Sistēmiskais koučings 2019

Lielākā sistēmiskā koučinga priekšrocība, ir apmācībās iegūtās prasmes un dziļa izpratne par to, kā strādāt ar klienta apzināto informāciju un arī daudz plašāku, sistēmisko materiālu. Tas sniedz atklāsmes par samezglojumiem un dziļiem resursiem pašu sistēmā, un rada spēju būt tiešām lietderīgiem priekš saviem citiem. Dažreiz, atbalstot dziļus transformatīvus procesus organizāciju un personīgās dzīves kontekstā.

Šis kurss ir piemērots tiem, kas ikdienā strādā ar citiem cilvēkiem un atbalsta viņu izaugsmi jebkurā dzīves jomā. Šajā kurā uzsvars nav uz koučinga tehniku, bet uz sistēmisko izpratni, kur mēs pielietojam tieši koučingam raksturīgo pieeju individuālajā darbā. Tas ir kurss par sistēmiskajiem sakārtojumiem, bez pašu sistēmisko sakārtojumu veikšanas. Koučiem ar pieredzi, šis kurss ir izcils koučinga tālākizglītības piedāvājums.

Jūs iestādiet sēklu, kas augs un dos bagātīgus, pārsteidzošus augļus. Jūs izpratīsiet, kā jūsu klients ir daļa no lielākas sistēmas, kā jūs esat daļa no lielākas sistēmas; apgūsiet sistēmisko uztveri, zināšanas, iedarbību un intervences organizāciju un personīgā kontekstā, kā arī stiprināsiet savu personīgo apzinātību un būtisko iekšējo attieksmi – bez sprieduma, vērtējuma un nodoma.

Sistēmiskais koučings palīdz citā gaismā ieraudzīt arī tos simptomus, kurus klienti “atnes” risināšanai. Tādas bieži sastopamas problēmsituācijas kā izdegšana, fiziskas sāpes, attiecību sarežģījumi, neskaidrība attiecībā uz savu misiju dzīvē, jautājumi saistībā ar darba maiņu un karjeras attīstību, kā arī daudzi citi, sistēmiskā koučinga ietvaros tiek ieraudzīti citā gaismā, radot pamatu cita līmeņa risinājumiem.

Grupas lielums ierobežots – 12 cilvēki.

Apmācību programma tiks akreditēta ICF un dalībnieki kopā ar Systemic Constellations Center Riga diploma, saņems arī ICF CCU apliecinājumu (būtiski ICF koučiem, kas rūpējas par savas starptautiskās akreditācijas uzturēšanu).

Apmācību datumi:

 1. modulis, 28. – 29. maijs, plkst. 10:00 – 17:00
 2. modulis, 9. – 10. jūlijs, plkst. 10:00 – 17:00 Uzmanību! Šis ir jaunais datums, par ko vienojāmies grupā.
 3. modulis, 1. – 2. augusts, plkst. 10:00 – 17:00
 4. modulis, 10. – 11. septembris, plkst. 10:00 – 17:00
 5. modulis, 15. – 16. oktobris, plkst. 10:00 – 17:00

Bāzes apmācību programmas saturs:

 • Bāzes izpratne par koučingu kā konsultāciju veidu. Koučinga pamatkompetences. Kompetences, kuras padziļina sistēmiskais koučings. Papildus kompetences.
 • Sistēm-fenomenoloģijai raksturīgā teorija, kas veido sistēmiskā koučinga bāzi. Trīs veida spēki, kas ietekmē mūsu dzīvi. Sistēmiskie principi, kas nodrošina jebkuras dzīvas sistēmas veselību. Simptomi, kas liecina par sistēmisko dinamiku un paternu ietekmi.
 • Sistēmiskā koučinga pamati:
  • Sistēmiskā koučinga attieksme, sadarbības veidošana ar klientu, sistēmiskā uztvere
  • Klienta tēmas noteikšana, sistēmisku jautājumu uzdošana, prakse grupās
  • Sistēmiskā koučinga fāzes un process
  • Atgriezeniskās saites sniegšana un klienta potenciālu stiprinoša refleksija
  • Sistēmiskās dinamikas un paterni, kas ietekmē klienta situāciju
  • Sistēmisko intervenču veikšana koučinga dialoga laikā
  • Plānotā nākotne, tuvojošā nākotne, evolucionālais spēks un potenciāls
  • Sistēmas veseluma atjaunošanai būtisku iemaņu stiprināšana: šķiršanās rituāli, atdalīšana, atkalapvienošana, pateicība, apmaiņa, piederības atzīšana
 • Sistēmiskā koučinga instrumentu un tehniku pielietošana: darbs ar figūriņām, grīdas enkuriem, diagnosticējoši sakārtojumi.
 • Specializācija uz ģimenēm un organizācijām. Abām sistēmām raksturīgas atšķirības.
 • Ulsamera modelis: reālā pasaule, sistēmiskā uztvere, teorija.
 • Dažādas klientu tēmas no sistēmiskās uztveres perspektīvas.
 • Ētikas jautājumi, vadlīnijas darbam. Supervīzija koučingā. Daudz prakses.

