fbpx

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu bāzes apmācību programma

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, un skaidri ieraugot savu individuālo atbildību un atbilstoši izvietojot to, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskajiem sakārtojumiem, ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Bāzes līmeņa programma ir atvērta ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, līdzšinējās izglītības virziena, dzīves pieredzes, utt.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi, kā arī jēgpilni piedalīties grupas darbos un apmācību procesā. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju izprast, kā “strādā” ģimenes sistēma kā vienots lauks ar kopīgu dvēseli, mācoties izprast JŪSU ģimenes sistēmu no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa, apgūstot sistēmisko sakārtojumu tehniku, trenejoties veidot sakārtojumus apmācību ietvaros saviem grupas biedriem. Šis ir atklāsmēm pilns process, kas ļauj piedzīvojot pārsteidzošas personīgas pārmaiņas savā dzīvē apmācību programmas laikā.

Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām veltīt galveno uzmanību personīgajai izaugsmei, ne tik daudz meotodes apguvei. Katrs dalībnieks saņem savus sistēmiskos ģimenes sakārtojumus šī kursa laikā. Tāpat, katrs dalībnieks gūst daudz jaunu atklāsmju, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu.

Mēs esam pilnībā pielāgojuši mācības darbam klātienē vai Zoom vidē, atkarībā no tā, kāda ir atļautā situācija saistībā ar mācībām valstī. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē.

Nodarbību norises datumi:

8. – 9. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
5. – 6. novembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
3. – 4. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
7. – 8. janvāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
4. – 5. februāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
4. – 5. marts, no plkst. 10:00 līdz 17:00
1. – 2. aprīlis, no plkst. 10:00 līdz 17:00
29. – 30. aprīlis, no plkst. 10:00 līdz 17:00
27. – 28. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 18. jūnijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00, izbraukuma sesija, sertifikāti.

 Apmācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Uzdevība, domāšana, ieradumi un to sistēmiskās saknes. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā un dzīvē. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu.Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Bērnu audzināšana, balstoties uz sistēmisko izpratni. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze kā k;ientiem un praktizējot sakārtojumus grupas biedriem.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Zinošā lauka fenomens, lauka atmiņa. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanā: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi un vadītāja personīgā atbildība. Savu vadošo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte.
 • Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 250 eiro + PVN par moduli, kopā 2500 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.
Pieteikties

Padziļinātā programma par ģimenes sistēmiskajiem sakārtojumiem

Šī apmācību programma ir veidota, lai turpinātu darbu ar ģimenes sistēmu. Mēs izskatīsim padziļināti atsevišķas tēmas, kā arī ļoti daudz praktizēsim, veidojot sistēmiskos sakārtojumus, reflektējot un kopīgi augot. Būs teorētiskā daļa, sistēmiskie vingrinājumi un grupas darbi. Apmācību programma pieejama tiem, kas apguvuši ģimenes sistēmisko sakārtojumu bāzes apmācību programmu vai citu līdzīga apjoma un satura programmu, un jūt nepieciešamību turpināt iekšējās izaugsmes procesu, lai palīdzētu sev un citiem.

 Tēmas:

 • Padziļināta izpratne par sekojošām tēmām:
  • sieviete un vīrietis, sievišķība un vīrišķība
  • partnerattiecības, pāra attīstības stadijas un mīlestības plūdums, pāris un bērni, bezbērnu partnerattiecības;
  • jaunas ģimenes sistēmas veidošanās, šķiršanās, iepriekšējie partneri, bērni no iepriekšējām attiecībām;
  • attiecības starp vecākiem un bērniem, izpratne par bērnu audzināšanu no sistēmiskās pedagoģijas viedokļa mūža garumā;
  • dzimtas attiecību programmas, kas nododas cauri paaudzēm;
  • veselības simptomi un darbs ar tiem.
 • Pieauguša cilvēka dzīves pozīcija; notikumi, jūtas un ieradumi, kas kavē mūs būt pieaugušiem; iekšējā bērna dziedināšana;
 • Eksistenciālas tēmām sistēmiskā skatījumā: dzīvība, nave, karš, miers, mīlestība, vientulība, cieņa, pieņemšana …
 • Izpratnes veidošana par to, kas ir trauma un kāda ir tās ietekme uz ģimenes sistēmisko lauku; uz resursiem balstīts darbs traumatiskas pieredzes pārstrādei;
 • Sistēmisko sakārtojumu fasilitēšanas iemaņu stiprināšana; izpratne par to, kā strādāt ar grupu kā vienotu sistēmu.

