fbpx

Sistēmiski risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai 2024

Šis ir laiks, kad organizāciju stratēģiskā līmeņa vadītāji meklē kvalitatīvi jaunas pieejas savu organizāciju un/vai biznesu attīstībai.     Arī konsultanti saskaras ar izaicinājumiem, kā sniegt organizācijām iespējami labākos risinājumus vadības un attīstības veicināšanai. Kā iegūt jaunu skatījumu, jaunu elpu turpmākajai attīstībai? Sistēmiski risinājumi šajos jautājumos sniedz iespēju paradigmas maiņai, rada vidi organizāciju, komandu un indivīdu potenciāla attīstīšanai.

Pārmaiņas organizācijā ir iespējamas, ja mēs spējam bezkaislīgi ieraudzīt un atzīt situāciju, tādu, kā tā ir. Necenšoties atrast pozitīvos aspektus. Nevērtējot un nemeklējot vainīgo. Meklējot labus risinājumus sistēmas līmenī. Gadījumos, kad organizācijas augstākā līmeņa vadība nav spējīga ieraudzīt un pieņemt faktisko situāciju, vai kad katra individuālās ambīcijas ir būtiskākas par kopējo rezultātu, pārmaiņu ieviešana ieņem vardarbīgu raksturu un tai ir lielas izmaksas. Organizācija zaudē ne tikai cilvēkus, tiek apdraudēts tās potenciāls kopumā.

Šajā mācību programmā jūs iegūsiet jaunu zināšanu bloku, kuru nav iespējams apgūt citās vadības un organizāciju attīstības disciplīnās – zināšanas par organizāciju kā dzīvu sistēmu (ekosistēmu). Jaunās zināšanas var kļūt par ieguldījumu jūsu organizāciju attīstības jautājumu pārskatīšanā, pārmaiņu iniciēšanā, piedzīvošanā un atbalstīšanā. Novērojam, ka dalībnieki iegūst būtiskas personīgas atziņas, kas palīdz karjeras veidošanā un izmaiņu veikšanā, vadības stila maiņā, komandas stiprināšanā un sava personīgā potenciāla apzināšanā.

Tēmas:

1. bloks

 • Kā uztvert un orientēties organizācijā kā dzīvā sistēmā;
 • Sistēmas īpašības, principi un paterni;
 • Pašu organizācijā/komandā esošo paternu izpēte;
 • Simptomi, kas liecina par sistēmas līmeņa paterniem;
 • Jaunu sistēmu veidošanās, aiziešana no sistēmas, sistēmas beigšanās un transformācija – organizāciju vadības kontekstā;
 • Sistēmiski veselas organizācijas pazīmes;
 • Izpratnes veidošana par līdera kompetencēm no sistēmiskā skatpunkta;
 • Izcelsme un vēsture kā sistēmas paternu avots.

2. bloks

 • Bāzes iemaņas sistēmiskajam darbam organizācijā: uztvere, domāšana, attieksme;
 • Sistēmiskā darba instrumenti konsultatīvā darbā – sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskais koučings;
 • Sistēmisko sakārtojumu vadīšana grupas ietvaros un darbs ar viesklientiem no dažādām organizācijām;
 • Sistēmisko intervenču veidi, vadot organizāciju un/vai komandu;
 • Praktisku vadības situāciju risināšana ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību apmācību grupā;
 • Organizācijas vadības disciplīnas no sistēmiska skatpunkta.

Nodarbību norise: nodarbības ir veidotas ļoti praktiski, dalībniekiem apgūstot jaunu teoriju uz personīgiem/ savu organizāciju piemēriem, citu grupas dalībnieku organizāciju piemēriem un piemēriem no citām valstīm. Teorija tiek apgūta nevis kā noteikts kompetenču, domāšanas vai rīcības modelis, bet ar pieredzē balstītas mācīšanās metodes palīdzību (experiential learning), kas ļauj izprast attīstības šķēršļus, stiprināt izpratni un spējas pārmaiņu ieviešanai.

