojumu metodi, ar fokusu uz ģimenes sistēmu un apgūt zināšanas, uz kā balstīta sistēmisko sakārtojumu prakse. Bāzes līmeņa programma ir domāta cilvēkiem, kuri ir profesionāli iesaistīti sistēmu funkcionēšanā, piemēram, organizāciju konsultanti, uzņēmumu personālvadītāji, dažādu veidu terapeiti, sociālie darbinieki, skolotāji un citu palīdzošo profesiju pārstāvji.

Apmācību programma balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi, izklājumi), sistēmiskās uztveres un domāšanas principiem. Sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un ir papildināti ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Bāzes kurss sniedz iespēju uzzināt par sistēmas darbības principiem, apgūt sistēmiskās zināšanas un prasmes, izpētīt, kā jūs east iepīti savā ģimenes sistēmā kā vienotā laukā, kā sistēmas līmeņa dinamikas un paterni ietekmē jūsu un jums tuvo cilvēku dzīvi profesionāli un personīgi. Katrs dalībnieks gūst jaunas atklāsmes, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu, kā arī no saviem sistēmiskajiem sakārtojumiem.

Šī ir mācību grupa pieaugušiem cilvēkiem, kurus interesē sistēmiskā pieeja. Atkarībā no sava dzīves gājuma un esošās profesionālās kvalifikācijas, dalībniekiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas, prasmes un atziņas dzīvē un darbā. Mācību programmas apguve ietver:

 • dalību apmācību moduļos (lai saņemtu sertifikātu par dalību, nepieciešams 80% klātienes apmeklējums)
 • 2 ar sistēmisko sakārtojumu darbu saistītu grāmatu izlasīšanu (SCCR izdotās grāmatas, kāda no mūsu rekomendētajām vai pēc jūsu ieskata (ar saskaņošanu))
 • personīgās genogrammas izveidošana (sistēmiskais dzimtas koks kā ģimenes kopīgā lauka atspoguļojums)
 • noslēguma darbs, kurā dalībnieks rakstiski izklāsta savu ceļojumu šīs mācību programmas laikā un to, kā apgūtās zināšanas ietekmējušas viņu dažādos dzīves aspektos.

Nodarbību norises datumi 2023 – 2024:

30.09 – 1.10, plkst. 10:00 – 16:30
4.11 – 5.11, plkst. 10:00 – 16:30
2.12 – 3.12, plkst. 10:00 – 16:30
20.01 – 21.01, plkst. 10:00 – 16:30
17.02 – 18.02, plkst. 10:00 – 16:30
16.03 – 17.03, plkst. 10:00 – 16:30
13.04 – 14.04, plkst. 10:00 – 16:30
11.05 – 12.05, plkst. 10:00 – 16:30
15.06 – 16.06, plkst. 10:00 – 16:30
13.07 – 14.07, plkst. 10:00 – 16:30.

 Mācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips kā klātbūtnes un apzinātības stāvoklis.
 • Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture.
 • Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens.
 • Sakārtojumu metode. Sākotnējā intervija. Kuru sistēmas daļu izvietot sakārtojumā? Ģimenes sistēmas tēla uztvere sakārtojumā. Sistēmiskā sakārtojuma gaita.
 • Sistēmfenomenoloģijas teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas sakārtojumos un dzīvē.
 • Izslēgto cilvēku, notikumu un tēmu iekļaušana. Savas vietas ieņemšana ģimenes sistēmā.
 • Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Izpratne par ģimenes sistēmu (dzimtu) kā cilvēka resursu. Ceļš no izpratnes veidošanās līdz dziļai pieņemšanai.
 • Ģimenes attiecību sistēmas. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Bērnu audzināšana, balstoties uz sistēmisko izpratni.
 • Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā.
 • Dalībnieku pieredze kā klientiem un praktizējot sistēmisko vingrinājumu vadīšanu nelielās grupās ar mācību kolēģiem.
 • Dalībnieku pieredze, saņemot sistēmiskos sakārtojumus pēc sava pieprasījuma no pasniedzējiem.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Zinošā lauka fenomens, lauka atmiņa. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanā: teorija, sistēmenerģija un realitāte.
 • Ētikas jautājumi un vadītāja personīgā atbildība.
 • Savu vadošo principu noformulēšana attiecībā uz sistēmisko sakārtojumu zināšanu izmantošanu.
 • Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana.

