fbpx

Sistēmiskais koučings un konsultēšana

Šīs apmācības ir piemērots ikvienam, kurš vēlas apgūt vai papildināt iemaņas strādāt ar sistēmfenomenoloģisko pieeju individuālā kontekstā, izmantojot sistēmisko koučingu un konsultēšanu. Dalībniekiem, kuri iepriekš ir pazīstami ar sistēmisko sakārtojumu vai skulptūras metodēm, šis kurss sniedz iemaņas darbam 1:1 formātā ar klientu, padziļina izpratni par sistēmiskajām dinamikām, kā arī piedāvā dažādas sistēmiskas tehnikas individuālam darbam (nav nepieciešama grupa, aizvietotāji un iemaņas darbam ar grupu).

Dalībniekiem, kuri līdz šim ir apguvuši klasisko koučingu biznesa vai lifecoaching kontekstā,  šīs apmācību programmas rada dziļu izpratni par to, kā strādāt ar klienta apzināto informāciju un arī daudz plašāku, sistēmisko materiālu. Tā sniedz atklāsmes par samezglojumiem un dziļiem resursiem pašu sistēmā, un rada spēju būt tiešām lietderīgiem priekš citiem. Dažreiz, atbalstot dziļus transformatīvus procesus organizāciju un personīgās dzīves kontekstā. Labs veids, kā koučiem paplašināt savu izpratni par koučingā izmantojamajām pieejām, apgūt papildus kompetences, piedzīvojot pāsizpētes procesus. Šis kurss ir piemērots tiem, kas ikdienā strādā ar citiem cilvēkiem un atbalsta viņu izaugsmi jebkurā dzīves jomā.

Jūs iestādiet sēklu, kas augs un dos bagātīgus, pārsteidzošus augļus. Jūs izpratīsiet, kā jūsu klients ir daļa no lielākas sistēmas, kā jūs esat daļa no lielākas sistēmas; apgūsiet sistēmisko uztveri, zināšanas, iedarbību un intervences organizāciju un personīgā kontekstā, kā arī stiprināsiet savu personīgo apzinātību un būtisko iekšējo attieksmi – bez sprieduma, vērtējuma un nodoma.

Sistēmiskais koučings un konsultācijas palīdz citā gaismā ieraudzīt arī tos simptomus, kurus klienti “atnes” risināšanai. Tādas bieži sastopamas problēmsituācijas kā izdegšana, fiziskas sāpes, attiecību sarežģījumi, neskaidrība attiecībā uz savu misiju dzīvē, jautājumi saistībā ar darba maiņu un karjeras attīstību, kā arī daudzi citi, sistēmiskā koučinga ietvaros tiek ieraudzīti citā gaismā, radot pamatu cita līmeņa risinājumiem.

Grupas lielums ierobežots – 12 cilvēki.

Apmācību datumi:

 1. modulis, 26. – 27. novembris, plkst. 10:00 – 17:00
 2. modulis, 17. – 18. decembris, plkst. 10:00 – 17:00
 3. modulis, 14. – 15. janvāris, plkst. 10:00 – 17:00
 4. modulis,  UZMANĪBU, MAINĪTI DATUMI! 18. -19. februāris
 5. modulis, 10. – 11. marts, plkst. 10:00 – 17:00
 6. modulis, UZMANĪBU, MAINĪTI DATUMI! 20. -21. aprīlis, plkst. 10:00 – 17:00

Bāzes apmācību programmas saturs:

 • Sistēm-fenomenoloģijai raksturīgā teorija, kas veido sistēmiskā koučinga bāzi. Trīs veida spēki, kas ietekmē mūsu dzīvi. Sistēmiskie principi, kas nodrošina jebkuras dzīvas sistēmas veselību. Simptomi, kas liecina par sistēmisko dinamiku un paternu ietekmi.
 • Sistēmiskā koučinga un konsultēšanas pamati:
  • Sistēmiskā attieksme, sadarbības veidošana ar klientu, sistēmiskā uztvere
  • Klienta tēmas noteikšana, sistēmisku jautājumu uzdošana, prakse grupās
  • Sistēmiskā koučinga fāzes un process
  • Atgriezeniskās saites sniegšana un klienta potenciālu stiprinoša refleksija
  • Sistēmiskās dinamikas un paterni, kas ietekmē klienta situāciju
  • Sistēmisko intervenču veikšana koučinga dialoga laikā
  • Plānotā nākotne, tuvojošā nākotne, evolucionālais spēks un potenciāls
  • Sistēmas veseluma atjaunošanai būtisku iemaņu stiprināšana: šķiršanās rituāli, atdalīšana, atkalapvienošana, pateicība, apmaiņa, piederības atzīšana
 • Sistēmiskā koučinga instrumentu un tehniku pielietošana: darbs ar figūriņām, grīdas enkuriem, diagnosticējoši sakārtojumi.
 • Specializācija uz ģimenēm un organizācijām. Abām sistēmām raksturīgas atšķirības.
 • Trīs avoti: realitāte, sistēmiskā enerģija, sistēmiskā teorija.
 • Dažādas klientu tēmas no sistēmiskās uztveres perspektīvas.
 • Ētikas jautājumi, vadlīnijas darbam. Supervīzija koučingā. Daudz prakses.