Šāds apmācību veids ir piemērots vadītājiem un konsultantiem, kas gatavi mācīties daloties, testējot, kļūdoties un kopīgi augot. Teorijas bloki mīsies ar praktiskiem vingrinājumiem, diskusijām, jautājumiem un atbildēm, kā arī individuālajiem apmācību programmas dalībnieku sakārtojumiem.

Kam? Šīs apmācības ir piemērotas cilvēkiem, kurus nodarbina un/vai kuri ir atbildīgi par organizāciju attīstības jautājumiem. Bieži tie ir biznesu īpašnieki, organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kā arī dažādu jomu ārējie konsultanti, kas tiek iesaistīti organizāciju attīstības un pārmaiņu veicināšanas jautājumu risināšanā.

Apmācību programmas datumi 2024. gadā:

 • 4.– 5. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 2.– 3. maijs, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 30.– 31. maijs, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 27.– 28. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 25.– 26. jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 5.– 6. septembris, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 3.– 4. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 24.– 25. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 28.– 29. novembris, plkst. 10:00 – 16:00;
 • 19.– 20. decembris, plkst. 10:00 – 16:00.

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN par moduli, kopā 3500 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Vadītāji: Iveta Apine, Normunds Apinis, Raivis Irbītis. Apmācību programma tiek vadīta sadarbībā ar Nīderlandes Helingera Institūtu.

 

Pieteikties

Ģimenes sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode 2024

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, skaidri ieraugot savu atbildību un tad sadalot to atbilstoši, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Šī apmācību programma pirmām kārtām ir dziļš iekšējs ceļojums, kas veicina peronīgo attīstību. Mācību programma ir piemērota cilvēkiem, kas vēlas iepazīt sistēmisko sakārtojumu metodi, ar fokusu uz ģimenes sistēmu un apgūt zināšanas, uz kā balstīta sistēmisko sakārtojumu prakse. Bāzes līmeņa programma ir domāta cilvēkiem, kuri ir profesionāli iesaistīti sistēmu funkcionēšanā, piemēram, organizāciju konsultanti, uzņēmumu personālvadītāji, dažādu veidu terapeiti, sociālie darbinieki, skolotāji un citu palīdzošo profesiju pārstāvji.

Apmācību programma balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi, izklājumi), sistēmiskās uztveres un domāšanas principiem. Sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un ir papildināti ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risināšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzināšanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Bāzes kurss sniedz iespēju uzzināt par sistēmas darbības principiem, apgūt sistēmiskās zināšanas un prasmes, izpētīt, kā jūs esat iepīti savā ģimenes sistēmā kā vienotā laukā, kā sistēmas līmeņa dinamikas un paterni ietekmē jūsu un jums tuvo cilvēku dzīvi profesionāli un personīgi. Katrs dalībnieks gūst jaunas atklāsmes, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu, kā arī no saviem sistēmiskajiem sakārtojumiem.

Šī ir mācību grupa pieaugušiem cilvēkiem, kurus interesē sistēmiskā pieeja. Atkarībā no sava dzīves gājuma un esošās profesionālās kvalifikācijas, dalībniekiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas, prasmes un atziņas dzīvē un darbā. Mācību programmas apguve ietver:

 • dalību apmācību moduļos (lai saņemtu sertifikātu par dalību, nepieciešams 80% klātienes apmeklējums);
 • 2 ar sistēmisko sakārtojumu darbu saistītu grāmatu izlasīšanu (SCCR izdotās grāmatas, kāda no mūsu rekomendētajām vai pēc jūsu ieskata (ar saskaņošanu));
 • personīgās genogrammas izveidošana (sistēmiskais dzimtas koks kā ģimenes kopīgā lauka atspoguļojums);
 • noslēguma darbs, kurā dalībnieks rakstiski izklāsta savu ceļojumu šīs mācību programmas laikā un to, kā apgūtās zināšanas ietekmējušas viņu dažādos dzīves aspektos.