Turpmākās attīstības iespējas (pēc šīs mācību programmas noslēguma)

Praktiķa līmeņa (padziļinātas) apmācības –  ceļojuma turpinājums. Sistēmisko sakārtojumu un sistēmisko intervenču izpratnes palielināšana un iemaņu treniņš. Padziļināta līmeņa tēmu izskatīšana. Sistēmiskās uztveres, sistēmiskā darba un sakārtojumu iemaņu integrēšana savā profesionālajā dzīvē un darbā. Sistēmisko iemaņu pielietošana, bez sistēmisko sakārtojumu vadīšanas, integrējot sistēmisko skatījumu esošajā profesionālajā praksē.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine, Normunds Apinis un Terēze Riekstiņa.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 300 eiro + PVN par moduli, kopā 3000 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.
Pieteikties

Stiprinot pārmaiņu vadītājus, rudens 2023

Pārmaiņas ir neizbēgamas organizāciju pastāvēšanai, virzībai un spējai pielāgoties pastāvīgi mainīgai ārējai videi. Pārdomāti vadīts pārmaiņu process rada organizācijas attīstības iespējas un ilgtspēju. Taču viens ir radīt un iniciēt pārmaiņu ideju, stratēģiju, plānu,  kas cits – tikt galā ar kompleksiem procesiem, reakcijām un ietekmi, ar ko nākas saskarties ieviešanas procesā. No pārmaiņās iesaistītajiem cilvēkiem tas prasa vairāk, kā tikai ikdienas pienākumu/lomu veiksmīgu izpildi – tas ir plašāks iemaņu, attieksmes, enerģijas patēriņa kopums.

Šī attīstības un izaugsmes programma ir veidota, lai stiprinātu organizāciju un komandu līderus, kuri ir atbildīgi par pārmaiņu ieviešanu, pārmaiņu projektiem, inovācijām, restrukturizāciju, transformāciju.

Apmācību datumi*:
10. – 11. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00
7. – 8. novembris, plkst. 10:00 – 16:00
28. – 29. novembris, plkst. 10:00 – 16:00
12. – 13. decembris, plkst. 10:00 – 16:00.
*mācību programmas dienas nav apgūstamas atsevišķi pa vienai.

Apmācību izmaksas:

Maksājot par visu programmu kopā: 2400 EUR + PVN (8 mācību dienas)

Maksājot par katru mācību dienu atsevišķi: 350.00 EUR + PVN (kopā 8 mācību dienas)

Šī programma būs Jums noderīga, ja:

 • vēlaties pārdomātāk realizēt iecerētās pārmaiņas organizācijā
 • jūs saskarieties ar darbinieku, komandu pretestību, emocijām, domstarpībām, konfliktiem, veicot lielākais vai mazākas pārmaiņas organizācijā
 • iecerētās idejas, pārmaiņas, projekti, izmaiņas nenotiek kā plānots
 • vairāki projekti, sistēmu ieviešanas, restrukturizācijas u.c cietuši neveiksmi
 • jūs meklējiet atbildes uz saviem, kolēģu, darbinieku jautājumiem, kurus rada pārmaiņu procesiem raksturīgā neskaidrība
 • ja svarīgi veidot noturīgākas organizācijas izmaiņas un attīstību ilgtermiņā.

Mācību procesā būs iespēja apgūt teorētiskos aspektus, izskatīt dalībnieku individuālos gadījumus, piedalīties grupu un pāru vingrinājumos, lai attīstītu un stiprinātu pārmaiņu ieviešanai nepieciešamās iemaņas un iekšējo attieksmi.