Papildus moduļi :

 • Papildus attīstības modulis par dažādiem koučinga veidiem, izmantojot sistēmisko koučingu: karjeras koučings, biznesa koučings, komandas koučings, individuālais koučings, vadības koučings (2 dienas).
 • Radošās tehnikas koučingā. Metaforiskās kārtis, u.c. (2 dienas).

Cena bāzes apmācību programmai 250 eiro + PVN (250 eiro + PVN par vienu moduli). Papildus moduļi 250 eiro + PVN.

Pasniedzēji: Iveta Apine un Santa Leiboviča (ICF PCC)

Pieteikties

Ģimenes sistēmiskās apmācības. Turpinājums 2019

Ilgi gaidīti jaunumi. Sadarbībā ar Austijas un Vācijas sistēmiskajiem institūtiem, šobrīd esam uzsākuši apmācību programmas izstrādi tiem, kas beiguši pie mums bāzes ģimenes sistēmisko sakartojumu apmācību programmu un vēlas turpināt padziļināt savu sistēmisko izpratni darbā ar ģimenes sistēmām. Tāpat, šī programma piemērota visiem , kas apguvuši ģimenes sistēmiskos sakārtojumus citur un vēlas atsvaidzināt savas zināšanas vai apgūt citu skatījumu, jaunas pieejas. Nākamā līmeņa programma šobrīd ietver 3 moduļus sekojošos datumos:

12. -14. jūlijs, Guni Baxa, Austrija
27. – 29. septembris, Diana Drexler, Vācija
6. – 8. decembris, Chistine Blumenstain -Essen, Austrija

Apmācībās ietvertās tēmas:

 • darbs ar pāriem, veicot kopīgu sakārtojumu abiem
 • sistēmiskais darbs, izmantojot dažādas sakārtojumu formas un pieejas, teorētiskās zināšanas, darbs ar ķermeni
 • darbs ar klientiem, kuri nespēj būt kontaktā ar savu ģimenes sistēmu
 • padziļināta izpratne par ģimenes sistēmu, darbs ar mūsdienīgām sarežģītām ģimenes un attiecību sistēmām
 • darbs ar dvēseles daļām
 • sistēmiskie rituāli.

Apmācīu programma sastāv no visu trīs moduļu apmeklēšanas, programma tiks pilnībā tulkota latviešu valodā. Katra atseviškā moduļa cena ir 350 eiro + PVN.

Pieteikties

Organizāciju sistēmisko sakārtojumu meistara līmeņa apmācības

Organizāciju sistēmisko sakārtojumu meistara līmeņa programma ir radīta, lai dalībnieki varētu būt pārliecinoši un profesionāli sistēmisko sakārtojumu vadītāji. Organizācijas arvien vairāk ieinteresējas par sistēmisko pieeju un sistēmiskajiem sakārtojumiem, tādēļ mēs redzam nepieciešamību stiprināt šīs metodes praktiķus kā ekpertus tieši sakārtojumu vadīšanā. Tāpat, būtiski saprast, ka bieži organizāciju jautājumi ir iepīti lielākā, sociālā kontekstā, tādēļ sakārtojumu vadītājiem jābūt spējai ar tiem saskarties. Mēs piedāvājam šīs apmācības organizāciju vadītājiem, personālvadības cilvēkiem, konsultantiem, koučiem un līderiem, kuri saskata šo metodi kā sava darba papildinājumu un vēlas būt profesionāli savā darbībā. Priekšnoteikums šīm apmācībām: bāzes kurss par organizāciju sistēmiskajām dinamikām un sistēmiskajiem sakārtojumiem.