Būtiski! Tiem dalībniekiem, kuru līdzšinējā dzīves pieredze ir saistīta ar darbu ar cilvēkiem, atbalstot viņus visdažādākajos dzīves aspektos, šīs mācības būs nopietns papildinājums esošajam iemaņu klāstam. Savukārt, tiem dalībniekiem, kuru dzīves gājums saistīts ar citām jomām (vadītāji, juristi, finansisti, mūziķi, mākslinieki, utt.), šīs mācības būs būtisks ieguldījums tajā, lai pārskatītu un pieredzētu jaunu veidu attiecību veidošanai ar sevi, ģimeni un ārējo pasauli.

Sakarā ar to, ka mēs atrodamies COVID krīzes apstākļos un kā nekad iepriekš nav skaidrs, kā attīstīsies turpmākie notikumi visa pasaulē, mēs esam šo programmu sagatavojuši tā, lai mācību process būtu iespējams jebkursos apstākļos (ja vien mums ir pieejams internets). Gadījumā, ja būs ierobežojumi mācībām klātienē, mēs pilnībā pārslēgsimies uz on-line Zoom vidi, un turpināsim apmācības attālināti. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē. Būs iespēja veidot nelielas prakses grupas, par ko vienosimies ar mācību dalībniekiem.

Pēdējie divi moduļi, kuri notiek vasarā, plānoti ārpus Rīgas.

Ko jūs variet sagaidīt no šī kursa:

 • jūs padziļināsiet savas zināšanas par to, kā strādā ģimenes sistēma kā vienots veselums;
 • apgūsiet iemaņas, kā strādāt cilvēkiem, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi formātā 1:1 un izmantojot grupu un aizvietotājus
 • piedzīvosiet savus personīgos AHA! momentus labāk izprotot savus paternus, darbojoties grupā ar citiem dalībniekiem, un praktizējot jaunas iemaņas, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos un prakses grupa;
 • iespējams, atrisināsies dažas no jūsu problēmsituācijām un radīsies vieta jauniem notikumiem, cilvēkiem, jaunam sākumam jūsu dzīvē;
 • jūs būsiet aktīvā mācību un attīstības procesā un saņemsiet savus personīgos sakārtojumu arī kā klienti šīs mācību grupas ietvaros
 • labāk sapratīsiet, kas ir jūsu resursi un prasmīgāk spēsiet tos izmantot.

Norises datumi 2021/2022:

13. – 14. novembris
15. – 16. janvāris
12. – 13. februāris
12. – 13. marts
9. – 10. aprīlis
7. – 8. maijs
11. – 12. jūnijs.
9. – 10. jūlijs
6. – 7. augusts
10. – 11. septembris

+ 4 online sesijas ar Bibi Šroideri, BHIN, sākot no 2022. gada janvāra. Datumi tiks saskaņoti.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Rigatreneri Iveta Apine un Normunds Apinis un Bert Hellinger institute Netherland līdzīpašniece Bibi Šroidere. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību klātienē.

Apmācību izmaksas: 270 eiro + PVN par vienu apmācību moduli + 50 eiro par katru online sesiju. Iespēja veikt apmaksu par katru moduli vai par visu programmu kopā.

Reģistrēšanās: lūdzam reģistrēties apmācībām šajā lapā.

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888