Dalība mācību programmā

 • veicinās plašāku izpratni par organizācijā, komandā notiekošām dinamikām, tendencēm, problēmām saistībā ar pārmaiņām;
 • sniegs apzinātāku, reālāku skatījumu par potenciāliem un esošiem šķēršļiem Jūsu organizācijā;
 • palīdzēs rast skaidrību par principiem, ko ņemt vērā pārmaiņu gaitā un kā uz tiem iedarboties;
 • viesīs lielāku skaidrību par virzieniem, izvēlēm, dilemmām, lēmumiem;
 • sniegs Jums nepieciešamo “degvielu” turpmākajiem soļiem

Tēmas:

 • sistēmiskās domāšanas kompetence pārmaiņu procesos. Ar ko atšķiras sistēmiskā pieeja no analītiskās pieejas pārmaiņu ieviešanas, dilemmu un šķēršļu risināšanā;
 • pārmaiņas un transformācijas process organizācijā, ar to saistītās dinamikas, simptomi;
 • pārmaiņu vadītāju iemaņu un sistēmiskās domāšanas stiprināšana:
 • izprast organizāciju kā vienotu veselumu un apzināt ietekmes spēkus, kas to virza pārmaiņu laikā;
 • ieraudzīt realitāti, atšķirt vēlamo no šī brīža organizācijas patiesajām vajadzībām;
 • individuālā, komandu, organizācijas attiecību līmeņu mijiedarbības apzinātāka vadīšana;
 • organizācijas pagātnes “važu” un “enkuru” pāraugšana;
 • prasme ieraudzīt un pabeigt procesus, kam nav vietas organizācijā pēc pārmaiņām;
 • lieku resursu patēriņa, enerģijas zuduma un izdegšanas risku mazināšana individuālā un organizācijas līmenī;
 • lēmumu un izvēļu izdarīšana no organizācijas kopuma redzespunkta pretstatā skatam uz to no savas individuālās pozīcijas/lomas;
 • veselīgākas iesaistīto pušu apmaiņas veicināšana;
 • sistēmiskās atgriezenisko saites sniegšana;
 • ko iesākt ar pretošanos pārmaiņām, konfliktiem starp struktūrām un darbiniekiem;
 • “kompensatoru” projektu vai tēmu aktualizēšana pārmaiņu laikā un to ietekme;
 • organizācijas plānotā nākotne un organizācijas potenciāls;
 • individuāli izaicinājumi, piedzīvojot pārmaiņu procesus organizācijā;
 • kā “pa jaunam” atrast savu vietu, lomu, motivāciju, resursus, veselīgā veidā noturēt savas robežas, radīt virzību un piedzīvot gandarījumu.

Pasniedzēji:

Daina Ramata
“Mana loma organizācijās četrpadsmit gadu garumā bijusi saistīta ar izaugsmes un pārmaiņu veicināšanu, strādājot ar līderiem un komandām. Esmu bijusi iesaistīta organizāciju pārmaiņu procesos kā iekšējais koučs, iemaņu un kompetenču treneris, konsultējot un mentorējot klientus kā piesaistīta ārējā konsultante un akreditēts koučs (ICF, PCC).

Tiešā veidā piedaloties organizāciju izmaiņu veicināšanā un izjūtot  pārmaiņu procesus organizācijās “uz savas ādas”, esmu nonākusi pie  galvenā secinājuma, ka pastāv robeža, līdz kurai organizācijā iespējams rast risinājumus pārmaiņām, plānojot izmaiņas un veicinot iesaisti, stiprinot komunikāciju, prasmes, zināšanas, domāšanu un attieksmi. Sasniedzot šo robežu, organizāciju līderi atklāj, ka pārmaiņu laikā organizācijām jāvada ne tikai darbinieku individuālā attīstība un organizāciju strukturālās izmaiņas, bet jāspēj saskarties un mainīt visas organizācijas kā vienotas sistēmas dinamikas un ierobežojumi. Tās visbiežāk ir neapzinātas un neredzamas, taču ietekmē komplekso pārmaiņu procesu, to rezultātu. To pārvarēšana prasa papildus piepūli, enerģijas un resursu patēriņu.