Nodarbību norises datumi 2024. gadā:

 • 6. – 7. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 4. – 5. maijs, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 1. – 2. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 6. – 7. jūlijs, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 27. – 28. jūlijs, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 14. – 15. septembris, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 12. – 13. oktobris, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 9. – 10. novembris, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 7. – 8. decembris, plkst. 10:00 – 16:30;
 • 11. – 12. janvāris 2025, plkst. 10:00 – 16:30.

 Mācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips kā klātbūtnes un apzinātības stāvoklis.
 • Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture.
 • Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens.
 • Sakārtojumu metode. Sākotnējā intervija. Kuru sistēmas daļu izvietot sakārtojumā? Ģimenes sistēmas tēla uztvere sakārtojumā. Sistēmiskā sakārtojuma gaita.
 • Sistēmfenomenoloģijas teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas sakārtojumos un dzīvē.
 • Izslēgto cilvēku, notikumu un tēmu iekļaušana. Savas vietas ieņemšana ģimenes sistēmā.
 • Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Izpratne par ģimenes sistēmu (dzimtu) kā cilvēka resursu. Ceļš no izpratnes veidošanās līdz dziļai pieņemšanai.
 • Ģimenes attiecību sistēmas. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Bērnu audzināšana, balstoties uz sistēmisko izpratni.
 • Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā.
 • Dalībnieku pieredze kā klientiem un praktizējot sistēmisko vingrinājumu vadīšanu nelielās grupās ar mācību kolēģiem.
 • Dalībnieku pieredze, saņemot sistēmiskos sakārtojumus pēc sava pieprasījuma no pasniedzējiem.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Zinošā lauka fenomens, lauka atmiņa. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanā: teorija, sistēmenerģija un realitāte.
 • Ētikas jautājumi un vadītāja personīgā atbildība.
 • Savu vadošo principu noformulēšana attiecībā uz sistēmisko sakārtojumu zināšanu izmantošanu.
 • Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana.

Turpmākās attīstības iespējas (pēc šīs mācību programmas noslēguma)

Praktiķa līmeņa (padziļinātas) apmācības –  ceļojuma turpinājums. Sistēmisko sakārtojumu un sistēmisko intervenču izpratnes palielināšana un iemaņu treniņš. Padziļināta līmeņa tēmu izskatīšana. Sistēmiskās uztveres, sistēmiskā darba un sakārtojumu iemaņu integrēšana savā profesionālajā dzīvē un darbā. Sistēmisko iemaņu pielietošana, bez sistēmisko sakārtojumu vadīšanas, integrējot sistēmisko skatījumu esošajā profesionālajā praksē.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine, Normunds Apinis un Terēze Riekstiņa.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 300 eiro + PVN par moduli, kopā 3000 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz e-pastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.

Dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.

Pieteikties

IEVADSEMINĀRS: Sistēmiskais koučings un konsultācijas

Piedāvājam iepazīties ar sistēmisko pieeju, piedaloties 2 dienu ievadseminārā par sistēmisko koučingu un konsultācijām. Izvēlieties vienu no abiem datumiem, kas jums piemērots: 17. – 18. aprīlis (trešdiena un ceturtdiena) vai 17. – 18. maijs (piektdiena un sestdiena) no plkst.10:00 līdz 17:00.

Šis seminārs ir piemērots ikvienam, kurš savā darba, vadības vai ikdienas dzīvē, sniedz un izmanto koučinga pārliecības, pieejas, tehnikas. Seminārs veltīts tam, lai iepazītos ar sistēmisko pieeju un tās pielietošanu koučingā un konsultācijās organizāciju, karjeras, kā arī individuālā kontekstā.

Sistēmiskā pieeja, kā saka mūsu klienti, ir kā malks svaiga gaisa, kas palīdz ieraudzīt un paziņo iespējas. Stiprinot spēju būt kontaktā ar to, kas ir, rodas dabiska kustība pretī risinājumiem, kas ir veiksmīgi gan mums pašiem, gan lielākam kopumam. Šis seminārs ir piemērots ikvienam interesentam, kurš meklē risinājumus un jaunu elpu savā dzīvē un/vai darbam ar citiem.

