fbpx

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu bāzes apmācības 2022/R

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, un skaidri ieraugot savu individuālo atbildību un atbilstoši izvietojot to, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskajiem sakārtojumiem, ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Bāzes līmeņa programma ir atvērta ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, līdzšinējās izglītības virziena, dzīves pieredzes, utt.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi, kā arī jēgpilni piedalīties grupas darbos un apmācību procesā. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju izpētīt, kā j;ūs east iepīti savā ģimenes sistēmā kā vienotā laukā ar kopīgu dvēseli. Jūs apgūsiet sistēmisko sakārtojumu tehniku praksē, trenejoties veidot sakārtojumus apmācību ietvaros saviem grupas biedriem un pētot sistēmiskos patterns savā ģimenē. Šis ir atklāsmēm pilns process, kas ļauj piedzīvojot pārsteidzošas pārmaiņas.

Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām veltīt galveno uzmanību personīgajai izaugsmei, ne tik daudz meotodes apguvei. Katrs dalībnieks saņem savus sistēmiskos ģimenes sakārtojumus šī kursa laikā. Tāpat, katrs dalībnieks gūst daudz jaunu atklāsmju, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu.

Mēs esam pilnībā pielāgojuši mācības darbam klātienē vai Zoom vidē, atkarībā no tā, kāda ir atļautā situācija saistībā ar mācībām valstī. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē.

Nodarbību norises datumi:

17. – 18. septembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
15. – 16. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
19. – 20. novembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 18. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
21. – 22. janvāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
18. – 19. februāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
18. – 19. marts, no plkst. 10:00 līdz 17:00
15. – 16. aprīlis, no plkst. 10:00 līdz 17:00
20. – 21. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 18. jūnijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00, izbraukuma sesija, sertifikāti.

 Apmācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Uzdevība, domāšana, ieradumi un to sistēmiskās saknes. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā un dzīvē. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu.Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Bērnu audzināšana, balstoties uz sistēmisko izpratni. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze kā k;ientiem un praktizējot sakārtojumus grupas biedriem.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Zinošā lauka fenomens, lauka atmiņa. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanā: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi un vadītāja personīgā atbildība. Savu vadošo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte.
 • Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 270 eiro + PVN par moduli, kopā 2700 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.
Pieteikties

Sistēmiskais koučings – bāzes apmācību programma

Sistēmiskā koučinga apmācības piemērotas dalībniekiem, kurus interese apgūt kaut ko jaunu, kā arī izaicinājumi darbā ar citiem cilvēkiem, liek pastāvīgi meklēt jaunas pieejas. Jūs variet skatīties uz to, kā uz piedzīvojumu nepilna gada garumā, pēc kura varēsiet dalīties ar procesā iegūtajiem augļiem ar saviem līdzcilvēkiem – darbiniekiem, klientiem un tuviniekiem.

Nav nepieciešamība būt koučam vai būt izgājušam koučinga apmācības. Šī ir pieaugušo attīstības programma, kas sniedz iemaņas darbā ar citiem cilvēkiem personīgā un organizāciju kontekstā. Tā aptver plašāku tēmu un kompetenču loku, kā klasiskās koučinga apmācības.

Šai programmai ir vecuma ierobežojums: 40 +. Kāpēc? Jo katram dzīves posmam ir citi uzdevumi. Un šī programma atbalsta cilvēkus dzīves vidusposmā, kuru turpmākā attīstība paredz integrēt līdzšinējo personīgo un profesionālo pieredzi, un, balstoties uz to, apgūt sistēmiskā koučinga iemaņas. Apmācības piemērotas dažādu jomu profesionāļiem, kuru ikdienas darbs ir vadīt un/vai atbalstīt citus cilvēkus – uzņēmumu vadītāji, HR vadītāji, konsultanti, supervizori, ķermeņa terapeiti, kouči utt.

Apmācību programma

Modulis 1. Ievads sistēmiskajā koučingā, 15. – 16. septembris

 • Analītiskā un sistēmiskā uztvere
 • Sistēmiskie jautājumi un to avots
 • Iepazīšanās ar sistēmisko pieeju koučingā
 • Attieksme, zināšanas un iemaņas sistēmiskajā koučingā
 • Izpratnes veidošana par klientu, kā daļu no vienotas sistēmas
 • “De-learning” – atļaut sev pārkāpt lojalitāti pret iepriekš apgūtām zināšanām un metodēm

Modulis 2. Iepazīstot organizācijas un ģimenes kā dzīvas sistēmas, 7. – 8. oktobris