Pirms pieciem gadiem, kad manu līdzšinējo zināšanu klāstu un pieredzi papildināja sistēmiskais skats uz organizācijām, mans skatījums uz pārmaiņām ieguva plašāku perspektīvu. Radās skaidrība par būtiskāko, uz ko jāskatās pārmaiņu vadītājiem, izpratne par to, ar ko saistīti esošie un potenciālie “iestrēgumi”, kā pārvarēt pretošanos pārmaiņām, kā atbalstīt organizācijas, kad tā saskaras ar ierobežojumiem un šķēršļiem, kā atgriezt organizācijā veselīgu, ilgtspējīgu kustību pretī sasniegumiem. Pārmaiņu vadīšanai svarīga ir pieredze, piedzīvošana un redzējuma radīšana atbilstoši reālajai situācijai organizācijā.

Šī programma radās, lai sniegtu praktiskas zināšanas un atbalstošu vidi organizāciju pārmaiņu procesos iesaistītiem līderiem, kuri meklē labus risinājumus tālākajai organizācijas attīstībai un sevis pilnveidošanai. Šīs mācības rada telpu, kurā pasniedzēju vadībā iespējams praktiski izpētīt ar pārmaiņu norisi saistītos izaicinājumus savās organizācijā, radot lielāku skaidrību par ceļu, ko izvēlēties un ko ietekmēt. Apzinātība un skaidrība atbrīvo, dod citu impulsu kustībai un lēmumiem.”

Normunds Apinis
“Ja nu ir kāda tēma, kas skar manu dzīvi un, iespējams, raksturo mani pašu, tad tie ir pārmaiņu un transformācijas procesi visdažādākajās to izpausmēs. Mana pieredze šajā jautājumā balstīta uz darbību dažādās jomās, sākot ar darbošanos politikā atjaunotās Latvijas sākumposmā, turpinot darbu valsts pārvaldē un vēlāk privātā sektorā ar investīcijām saistītos jautājumos, esot pakalpojumu nozarē strādājoša biznesa īpašniekam vairāk kā desmit gadu garumā, paralēli konsultējot uzņēmumus un vadītājus kā krīzes situācijās pēdējos desmit gadus.

Esmu piedalījies apmācību procesos kā Systemic Constellations Center Riga līdzdibinātājs, organizators un pasniedzējs, un visu savu dzīvi pats aktīvi mācījies. Sistēmiskais skatījums uz organizācijām bija tā pieeja, kas dabiski saskanēja ar veidu, kā es esmu vienmēr izjutis pasauli un tā man ir palīdzējusi un turpina atbalstīt, pieņemot svarīgus lēmumus savā profesionālajā dzīvē, veicot izvēles. Šajā savā dzīves posmā es esmu gatavs dalīties ar zināšanām un pieredzi, kas gūta dzīves gaitā, un atbalstīt citus.

Par pārmaiņām organizācijās esmu sapratis, ka, lai rastos kaut kas jauns, kaut kam jānomirst – iepriekšējai formai, idejai, darbībai, domāšanai. Mūsdienu pasaule pārmaiņu kontekstā prasa mainīt pieeju to fokusa uz vēlamās nākotnes plānošanu uz spēju uztvert un operatīvi reaģēt šeit un tagad. Katru nakti mēs aizejam gulēt, restartējamies un sākam jaunu dienu jau mazliet citi – tā tam jābūt, lai būtu izaugsme un mēs varētu turpināties. Būtiski šādu redzējumu un prasmi attīstīt organizāciju līderiem, kuri ir iesaistīti pārmaiņu ieviešanā.

