fbpx

Organizāciju sistēmiskie paterni un sakārtojumu metode 2021

Mūsdienīgs, parsteidzoši dziļš organizāciju attīstības kurss, kas piemērots organizāciju vadītājiem, līderiem, personālvadības ekspertiem un konsultantiem – visiem, kuru darbs būtiski ietekmē organizācijas ikdienā. Apmācību programma nodrošina daudzlīmeņu apmācību procesu un ļauj:

 • apgūt darbu ar organizācijām, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi, kā arī gūt sistēmiskās zināšanas, kas ļauj strādāt sistēmiski arī bez pašu sistēmisko sakārtojumu izmantošanas;
 • gūt dziļu izpratni par to, kā organizācijā dažādos līmeņos rodas un “darbojas” sistēmiskās dinamikas, kā tās atpazīt un meklēt optimālus risinājumus, ja tās rada neērtības;
 • gūt dziļu izpratni par to, kā rodas mūsu katra personīgās dinamikas/paterni un kā tās gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmē organizācijas, iepazīt tās un iespēju robežās atritināt;
 • izpētīt un pieņemt lēmumus par savu tālāko profesionālo virzību, lai attīstītu savu potenciālu un dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi.

Sešu moduļu bāzes apmācību programma Rīgā 2020. gadā ietver sekojošas tēmas:

 • Sistēmiskais darbs organizācijā: bāzes definīcijas par sistēmām, dinamikām un paterniem, sistēmiskumu, sistēmisko sakārtojumu metodi. Sistēmiskās uztveres attīstīšana. Tukšā vidus princips. Analītiskā domāšana pretstatā sistēmiskajai domāšanai. Organizācijas izcelsmes un vēstures nozīme. Organizācijas dibināšana, socialā konteksta ietekme. Dažādās kārtības organizācijā. Pievienošanās un aiziešana no organizācijas kā dzīvas sistēmas.
 • Dažādie spēki jeb izdzīvošanas mehānismi, kas ietekmē organizācijas attīstību: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņa (izdzīvošanas mehāmisms), evolucionārais spēks. Sistēmiskie principi: piederīda, kārtība un līdzsvars. Dinamikas un paterni, kas rodas organizācijās no šo principu pārkāpumiem. Dažādie organizāciju simptomi, kas var liecināt par sistēmisko dinamiku ietekmi uz organizāciju un veidi, kā tos risināt. Biežāk sastopamo organizācijas dinamiku izpēte.
 • Sistēmisko sakārtojumu metode kā sistēmiskā darba instruments: sakārtojuma būtība un jēga, intervija, aizvietotāju izvēle, element izvietošana, sakārtojuma vadīšana, intervences, sakārtojuma pabeigšana.  Procesuālais darbs un rituāli sakārtojumā. “Šķiršanās” kā rituāls. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Sistēmisko dinamiku izpēte un risinājumi pretstatā nevēlamas uzvedības korekcijai. Atšķirīgais darbs ar organizācijas situācijām, sekojot sistēmiskajai vai personīgajai sirdsapziņai.
 • Atšķirība starp organizācijas un tās dalībnieku personīgām dinamikām. Jūtu kategorijas un kā mēs tās piedzīvojam organizācijas kontekstā. Ģimenes sistēmas ietkme uz mums kā personību. Atšķirības starp ģimenes un organizācijas sistēmām. Darbs ar ģimenes sistēmu (saistībā ar organizācijā piedzīvotiem simptomiem): situācijas darbā, kuras atkārtojas; veselības problēmas (piemēram, galvas, muguras sāpes, utt.); izdegšana, motivācijas trūkums, neticība pārmaiņām; grūtības uzsākt savu uzņēmdarbību/individuālo praksi; utt.
 • Personīgās biogrāfijas sistēmiski būtisku faktu integrēšana. Atbildes uz profesionāliem jautājumiem attiecībā uz savu vietu, lomu, pienesumu, nākotni organizācijā; esošajiem un topošajiem produktiem, pakalpojumiem; mērķiem; personīgo līderību; nākotnes virzību. Supervīzija savam sakārtojumu vadītāja prasmēm. Turpmākās izaugsmes iespējas.
 • Dažādās organizāciju sistēmisko sakārtojumu formas. Palīdzēšanas kārtības. Ētika. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Dazādi organizāciju sakārtojumu veidi: scenāriju sakārtojumi, produktu un tirgus sakārtojumi, konsultāciju sakārtojumi. Sistēmiskā darba veidi bez sistēmiskajiem sakārtojumiem. Sistēmiskais koučings. Darbs ar grīdas enkuriem un figūriņām.Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību moduļu datumi 2021:

 1. modulis. 20. – 22. janvāris
 2. modulis. 17. – 19. februāris
 3. modulis. 17. – 19. marts
 4. modulis. 28. – 30. aprīlis
 5. modulis. 2. – 4. jūnijs
 6. modulis. 7. – 9. jūlijs

Cena: apmācību kursa cena 2700 eiro + PVN. Iespējama apmaksa pa moduļiem (450 eiro + PVN viens modulis). Moduļus nav iespējams apmeklēt atsevišķi. Apmaka ir veicama par pilnu kursu, arī gadījumos, ja kāds no moduļiem vai atsevišķas apmācību dienas tiek izlaistas.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.

Apmācības vada: Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

 

 

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācības bāze 2020/2021

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas apgūt sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskos sakārtojumus ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Apmācību programma ir piemērota cilvēkiem, kuri vēlas dziļāk izprast savu dzīvi un rast kvalitatīvus risinājumus pilnvērtīgām attiecībām ar sevi un pasauli. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Bāzes līmeņa programma ir atvērta ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, līdzšinējās izglītības virziena, dzīves pieredzes, utt.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi, kā arī jēgpilni piedalīties grupas darbos un apmācību procesā. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju izprast, kā “strādā” ģimenes sistēma kā vienots lauks ar kopīgu dvēseli, mācoties izprast JŪSU ģimenes sistēmu no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa, apgūstot sistēmisko sakārtojumu tehniku, trenejoties veidot sakārtojumus apmācību ietvaros saviem grupas biedriem. Šis ir atklāsmēm pilns process, kas ļauj piedzīvojot pārsteidzošas personīgas pārmaiņas savā dzīvē apmācību programmas laikā.  Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām veltīt galveno uzmanību personīgajai izaugsmei, ne tik daudz meotodes apguvei. Šī mācību programma sagatavo dalībniekus ģimenes sistēmisko sakārtojumu padziļinātajam kursam, kas pieejams dalībniekiem, kuri vēlas turpināt padziļināt izpratni par ģimenes sistēmu no sistēm-fenomenoloģiskā viedokļa.

Sakarā ar to, ka mēs atrodamies COVID krīzes apstākļos un kā nekad iepriekš nav skaidrs, kā attīstīsies turpmākie notikumi visa pasaulē, mēs esam šo programmu sagatavojuši tā, lai mācību process būtu iespējams jebkursos apstākļos (ja vien mums ir pieejams internets). Gadījumā, ja būs ierobežojumi mācībām klātienē, mēs pilnībā pārslēgsimies uz on-line Zoom vidi, un turpināsim apmācības attālināti. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē. Būs iespēja veidot nelielas prakses grupas, par ko vienosimies ar mācību dalībniekiem.

Septiņu moduļu norises datumi:

Pirmais modulis. 2. – 4. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas saīsināti
Otrais modulis. 30. – 1.novembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas saīsināti
Trešais modulis. 18. – 20. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas saīsināti
Ceturtais modulis. 29. – 31. janvāris, no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas saīsināti
Piektais modulis. 5. – 7. marts, no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas saīsināti
Sestais modulis. 16. – 18. aprīlis, no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas saīsināti
Septītais modulis. 28. – 30. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00,svētdienas saīsināti

 Apmācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu. Sistēmisko novērojumu avoti. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskie rituāli. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanu: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi. Personīgo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte. Strukturālie sakārtojumi un darbs ar sistēmiskajā gūrām. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā ar atbalstu.
 • Dalībnieku individuālā sistēmiskā prakse ar supervīziju. Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību klātienē.