Cena bāzes apmācību programmai 250 eiro + PVN (250 eiro + PVN par vienu moduli).

Pasniedzēji: Iveta Apine un Santa Leiboviča (ICF PCC)

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācības

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas apgūt sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskos sakārtojumus ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Apmācību programma ir piemērota cilvēkiem, kuri vēlas dziļāk izprast savu dzīvi un rast kvalitatīvus risinājumus pilnvērtīgām attiecībām ar sevi un pasauli. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jauniem insaitiem, kā arī izstrādātu apmācību didaktitu. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psiholoģijā, psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu ārstēšanā, utt. Un tomēr, šīs metodes sirds ir tieši ģimenes sistēmiskie sakārtojumi.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju padziļināti izprast, kā “strādā” jūsu ģimenes sistēma no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa, apgūstot sistēmisko sakārtojumu tehniku un piedzīvojot pārsteidzošas personīgas pārmaiņas savā dzīvē apmācību programmas laikā.  Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām strādāt ar sevi un saviem apkārtējiem, veltot galveno uzmanību personīgajai izaugsmei.

Interesentiem, kuri vēlēsies turpmāk strādāt ar ģimenes sistēmisko sakārtojumu metodi ar klientiem, piedāvājam apmācību programmas turpinājumu pēc šī kursa beigšanas. Tajā padziļināti apgūsim gan ģimenes sistēmu, gan iemaņas, kas nepieciešamas, lai strādātu ar klientiem, kā sistēmisko sakārtojumu vadītāji. Nākamā līmeņa programmas pieejamas dalībniekiem, kuri apguvuši šo pamatkursu.

6 moduļu norises datumi:

30. novembris – 2. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 19. janvāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
21. – 23. februāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
3. – 5. marts, no plkst. 10:00 līdz 17:00
15. – 17. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
5. – 7. jūnijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 19. jūlijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00.
Apmācību kursā izskatāmās tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu. Sistēmisko novērojumu avoti. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskie rituāli. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanu: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi. Personīgo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte. Strukturālie sakārtojumi un darbs ar sistēmiskajā gūrām. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā ar atbalstu.
 • Dalībnieku individuālā sistēmiskā prakse ar supervīziju. Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga sertificētie treneri Iveta Apine, Santa Leiboviča, Normunds Apinis, kā arī Nīderlandes Helingera institūta dibinātāja Bibi Šroidere.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, ar Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) apstiprinājumu, kas apliecina programmas satura atbilstību BHIN prasībām. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību klātienē.

Cena bāzes apmācību programmai 270 eiro + PVN par katru moduli. Kopā 1890 eiro + PVN, apmaksai gada laikā.

 

Pieteikties

Organizāciju sistēmisko sakārtojumu meistara līmeņa apmācības

Organizāciju sistēmisko sakārtojumu meistara līmeņa programma ir radīta, lai dalībnieki varētu būt pārliecinoši un profesionāli sistēmisko sakārtojumu vadītāji. Organizācijas arvien vairāk ieinteresējas par sistēmisko pieeju un sistēmiskajiem sakārtojumiem, tādēļ mēs redzam nepieciešamību stiprināt šīs metodes praktiķus kā ekpertus tieši sakārtojumu vadīšanā. Tāpat, būtiski saprast, ka bieži organizāciju jautājumi ir iepīti lielākā, sociālā kontekstā, tādēļ sakārtojumu vadītājiem jābūt spējai ar tiem saskarties. Mēs piedāvājam šīs apmācības organizāciju vadītājiem, personālvadības cilvēkiem, konsultantiem, koučiem un līderiem, kuri saskata šo metodi kā sava darba papildinājumu un vēlas būt profesionāli savā darbībā. Priekšnoteikums šīm apmācībām: bāzes kurss par organizāciju sistēmiskajām dinamikām un sistēmiskajiem sakārtojumiem.

Apmācības veidotas, lai palīdzētu dalībniekiem kļūt par sistēmisko sakārtojumu vadītājiem, kuri:

 • zina, kā radīt atbilstošu vidi organizāciju sistēmiskajam sakārtojumam
 • spēj vadīt labu sistēmisko sakārtojumu, pat komandām, kuras ir dalītas
 • spēj saskatīt sistēmisko perspektīvu vairumam problēmu, ar ko saskaras organizācijas
 • zina sistēmiskās intervences bez sistēmiskā sakārtojuma vadīšanas
 • zina, kur sistēm-fenomenoloģiskais darbs iekļaujas starp dažādajām sistēmteorijām, kuras tiek pielietotas organizācijā
 • spēj demonstrēt attieksmi un darba ētiku, kurai klienti un organizācijas spēj uzticēties
 • orientējas jaunākajās sistēmiskajās tendencēs un spēj praktiski veidot dažādus sistēmiskos sakārtojumus, atbilstoši darba uzdevumam, pieprasījumam un noteikumiem
 • spēj atšķirt personīgos un organizāciju jautājumus, izprot, kā tie dazreiz ir saistīti un kā tie atšķiras no sociāliem jautājumiem.