Pieteikties

Pētot organizācijas kultūru, novembris 2023

Organizācijas kultūra ietekmē ikvienu, kas saskaras ar organizāciju. Tā netiešā veidā rada vidi sasniegumiem vai, tieši pretēji, kavē veiksmīgu sadarbību un plānoto rezultātu sasniegšanu. Par organizācijas kultūru biznesa vidē tiek runāts ar vien biežāk. Šajā seminārā dalībniekiem būs iespēja uzzināt un piedzīvot sistēmisku skatījumu uz organizācijas kultūru, kas atklās jaunus aspektus un raisīs idejas organizācijas turpmākajai attīstībai.

Tēmas:

 • organizācijas kultūras redzamā un neredzamā daļa;
 • organizācijas kultūras ietekme uz pārmaiņām organizācijā;
 • organizācijas kultūras pētījums: kā tas noris un ko tas dod?
 • praktiskā daļa: savas organizācijas kultūras izpēte ar sistēmisko metožu palīdzību.

Apmācību norise: 1. un 2.novembrī, plkst. 10:00 – 16:00. Pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN. Atlaide tiek piemērota, ja semināru apmeklē vairāki dalībnieki no vienas organizācijas.

Vadītāji: Maija Dobele, Normunds Apinis.

Pieteikties

Sistēmisko sakārtojumu darbnīcas, rudens 2023

Laipni lūgti uz ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcām, kuras 2023. gadā notiks vienu reizi mēnesī pilnas dienas garumā. Šeit 2023. gada rudens klientu darbnīcu datumi:

sestdiena, 9. septembris, plkst. 10:00 – 17:00. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta
sestdiena, 7. oktobris, plkst. 10:00 – 17:00. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta
sestdiena, 19. novembris, plkst. 10:00 – 17:00. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta
sestdiena, 9. decembris, plkst. 10:00 – 17:00. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta

Jums ir iespēja piedalīties darbnīcās dažādos veidos, izvēloties dalību vienā vai vārākās darbnīcās. Jūs variet piedalīties, lai saņemtu savu individuālo sistēmisko sakārtojumu, esot klienta krēslā. Tāpat, variet piedalīties kā dalībnieks arī bez sava individuālā sistēmiskā sakārtojuma, ņemot dalību citu cilvēku sistēmiskajos sakārtojumos kā aizvietotājs, ja jūs tiekiet izvēlēts. Un, protams, variet piedalīties, lai piedzīvotu sistēmisko sakārtojumu pārsteidzošo norisi kā dalībnieks, bez tiešas iesaistes sakārtojumos.

Darbnīcās jūs variet sastapt visdažādākos cilvēkus, ir dalībnieki, kuri apmeklē darbnīcas regulāri, ir tādi, kas atnāk tikai vienu reizi. Variet rēķināties, ka grupas dalībnieki darbnīcās mainās, tādēļ tā nekļūst par pastāvīgu ilgtermiņa attīstības grupu. Droši pievienojieties!

Tēmu loks, kuras tiek izskatītas šājās klientu darbnīcās ir visplašākais: attiecības ar partneri, vecākiem, bērniem, šķiršanās, mantojumu jautājumi, garīgās un fiziskās veselības aspekti, attiecības pašam ar sevi, krīzes, neskaidrības, emocionālas reakcijas, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot. Ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar izdegšanu, kad ķermenis vienkārši saka – pietiek. Tāpat, šajās darbnīcās izskatām arī ar darbu un profesionālo dzīvi saistītus jautājumus, ja grupā ir šādi pieprasījumi.

Darbnīcai ir grupas darba formāts, kur vienas dienas ietvaros mēs izskatām 5-6 individuālos dalībnieku gadījumus.

Katra dalībnieka gadījums tiek izskatīts fasilitatora vadība, veidojot individuālu sistēmisko sakārtojumu konkrētā klienta problēmas izskatīšanai. Sistēmiskajos sakārtojumos tiek izmantoti aizvietotāji, par kuriem kļūst darbnīcas dalībnieki, lai gūtu priekšstatu par klienta situācijas atrisinājumu no sistēmiskā viedokļa. Klients, faktiski, ar sistēmiskā sakārtojuma palīdzību iegūst iespēju apskatīties uz savu risināmo jautājumu itkā no malas, kas bieži sniedz jaunas iespējas un vietu risinājumiem.