 • Savas genogrammas izveidošana
 • Sistēmiskie aspekti genogrammā, tās izmantošana koučingā
 • Profesionālās dzīves un karjeras sistēmiskā izpēte, izmantošana koučingā
 • Orgenogrammas izveidošana organizācijām
 • Sistēmas īpašības un sistēmiskā domāšana
 • Simpomi (veselības, attiecību, profesijas un karjeras jautājumos) un to sistēmiskās saknes
 • Koučingā un konsultēšanā bieži sastopamas tēmas un to sistēmiskie aspekti

Modulis 3. Sistēmiskie principi un paterni koučingā, 4. – 5. novembris; 2. – 4. decembris

 • Sistēm-fenomenoloģiskais modelis: spēki, principi, paterni, simptomi
 • Izcelsmes un vēstures ietekme uz šodienas apzinātību un virzību, sistēmisko paternu avots
 • Sistēmiskie paterni, kas saistīti ar piederību, kārtību un līdzsvaru
 • Pievienošanās un aiziešana no jebkuras sistēmas (pievienošanās un aiziešana no darba organizācijā vai komandā, atdalīšanās process no izcelsmes ģimenes, precības un šķiršanās)
 • Organizāciju attīstība un profesionālā izaugsme, skatoties caur sistēmisko lēcu
 • Būt informētam par to, ko nozīmē trauma un tās iespaidu uz sistēmu

Modulis 4. Sistēmiskā koučinga modeļi darbam 1:1, 6. – 7. janvāris

 • Iekšējā attieksme sistēmiskajā darbā: “tukšā vidus” princips
 • Veselības trijstūris: prāts, ķermenis, emocijas
 • Sistēmiskā koučinga dialoga modelis
 • Intervences, kas atbalsta klientu paternu apzināšanu un rada kustību to pāraugšanai
 • Dažāda līmeņa intervences, atkarībā no klienta apzinātības un pieprasījuma

Modulis 5. Darbs ar sistēmiskajām figūriņām, enkuriem, aizvietotājiem, ar on-line programmu, 3. – 4. februāris

 • Sistēmiskās uztveres avoti, strādājot ar figūriņām un enkuriem
 • Diagnostika, izvietojuma analīze un intervences ar figūriņām
 • Aizvietošanas darba fenomens un tā pielietošana koučinga sesijās
 • Sistēmiskais koučings attālinātā formātā, ar/bez online programmas

Modulis 6. Darbs ar potenciālu, nezināmo, transformācijas procesu, 3. – 4. marts

 • Izpratnes veidošana par cilvēka un organizācijas potenciālu
 • Plānotā (konstruētā) nākotne un nākotnei, kas tuvojas
 • Mērķi un plāni, kas izriet no sistēmiskām atklāsmēm (realitāte pretstatā vēlamajam)
 • Transformācijas procesi, darbs ar nenoteiktību, attīstības scenārijiem un pārmaiņām organizācijās un personīgā kontekstā

Modulis 7. Sistēmiskais darbs ar komandām un grupām, 31. marts – 1. aprīlis

 • Izpratnes veidošana par komandu kā daļu no lielākas sistēmas (vienmēr)
 • Jautājumi dažāda tipa komandām un grupām, lai palīdzētu noskaidrot viņu sistēmisko problēmu un radītu vidi to risinājumam
 • Instrumenti un praktiski pielietošanas modeļi gadījumu risināšanai: komandas pastāvēšanas jēga, mērķis; konfliktu risināšana; iekļaušanās/aiziešana no komandas/organizācijas; ar būšanu vairākās komandās vienlaicīgi saistīti izaicinājumi; līderības jautājumi; komandas problēmsituācijas, kas rodas dēļ lielākas sistēmas izaicinājumiem u.c.

Veidojot savu koučinga/konsultāciju praksi, 21. – 22. aprīlis

 • Atklājot savu sistēmisko profesionālo identitāti
 • Sistēmiskā koučinga integrēšana savā pakalpojumu klāstā
 • Ētika darbā ar cilvēkiem
 • Palīdzēšanas sistēmiskie principi
 • Praktiski soļi savas prakses veidošanai

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga (SCCR) sertifikātu par pieaugušo izglītības programmas apguvi 120 stundu garumā, kas izsniegts sadarbībā ar Nīderlandes Helingera institūtu. Programma izstrādāta, lai to būtu iespējams apgūt arī attālināti, ja radīsies tāda nepieciešamība sakarā ar atkārtotu iespējamu pandēmijas uzliesmojumu.

Mācības vada: Iveta Apine un Normunds Apinis. Vieslektori tiks precizēti.

Apmācību izmaksas: 3000 eiro + PVN. Iespēja maksāt trīs daļās.