Apmācību norise:

Modulis 1., 10. – 12. oktobris, 2019 (trīs dienas)
Izpartne un zināšanu nostiprināšana par dažādu formu sakārtojumiem: bara sakārtojumi; pašveidojošie sakārtojumi; skalas izmantošana; sakārtojumi par sociālām tēmām; sakārtojumi saistībā ar lielākiem, evolucionāriem mehānismiem; sakārtojumi, kas saistībā ar topošo nākotni; sakārtojumi, kur organizācija ir struktūra vai lauks; “pareizo intervenču” sajūtas attīstīšana; sistēmiskās atrisinājuma frāzes; sakārtojuma pārkārtošana produktīvākam risinājumam; prakse, prakse, prakse.

Modulis 2., 12. – 14. decembris, 2019 (trīs dienas)
Izpratne par to, kā organizācijas var būt veiksmīgas no sistēmiskā viedokļa, kādi ir veiksmes noteikumi, kāds ir organizācijas dzīves cikls, kā veiksmīgi risināt organizāciju pārņemšanas un saplūšanas gadījumus., start-uo uzņēmumi, organizāciju samazināšanās, jauni produkti un pakalpojumi, sociālie mēdiji, etc. Gadījumi, kas ļauj izprast, kā organizācijām neērti simptomi var būt labi risinājumi sistēmas līmenī. Zināšanas, kā iespējams strādāt organizācijā sistēmiski, neizmantojot sistēmiskos sakārtojumus. Darbs ar traumu organizācijā un atbilstošas intervences traumas gadījumā.

Modulis 3., 28. februaris – 2. marts, 2020 (četras dienas)
Fokuss uz personīgo izaugsmi kā sakārtojumu vadītājam – kas es esmu kā sakārtojumu vadītājs? Būt par instrumentu pašam, iekšējā pozīcija, kura ietekmē vistiešākajā veidā sakārtojumu un ikvienu intervenci tajā, personīgais stils. Šajā apmācību daļā mēs mācīsimies pārie no “darīt/nedarīt” uz “būt”. Zināšanas par palīdzēšanas kārtību, supervīzija, darbs ar viesklientiem, kopradīšana, izmaiņu lauks, “true move” kustība sakārtojumos un dzīvē.

Apmācības vada: Barbara Hoogenboom un Iveta Apine.

Cena: 2700 eiro + PVN. Iespēja maksāt trīs atsevišķos maksājumos.

Apmācību programma noris sadarbībā ar starptautisku pasniedzēju komandu. Dalībnieki saņem apvienoto Systemic Constellations Center Riga (SCCR) un Bert Hellinger Institute Netherland (BHIN) sertifikātu. Sertifikāts apliecina, ka apmācību programmas dalībnieks ir apguvis profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi, kas būtiska darbā ar sistēmisko sakārtojumu metodi organizācijā. Meistara programmas absolventu saraksts tiks izvietot mājas lapā.

Pieteikties

Ģimenes sistēmiskās apmācības II

Ilgi gaidīti jaunumi. Sadarbībā ar Austijas un Vācijas sistēmiskajiem institūtiem, šobrīd esam uzsākuši apmācību programmas izstrādi tiem, kas beiguši pie mums bāzes ģimenes sistēmisko sakartojumu apmācību programmu un vēlas turpināt padziļināt savu sistēmisko izpratni darbā ar ģimenes sistēmām. Tāpat, šī programma piemērota visiem , kas apguvuši ģimenes sistēmiskos sakārtojumus citur un vēlas atsvaidzināt savas zināšanas vai apgūt citu skatījumu, jaunas pieejas. Nākamā līmeņa programma šobrīd ietver 3 moduļus sekojošos datumos:

12. -14. jūlijs, Guni Baxa, Austrija
27. – 29. septembris, Diana Drexler, Vācija
6. – 8. decembris, Chistine Blumenstain -Essen, Austrija
6.- 8. marts, Iveta Apine
12.- 14. jūnijs, Iveta Apine

Apmācībās ietvertās tēmas:

 • darbs ar pāriem, veicot kopīgu sakārtojumu abiem
 • sistēmiskais darbs, izmantojot dažādas sakārtojumu formas un pieejas, teorētiskās zināšanas, darbs ar ķermeni
 • darbs ar klientiem, kuri nespēj būt kontaktā ar savu ģimenes sistēmu
 • padziļināta izpratne par ģimenes sistēmu, darbs ar mūsdienīgām sarežģītām ģimenes un attiecību sistēmām
 • darbs ar dvēseles daļām, ego stāvokļiem, darbs ar traumu
 • sistēmiskie rituāli.

Apmācīu programma sastāv no visu trīs moduļu apmeklēšanas, programma tiks pilnībā tulkota latviešu valodā. Katra atseviškā moduļa cena ir 350 eiro + PVN.

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888