Apmācības veidotas, lai palīdzētu dalībniekiem kļūt par sistēmisko sakārtojumu vadītājiem, kuri:

 • zina, kā radīt atbilstošu vidi organizāciju sistēmiskajam sakārtojumam
 • spēj vadīt labu sistēmisko sakārtojumu, pat komandām, kuras ir dalītas
 • spēj saskatīt sistēmisko perspektīvu vairumam problēmu, ar ko saskaras organizācijas
 • zina sistēmiskās intervences bez sistēmiskā sakārtojuma vadīšanas
 • zina, kur sistēm-fenomenoloģiskais darbs iekļaujas starp dažādajām sistēmteorijām, kuras tiek pielietotas organizācijā
 • spēj demonstrēt attieksmi un darba ētiku, kurai klienti un organizācijas spēj uzticēties
 • orientējas jaunākajās sistēmiskajās tendencēs un spēj praktiski veidot dažādus sistēmiskos sakārtojumus, atbilstoši darba uzdevumam, pieprasījumam un noteikumiem
 • spēj atšķirt personīgos un organizāciju jautājumus, izprot, kā tie dazreiz ir saistīti un kā tie atšķiras no sociāliem jautājumiem.

Apmācību norise:

Modulis 1., 10. – 12. oktobris, 2019 (trīs dienas)
Izpartne un zināšanu nostiprināšana par dažādu formu sakārtojumiem: bara sakārtojumi; pašveidojošie sakārtojumi; skalas izmantošana; sakārtojumi par sociālām tēmām; sakārtojumi saistībā ar lielākiem, evolucionāriem mehānismiem; sakārtojumi, kas saistībā ar topošo nākotni; sakārtojumi, kur organizācija ir struktūra vai lauks; “pareizo intervenču” sajūtas attīstīšana; sistēmiskās atrisinājuma frāzes; sakārtojuma pārkārtošana produktīvākam risinājumam; prakse, prakse, prakse.

Modulis 2., 12. – 14. decembris, 2019 (trīs dienas)
Izpratne par to, kā organizācijas var būt veiksmīgas no sistēmiskā viedokļa, kādi ir veiksmes noteikumi, kāds ir organizācijas dzīves cikls, kā veiksmīgi risināt organizāciju pārņemšanas un saplūšanas gadījumus., start-uo uzņēmumi, organizāciju samazināšanās, jauni produkti un pakalpojumi, sociālie mēdiji, etc. Gadījumi, kas ļauj izprast, kā organizācijām neērti simptomi var būt labi risinājumi sistēmas līmenī. Zināšanas, kā iespējams strādāt organizācijā sistēmiski, neizmantojot sistēmiskos sakārtojumus. Darbs ar traumu organizācijā un atbilstošas intervences traumas gadījumā.

Modulis 3., 28. februaris – 2. marts, 2020 (četras dienas)
Fokuss uz personīgo izaugsmi kā sakārtojumu vadītājam – kas es esmu kā sakārtojumu vadītājs? Būt par instrumentu pašam, iekšējā pozīcija, kura ietekmē vistiešākajā veidā sakārtojumu un ikvienu intervenci tajā, personīgais stils. Šajā apmācību daļā mēs mācīsimies pārie no “darīt/nedarīt” uz “būt”. Zināšanas par palīdzēšanas kārtību, supervīzija, darbs ar viesklientiem, kopradīšana, izmaiņu lauks, “true move” kustība sakārtojumos un dzīvē.

Apmācības vada: Barbara Hoogenboom un Iveta Apine.

Cena: 2700 eiro + PVN. Iespēja maksāt trīs atsevišķos maksājumos.

Apmācību programma noris sadarbībā ar starptautisku pasniedzēju komandu. Dalībnieki saņem apvienoto Systemic Constellations Center Riga (SCCR) un Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) sertifikātu. Sertifikāts apliecina, ka apmācību programmas dalībnieks ir apguvis profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi, kas būtiska darbā ar sistēmisko sakārtojumu metodi organizācijā. Meistara programmas absolventu saraksts tiks izvietot mājas lapā.

Pieteikties

Organizāciju sistēmiskās dinamikas un sakārtojumi 2019

Mūsdienīgs, starptautisks, parsteidzoši dziļš organizāciju attīstības kurss, kas piemērots organizāciju vadītājiem, līderiem, ekspertiem un konsultantiem – visiem, kas ikdienā ir daļa no organizācijas vai cieši saskaras ar tām. Programma tiek pasniegta sešos moduļos, kā arī ietver individuālās attīstības sesijas katram tās dalībniekam. Apmācību programma nodrošina daudzlīmeņu apmācību procesu un ļauj:

 • apgūt darbu ar organizācijām, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi, kā arī gūt sistēmiskās zināšanas, kas ļauj strādāt sistēmiski arī bez pašu sistēmisko sakārtojumu izmantošanas;
 • gūt dziļu izpratni par to, kā organizācijā dažādos līmeņos rodas un “darbojas” sistēmiskās dinamikas, kā tās atpazīt un meklēt optimālus risinājumus, ja tās rada neērtības;
 • gūt dziļu izpratni par to, kā rodas mūsu katra personīgās dinamikas un tās pievelkas organizācijā, iepazīt tās un iespēju robežās atritināt;
 • izpētīt un pieņemt lēmumus par savu tālāko profesionālo virzību, lai attīstītu savu potenciālu un dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi.