 

 

Pieteikties

Sistēmiski risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai

Šis ir laiks, kad organizāciju stratēģiskā līmeņa vadītāji meklē kvalitatīvi jaunas pieejas savu organizāciju un/vai biznesu attīstībai.     Arī konsultanti saskarās ar izaicinājumiem, kā sniegt organizācijām iespējami labākos risinājumus vadības un attīstības veicināšani. Kā iegūt jaunu skatījumu, jaunu elpu turpmākajai attīstībai? Sistēmiski risinājumi šajos jauājumos sniedz iespēju paradigmas maiņai, rada vidi organizāciju, komandu un indivīdu potenciāla attīstīšanai.

Jūs iegūsiet jaunu zināšanu bloku, kuru nav iespējams apgūt citās vadības un organizāciju attīstības disciplīnās – zināšanas par organizāciju kā dzīvu sistēmu (ekosistēmu). Jaunās zināšanas var kļūt par ieguldījumu jūsu organizāciju attīstības jautājumu pārskatīšanā, pārmaiņu iniciēšanā, piedzīvošanā un atbalstīšanā. Novērojam, ka dalībnieki iegūst būtiskas personīgas atziņas, kas palīdz karjeras veidošanā un izmaiņu veikšanā, vadības stila maiņā, komandas stiprināšanā un sava persīnīgā potenciāla apzināšanā.

Tēmas:

1. bloks

 • Kā uztvert un orientēties organizācijā kā dzīvā sistēmā; sistēmas īpašības, principi un paterni
 • Pašu organizācijā/komandā esošo paternu izpēte; simptomi, kas liecina par sistēmas līmeņa paterniem
 • Izpratnes veidošana par organizāciju un komandu paterniem; individuālo paternu klātbūtni organizācijā
 • Jaunu sistēmu veidošanās, aiziešana no sistēmas, sistēmas beigšanās un transformācija – organizāciju vadības kontekstā
 • Izpratnes veidošana par līdera kompetencēm no sistēmiskā skatpunkta
 • Orgenogramma, izcelsme un vēsture, traumas organizācijā.

2. bloks

 • Bāzes iemaņas sistēmiskajam darbam organizācijā: uztvere, domāšana, attieksme
 • Sistēmiskā darba instrumenti konsultatīvā darbā – sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskais koučings
 • Sistēmisko sakārtojumu vadīšana grupas ietvaros un darbs ar viesklientiem no dažādām organizācijām
 • Sistēmisko intervenču veidi, vadot organizāciju un/vai komandu;
 • Praktisku vadības situāciju risinaša ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību apmācību grupā
 • Organizācijas vadības disciplīnas no sistēmiska skatpunkta: stratēģija, marketings, pārdošana, personāls, pārmaiņu vadība, organizācijas kultūra.

Nodarību norise: nodarbības ir veidotas ļoti praktiski, dalībniekiem apgūstot jaunu teoriju uz personīgiem/ savu organizāciju piemēriem, citu grupas dalībnieku organizāciju piemēriem un piemēriem no citām valstīm. Teorija tiek apgūta nevis kā noteikts kompetenču, domāšanas vai rīcības modelis, bet ar pieredzē balstītas mācīšanās metodes palīdzību (experiential learning), kas ļauj izprast attīstības šķēršļus, stiprināt izpratni un spējas pārmaiņu ieviešanai.

Šāds apmācību veids ir piemērots vadītājiem un konsultantiem, kas gatavi mācīties daloties, testējot, kļūdoties un kopīgi augot. Teorijas bloki mīsies ar praktiskiem vingrinājumiem, diskusijām, jautājumiem un atbildēm, kā arī individuālajiem apmācību programmas dalībnieku sakārtojumiem.

Kam? Šīs apmācības ir piemērotas cilvēkiem, kurus nodarbina un/vai kuri ir atbildīgi par organizāciju attīstības jautājumiem. Bieži tie ir biznesu īpašnieki, organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kā arī dažādu jomu ārējie konsultanti, kas tiek iesaistīti organizāciju attīstības un pārmaiņu veicināšanas jautājumu risināšanā.

Apmācību programmas datumi 2022. gadā:

22 – 23. septembris, plkst. 10:00 – 16:00
27. – 28. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00
24. – 25. novembris, plkst. 10:00 – 16:00
15. – 16. decembris, plkst. 10:00 – 16:00
26. – 27. janvāris, plkst. 10:00 – 16:00
23. – 24. februāris, plkst. 10:00 – 16:00
23. – 24. marts, plkst. 10:00 – 16:00
27. – 28. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:00
25. 26. maijs, plkst. 10:00 – 16:00
15. – 16. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:00. Sertifikāti.

Apmācību programma tiek vadīta sadarbībā ar Nīderlandes Helingera Institūtu.

Apmācību izmaksas: 320 eiro + PVN par moduli, kopā 3200 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Vadītāji: Iveta Apine, Normunds Apinis.

 

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888