Tēmas:

 • No analītiskās uz sistēmisko uztveri koučingā un konsultācijās;
 • Sistēmiskie jautājumi: fokusa maiņa no indivīda uz sistēmas līmeņa kontekstu;
 • Sistēmas līmeņa paterni: kas tas ir, kā atpazīt, ko darīt (un nedarīt);
 • Situācijas, kad labākais risinājums ir strādāt sistēmiski un kad tas nav piemēroti;
 • Sistēm-fenomenoloģiskais modelis;
 • Attieksme, zināšanas un iemaņas sistēmiskajā darbā;
 • Ētiskie aspekti darbā ar citiem.

Seminārs noritēs interaktīvā formā ar grupu vingrinājumiem, jautājumu un atbilžu sesijām, koučinga sesiju fragmentiem un teorētisko bāzi. Šis seminārs ir kā praktiska iepazīšanās ar sistēmisko pieeju koučingā. Dalībniekiem, kuriem būs interese, būs iespēja turpināt apmācības “Sistēmiskā koučinga un konsultāciju programmā” 2024. gada rudenī. Vairāk informācijas par sistēmisko koučingu un sistēm-fenomenoloģisko pieeju kopumā variet atrast, iegādājoties mūsu izdotas sistēmiskās gramatas, kā arī piedaloties kādā no sistēmiskajām darbnīcām.

Apmācību programmu vada Iveta Apine un Normunds Apinis.

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN.

Dalībnieki saņem NII “Sistēmiskās izglītības institūts” sertifikātu par 16h programmas apguvi “Ievad seminārs: sistēmiskais koučings un konsultācijas, sistēm-fenomenoloģiskā pieeja”.

 

Pieteikties

Sistēmisko sakārtojumu darbnīcas, pavasaris 2024

Laipni lūgti uz ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcām, kuras notiek vienu reizi mēnesī pilnas dienas garumā. Šeit 2024. gada pavasara klientu darbnīcu datumi:

 • svētdiena, 21. aprīlis 2024, plkst. 10:00 – 17:00. (grupa pilna);
 • svētdiena, 19. maijs 2024, plkst. 10:00 – 17:00. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta.

Jums ir iespēja piedalīties darbnīcās dažādos veidos, izvēloties dalību vienā vai vārākās darbnīcās. Jūs variet piedalīties, lai saņemtu savu individuālo sistēmisko sakārtojumu, esot klienta krēslā. Tāpat, variet piedalīties kā dalībnieks arī bez sava individuālā sistēmiskā sakārtojuma, ņemot dalību citu cilvēku sistēmiskajos sakārtojumos kā aizvietotājs, ja jūs tiekat izvēlēts. Un, protams, variet piedalīties, lai piedzīvotu sistēmisko sakārtojumu pārsteidzošo norisi kā dalībnieks, bez tiešas iesaistes sakārtojumos.

Darbnīcās jūs variet sastapt vis dažādākos cilvēkus, ir dalībnieki, kuri apmeklē darbnīcas regulāri, ir tādi, kas atnāk tikai vienu reizi. Variet rēķināties, ka grupas dalībnieki darbnīcās mainās, tādēļ tā nekļūst par pastāvīgu ilgtermiņa attīstības grupu. Droši pievienojieties!

Tēmu loks, kuras tiek izskatītas šajās klientu darbnīcās ir visplašākais: attiecības ar partneri, vecākiem, bērniem, šķiršanās, mantojumu jautājumi, garīgās un fiziskās veselības aspekti, attiecības pašam ar sevi, krīzes, neskaidrības, emocionālas reakcijas, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot. Ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar izdegšanu, kad ķermenis vienkārši saka – pietiek. Tāpat, šajās darbnīcās izskatām arī ar darbu un profesionālo dzīvi saistītus jautājumus, ja grupā ir šādi pieprasījumi.