Apmācību izmaksas:270 eiro + PVN par moduli, kopā apmaksai gada laikā 1890 eiro + PVN.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.
Pieteikties

Padziļinātā programma ģimenes sistēmiskajiem sakārtojumiem

Šī apmācību programma ir veidota, lai atbalstītu tos, kuri vēlas turpināt apmācības un gūt dziļāku izpratni par ģimenes sistēmu dažādos tās darbības aspektos. Mēs izskatīsim padziļināti atsevišķas tēmas, kā arī ļoti daudz praktizēsim, veidojot sistēmiskos sakārtojumus, reflektējot un kopīgi augot. Būs teorētiskā daļa, sistēmiskie vingrinājumi un grupas darbi. Apmācību programma pieejama tiem, kas apguvuši ģimenes sistēmisko sakārtojumu bāzes apmācību programmu vai citu līdzīga apjoma un satura bāzes programmu, un jūt nepieciešamību turpināt iekšējās izaugsmes procesu.

 Tēmas:

 • Padziļināta izpratne par sekojošām tēmām:
  • sieviete un vīrietis, sievišķība un vīrišķība
  • partnerattiecības, pāra attīstības stadijas un mīlestības plūdums, pāris un bērni;
  • dzīve bez partneratticībām un/vai bez bērniem;
  • jaunas ģimenes sistēmas veidošanās, šķiršanās, iepriekšējie partneri, bērni no iepriekšējām attiecībām;
  • attiecības starp vecākiem un bērniem, izpratne par bērnu audzināšanu no sistēmiskās pedagoģijas viedokļa mūža garumā;
  • dzimtas attiecību programmas, kas nododas cauri paaudzēm
 • Iekšējais bērns un tā dziedināšana ar sistēmiskajiem sakārtojumiem
 • Eksistenciālas tēmām sistēmiskā skatījumā: dzīvība, nave, karš, miers, mīlestība, vientulība, cieņa, pieņemšana …
 • Izpratnes veidošana par to, kas ir trauma un kāda ir tās ietekme uz ģimenes sistēmisko lauku; uz resursiem balstīts darbs traumatiskas pieredzes “pārstrādei”;
 • Sistēmiskās kārtis un figūriņas kā instrumenti sistēmiskajā darbā;
 • Sistēmisko sakārtojumu fasilitēšanas iemaņu stiprināšana; izpratne par to, kā strādāt ar grupu kā vienotu sistēmu.

Būtiski! Tiem dalībniekiem, kuru līdzšinējā dzīves pieredze ir saistīta ar darbu ar cilvēkiem, atbalstot viņus visdažādākajos dzīves aspektos, šīs mācības būs nopietns papildinājums esošajam iemaņu klāstam. Savukārt tiem dalībniekiem, kuru dzīves gājums saistīts ar citām jomām (vadītāji, juristi, finansisti, mūziķi, mākslinieki, utt.), šīs mācības būs būtisks ieguldījums tajā, lai pārskatītu un pieredzētu jaunu veidu attiecību veidošanai ar sevi, ģimeni un ārējo pasauli.

Sakarā ar to, ka mēs atrodamies COVID krīzes apstākļos un kā nekad iepriekš nav skaidrs, kā attīstīsies turpmākie notikumi visa pasaulē, mēs esam šo programmu sagatavojuši tā, lai mācību process būtu iespējams jebkursos apstākļos (ja vien mums ir pieejams internets). Gadījumā, ja būs ierobežojumi mācībām klātienē, mēs pilnībā pārslēgsimies uz on-line Zoom vidi, un turpināsim apmācības attālināti. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē. Būs iespēja veidot nelielas prakses grupas, par ko vienosimies ar mācību dalībniekiem.

Norises datumi:
12. – 13. septembris, 2020
17. – 18. oktobris, 2020
14. – 15. novembris, 2021
12. – 13. decembris, 2020
9. – 10. janvāris, 2021
13. – 14. februāris, 2021
13. – 14. marts, 2021
24. – 25. aprīlis, 2021
15. – 16. maijs, 2021
19. – 20. jūnijs, 2021

Attālinātās nodarbības Zoom vidē: 7. janvāris, 8. februāris, 8. marts, no plkst. 14:30 – 18:00.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga pasniedzēji Iveta Apine un Normunds Apinis un Bert Hellinger institute Netherland pasniedzēja Bibi Šroidere. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas piedalīties viespasniedzēju papildinošos semināros.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību klātienē.

Apmācību izmaksas: 250 eiro + PVN par moduli, kopā apmaksai gada laikā par programmu kopumā 2500 eiro + PVN.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu, atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.

 

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888