Apmācību programmas norises datumi (2019- 2020):

3. – 5. maijs
4. – 6. jūlijs
12. – 13. setpembris
15. -17. novembris
10. – 12. janvāris
13. – 15. marts

Tēmas:

Sistēmiskais darbs organizācijā: bāzes definīcijas par sistēmām, dinamikām un paterniem, sistēmiskumu, sistēmisko sakārtojumu metodi. Sistēmiskās uztveres attīstīšana. Tukšā vidus princips. Analītiskā domāšana pretstatā sistēmiskajai domāšanai. Organizācijas izcelsmes un vēstures nozīme. Organizācijas dibināšana, socialā konteksta ietekme. Dažādās kārtības organizācijā. Pievienošanās un aiziešana no organizācijas kā dzīvas sistēmas.

Dažādie spēki jeb izdzīvošanas mehānismi, kas ietekmē organizācijas attīstību: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņa (izdzīvošanas mehāmisms), evolucionārais spēks. Sistēmiskie principi: piederīda, kārtība un līdzsvars. Dinamikas un paterni, kas rodas organizācijās no šo principu pārkāpumiem. Dažādie organizāciju simptomi, kas var liecināt par sistēmisko dinamiku ietekmi uz organizāciju un veidi, kā tos risināt. Biežāk sastopamo organizācijas dinamiku izpēte.

Sistēmisko sakārtojumu metode kā sistēmiskā darba instruments: sakārtojuma būtība un jēga, intervija, aizvietotāju izvēle, element izvietošana, sakārtojuma vadīšana, intervences, sakārtojuma pabeigšana.  Procesuālais darbs un rituāli sakārtojumā. “Šķiršanās” kā rituāls. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Sistēmisko dinamiku izpēte un risinājumi pretstatā nevēlamas uzvedības korekcijai. Atšķirīgais darbs ar organizācijas situācijām, sekojot sistēmiskajai vai personīgajai sirdsapziņai.

Atšķirība starp organizācijas un tās dalībnieku personīgām dinamikām. Jūtu kategorijas un kā mēs tās piedzīvojam organizācijas kontekstā. Ģimenes sistēmas ietkme uz mums kā personību. Atšķirības starp ģimenes un organizācijas sistēmām. Darbs ar ģimenes sistēmu (saistībā ar organizācijā piedzīvotiem simptomiem): situācijas darbā, kuras atkārtojas; veselības problēmas (piemēram, galvas, muguras sāpes, utt.); izdegšana, motivācijas trūkums, neticība pārmaiņām; grūtības uzsākt savu uzņēmdarbību/individuālo praksi; utt.

Personīgās biogrāfijas sistēmiski būtisku faktu integrēšana. Atbildes uz profesionāliem jautājumiem attiecībā uz savu vietu, lomu, pienesumu, nākotni organizācijā; esošajiem un topošajiem produktiem, pakalpojumiem; mērķiem; personīgo līderību; nākotnes virzību. Supervīzija savam sakārtojumu vadītāja prasmēm. Turpmākās izaugsmes iespējas.

Dažādās organizāciju sistēmisko sakārtojumu formas. Palīdzēšanas kārtības. Ētika. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Dazādi organizāciju sakārtojumu veidi: scenāriju sakārtojumi, produktu un tirgus sakārtojumi, konsultāciju sakārtojumi. Sistēmiskā darba veidi bez sistēmiskajiem sakārtojumiem. Sistēmiskais koučings. Darbs ar grīdas enkuriem un figūriņām.

Cena: apmācību kursa cena 2700 eiro + PVN. Iespējama apmaksa pa moduļiem (450 eiro + PVN viens modulis). Moduļus nav iespējams apmeklēt atsevišķi.

Reģistrācija: info@constellationsriga.lv līdz 2019. gada 5. aprīlim. Dalība apmācību grupā tiek apstiprināta pēc individuālām pārrunām. Grupas lielums – līdz 20 cilvēki.

Apmācību programma noris sadarbībā ar starptautisku pasniedzēju komandu. Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu, kas apliecina programmas satura atbilstību BHIN prasībām. Sertifikāts apliecina, ka apmācību programmas dalībnieks ir apguvis zināšanas, prasmes un attieksmi, kas būtiska darbā ar sistēmisko sakārtojumu metodi.

Pasniedzēji:

Iveta Apine, Systemic Constellations center Riga
Ivone Loonis, Bert Hellinger Institute Netherland

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888