Darbnīcai ir grupas darba formāts, kur vienas dienas ietvaros mēs izskatām 5-6 individuālos dalībnieku gadījumus.

Katra dalībnieka gadījums tiek izskatīts fasilitatora vadība, veidojot individuālu sistēmisko sakārtojumu konkrētā klienta problēmas izskatīšanai. Sistēmiskajos sakārtojumos tiek izmantoti aizvietotāji, par kuriem kļūst darbnīcas dalībnieki, lai gūtu priekšstatu par klienta situācijas atrisinājumu no sistēmiskā viedokļa. Klients, faktiski, ar sistēmiskā sakārtojuma palīdzību iegūst iespēju apskatīties uz savu risināmo jautājumu it kā no malas, kas bieži sniedz jaunas iespējas un vietu risinājumiem.

Dalībnieku skaits – līdz 13 cilvēkiem.

Tehniskā informācija: piesakoties, lūdzam norādīt darbnīcas datumu, kurā vēlaties piedalīties. Paskaidrojumā norādiet vai vēlaties savu klienta sakārtojumu, īsi aprakstiet tēmu. Norādiet arī vai esat ar mieru piedalīties darbnīcā kā dalībnieks, bez sava sakārtojuma, ja šāda iespēja nebūs. Dalība tiek apstiprināta katram atsevišķi, nepieciešamības gadījumā sazvanoties un izrunājot situāciju iepriekš. Ja jums pēc apstiprinājuma saņemšanas mainās plāni un dalība darbnīcā nav iespējama, mēs sagaidām, ka jūs savu dalību atceļat, rakstiski mums par to paziņojot epastā laicīgi.

Jautājumi & atbildes

Vai maksa ir vienāda ar un bez sava sakārtojuma?
Jā, maksa ir vienāda. Tas ir tādēļ, ka sakārtojumi ir grupas process, kurā ikviens no dalībniekiem saņem jaunas atziņas par sevi, ar vai bez sakārtojuma. Bieži, atziņas rodas dzirdot un piedzīvojot sakārtojumā kā aizvietotājam citu cilvēku dzīves situācijas.

Vai man noteikti jāpiesakās uz sakārtojumu?
Jā, mēs iesakām jums pieteikumā norādīt, ka jums noteikti nepieciešams sakārtojums, kā arī aprakstīt jūsu situāciju. Tas gan negarantē, ka jūs to noteikti saņemsiet. Sistēmiskie procesi ir pietiekami komplicēti un ne vienmēr tas, ka jūs esat nolēmis veikt sakārtojumu, jums nāks tiešām par labu. Ar vēlmi ir par maz, mēs vērojam cik un vai jums ir pieejams brīvs resurss izmaiņu veikšanai savā dzīvē. Mēs paturam sev tiesības jums atteikt sakārtojuma procesu.

Vai es varu pierakstīties uz visām darbnīcām, kas ir izsludinātas?
Droši. Jūs variet pieteikties uz visām darbnīcām, kas ir izsludinātas. Taču nav prātīgi katru reizi pierakstīties uz savu individuālo sakārtojumu. Tam vienkārši nav jēgas. Sakārtojumi ir process, kas rada impulsu pārmaiņām. Šīm pārmaiņām nepieciešams laiks un atbalsts. Cerēt, ka pierakstoties uz vairākiem sakārtojumiem pēc kārtas, jūs ar sakārtojumu procesu reizi mēnesī atrisināsiet visas savas iekrātās problēmas, nav prātīga doma. Ar sakārtojumu viss tikai sākas (nevis viss beidzas). Mēs jums piedāvātu citu pieeju – dalību kaut vai visās darbnīcās, kuru laikā jums ik pēc kāda laika būs iespēja veikt arī savu darbu.

Ko man darīt, ja man bail atklāties grupā?
Tad nevajag atklāties grupā. Sazinieties ar mums, lai sarunātu individuālu konsultāciju.