Dalībnieku skaits – līdz 13 cilvēkiem.

Tehniskā informācija: piesakoties, lūdzam norādīt darbnīcas datumu, kurā vēlaties piedalīties. Paskaidrojumā norādiet vai vēlaties savu klienta sakārtojumu, īsi aprakstiet tēmu. Norādiet arī vai esat ar mieru piedalīties darbnīcā kā dalībnieks, bez sava sakārtojuma, ja šāda iespēja nebūs. Dalība tiek apstiprināta katram atsevisķī, nepieciešamības gadījumā sazvanoties un izrunājot situāciju iepriekš. Ja jums pēc apstiprinājuma saņemšanas mainās plāni un dalība darbnīcā nav iespējama, mēs sagaidām, ka jūs savu dalību atceļiet, rakstiski mums par to paziņojot epastā laicīgi.

Jautājumi & atbildes

Vai maksa ir vienāda ar un bez sava sakārtojuma?
Jā, maksa ir vienāda. Tas ir tādēļ, ka sakārtojumi ir grupas process, kurā ikviens no dalībniekiem saņem jaunas atziņas par sevi, ar vai bez sakārtojuma. Bieži, atziņas rodas dzirdot un piedzīvojot sakārtojumā kā aizvietotājam citu cilvēku dzīves situācijas.

Vai man noteikti jāpiesakās uz sakārtojumu?
Jā, mēs iesakām jums pieteikumā norādīt, ka jums noteikti nepieciešams sakārtojums, kā arī aprakstīt jūsu situāciju. Tas gan negarantē, ka jūs to noteikti saņemsiet. Sistēmiskie procesi ir pietiekami komplicēti un ne vienmēr tas, ka jūs esat nolēmis veikt sakārtojumu, jums nāks tiešām par labu. Ar vēlmi ir par maz, mēs vērojam cik un vai jums ir pieejams brīvs resurss izmaiņu veikšanais savā dzīvē. Mēs paturam sev tiesības jums atteikt sakārtojuma procesu.

Vai es varu pierakstīties uz visām darbnīcām, kas ir izsludinātas?
Droši. Jūs variet pieteikties uz visām darbnīcām, kas ir izsludinātas. Taču nav prātīgi katru reizi pierakstīties uz savu individuālo sakārtojumu. Tam vienkārši nav jēgas. Sakārtojumi ir process, kas rada impulsu pārmaiņām. Šīm pārmaiņam nepieciešams laiks un atbalsts. Cerēt, ka pierakstoties uz vairākiem sakārtojumiem pēc kārtas, jūs ar sakārtojumu procesu reizi mēnesī atrisināsiet visas savas iekrātās problēmas, nav prātīga doma. Ar sakārtojumu viss tikai sākas (nevis viss beidzas). Mēs jums piedāvātu citu pieeju – dalību kaut vai visās darbnīcās, kuru laikā jums ik pēc kāda laika būs iespēja veikt arī savu darbu.

Ko man darīt, ja man bail atklāties grupā?
Tad nevajag atklāties grupā. Sazinieties ar mums, lai sarunātu individuālu konsultāciju.

Vai es varu atnākt tikai uz savu sakārtojumu, nevis būt darbnīcā pilnu dienu?
Nē, jūs nevariet. Šādas iespējas nav. Šis ir grupa darba process un dalībnieki piedalās visu dienu. Vienīgais izņēmums, ir veselības stāvoklis, kas tiešām neļauj piedalīties pilnu dienu (iepriekš saskaņojam).

Dalības maksa: 100 eiro + PVN.

Klientu darbnīcas vada Iveta Apine, SCCR

Pieteikties

Pieteikties  info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

  Rezervēt grāmatu


   info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887