Vai es varu atnākt tikai uz savu sakārtojumu, nevis būt darbnīcā pilnu dienu?
Nē, jūs nevariet. Šādas iespējas nav. Šis ir grupa darba process un dalībnieki piedalās visu dienu. Vienīgais izņēmums, ir veselības stāvoklis, kas tiešām neļauj piedalīties pilnu dienu (iepriekš saskaņojam).

Dalības maksa: 100 eiro + PVN.

Klientu darbnīcas vada Iveta Apine, SCCR

Piesakoties, vēlamo darbnīcas datumu norādiet laukā “Ziņa”.

Pieteikties

Otrdienas vakaru sistēmiskās nodarbības

Esat laipni aicināti uz otrdienas vakaru atvērtajām sistēmiskajām nodarbībām ar Terēzi Riekstiņu!

Otrdienu vakariem ir sena tradīciju, vēl kopš mēs kā centrs uzsākām nodarbības Stabu ielas telpās. Pa šo laiku mēs esam piedzīvojuši daudzas pārmaiņas, mums ir pievienojušies mūsu centrā apmācīti sistēmiskie praktiķi, esam jaunās telpās Ģertrūdes ielā un labprāt dalīsimies savā jaunajā pieredzē un atziņās.

Otrdienu vakari ir lieliska iespēja tiem, kas vēlas:

 • izskatīt kādu savu individuālo gadījumu;
 • piedalīties kā aizvietotāji citu dalībnieku darbos;
 • atnākt iepzīties ar mums klātienē;
 • piedzīvot sistēmisko sakārtojumu, esot daļai no grupas.

Šis ir jaunas domas un sajūtas raisošs formāts, kas neprasa īpašu  iepriekšēju sagatavošanos. Otrdienas var kļūt par vietu, kur aizsākas vai turpinās jūsu ceļojums pretī savam iekšējam veselumam, tā var būt iespēja lielajā dzīves intensitātē atrast laiku, lai pabūtu ar sevi, kā arī, lai meklētu risinājumus situācijām, kuras jums ikdienas dzīvē sagādā sarežģījumus.

Tēmas, kuras bieži tiek risinātas sistēmisko sakārtojumu nodarbībās:

 • attiecības ar vecākiem, brāļiem un māsām;
 • attiecības ar partneri (vīru, sievu, draugu, draudzeni utt.);
 • attiecības ar bērniem, lieliem un maziem;
 • attiecības pašam ar sevi, ar savu ķermeni, prātu un dvēseli;
 • veselības jautājumi, izskatot simptomus ģimenes sistēmas ietvaros;
 • eksistenciāli jautājumi, kas saistīti ar dzīvī, nāvi, dažādām situācijām un pieredzēm.

Sistēmiskie sakārtojumi ir īstermiņa atbalsta metode, kas palīdz izprast esošo situāciju no lielāka, dzīvas sistēmas līmeņa skatpunkta. Ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību iespējams atklāt dziļākos iemeslus mūsu šī brīža izaicinājumiem un grūtībām, kas sakņojas lielākā sistēmā. Tie notikumi, situācijas un pārdzīvojumi, ko nav izdevies pārdzīvot iepriekšējām paaudzēm, itkā “iespiežas” ģimenes sistēmas lauka atmiņā, veidojot savdabīgus enerģētiskus musturus. Mēs varam tos atklāt, iemācoties izpētīt un pieņemt mūsu sarežģījumus, tādējādi, piedzīvojot iekšējo izaugsmi. Tas ir ceļš uz apzinātību un pieaugšanu, darbietilpīgs, atbildīgs un patiesi skaists.

Nodarbību datumi 2024. gada pavasarī/vasarā: 9.aprīlis, 16.aprīlis, 23.aprīlis, 30.aprīlis, 7.maijs, 14.maijs, 21.maijs, 28.maijs, 4.junijs, 11.jūnijs, 18.jūnijs.

Nodarbības notiek Ģertrūdes ielā 20, Rīgā no plkst. 18:00 līdz 21:00.

Nodarbības vada Systemic Constellations Center Riga konsultante Terēze Riekstiņa.

Dalības maksa: 50 eiro + PVN.

Piesakoties jūsu telefona numurs tiks pievienots whatsapp grupai, kurā būs visa aktuālā informācija par nodarbību norisi.

Pieteikties

Pētot organizācijas kultūru, septembris 2024

Organizācijas kultūra ietekmē ikvienu, kas saskaras ar organizāciju. Tā netiešā veidā rada vidi sasniegumiem vai, tieši pretēji, kavē veiksmīgu sadarbību un plānoto rezultātu sasniegšanu. Par organizācijas kultūru biznesa vidē tiek runāts ar vien biežāk. Šajā seminārā dalībniekiem būs iespēja uzzināt un piedzīvot sistēmisku skatījumu uz organizācijas kultūru, kas atklās jaunus aspektus un raisīs idejas organizācijas turpmākajai attīstībai.

Tēmas:

 • organizācijas kultūras redzamā un neredzamā daļa;
 • organizācijas kultūras ietekme uz pārmaiņām organizācijā;
 • organizācijas kultūras pētījums: kā tas noris un ko tas dod?
 • praktiskā daļa: savas organizācijas kultūras izpēte ar sistēmisko metožu palīdzību.

Mērķauditorija: organizāciju vadītāji un HR speciālisti, kuri vēlas labāk izprast savas organizācijas kultūru un veidus, kā to izpētīt un transformēt.

Apmācību norise: 12. un 13. septembris 2024, plkst. 10:00 – 16:00. Pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN. Atlaide tiek piemērota, ja semināru apmeklē vairāki dalībnieki no vienas organizācijas.

Vadītāji: Iveta Apine un Maija Dobele.

Pieteikties

Vasaras retrīts Ziemeļkurzemē 2024

Tiem, kas vēlas piedzīvot sistēmisko sakārtojumu atklāsmes un atziņas, kā katru gadu, vasarā piedāvājam izbraukuma retrītu Ziemļkurzemes mežos. Retrīts piemērots ikvienam, kurš meklē iespēju atgūt lielāku iekšēju veselumu un satikt sevi no jauna. Meklēsim veidus, kā piedzīvot lielāku klātbūtni, risinot savus sarežģījumus attiecībās, ģimenes sistēmā, veselības jautājumus, darba un karjeras griezumā. Meklēsim un iekļausim zaudēto, veidojot attiecības ar sevi un sev tuvajiem, dziedinot ķermeni, prātu un dvēseli. Strādāsim ar sistēmiskajiem sakārtojumiem, kā arī izmantojot dabas piedāvātās iespējas.

Šeit 2024. gada vasaras datumi:

 • 29. – 30. jūnijs. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta;
 • 20. – 21. jūlijs. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta;
 • 10. – 11. augusts. Spiediet PIETEIKTIES, aiz šī apraksta.
Laipni aicināti gan tie, kuri jau ir pazīstami ar sistēmisko sakārtojumu metodi, gan tie, kas vēlas uzzināt un piedzīvot to praktiski pirmo reizi. Strādāsim nojumē brīvā dabā neatkarīgi no laika apstākļiem, meža vidū. Nakšņošana kempinga tipa mājiņās ar nodrošinātu ēdināšanu. Pasākuma norises vieta un detalizētāka informācija tiks nosūtīta retrīta dalībniekiem, kuri pieteikušies un veikuši pilnu apmaksu.
Dalībnieku skaits ierobežots – 12 cilvēki.
Dalības maksa par divu dienu semināru, ēdināšanu un izmitināšanu 380 eiro + PVN. Pāriem piedāvājam atlaidi.
Retrītu vada Iveta Apine un Normunds Apinis
Vairāk informācijas rakstot mums info@constellationsriga.lv.
Pieteikties

Pieteikties  info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

  Rezervēt grāmatu


   info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887