fbpx

Organizāciju sistēmiskie paterni un sakārtojumu metode 2021

Mūsdienīgs, parsteidzoši dziļš organizāciju attīstības kurss, kas piemērots organizāciju vadītājiem, līderiem, personālvadības ekspertiem un konsultantiem – visiem, kuru darbs būtiski ietekmē organizācijas ikdienā.

Apmācību programma palīdz:
– apgūt organizāciju konsultēšanu, izmantojot sistēmisko sakārtojumu metodi;
– apgūt sistēmiskās zināšanas, kas ļauj strādāt sistēmiski arī bez pašu sistēmisko sakārtojumu izmantošanas;
– apgūtās sistēmiskās zināšanas pielietot klātienē, kā strādājot attālināti.

Dalībnieki varēs:
– gūt dziļu izpratni par to, kā darbojas sistēmiskās dinamikas organizācijā un kā tās ietekmē organizāciju kultūru, procesus, rezultātus; radīt iespējas risinājumiem, izmaiņām un transformatīviem procesiem;
– gūt dziļu izpratni par to, kā cilvēku sistēmiskie paterni ietekmē viņu darbu sniegumu, karjeras izvēles un notikumus tajā, biznesa/radīšanas motivāciju, mācīšanos, kā arī personīgās dzīves aspektus;
– izpētīt un pieņemt lēmumus par savu tālāko profesionālo virzību, lai attīstītu savu potenciālu un dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi.

Sešu moduļu bāzes apmācību programma Rīgā 2020. gadā ietver sekojošas tēmas:

 • Sistēmiskais darbs organizācijā: bāzes definīcijas par sistēmām, dinamikām un paterniem, sistēmiskumu, sistēmisko sakārtojumu metodi. Sistēmiskās uztveres attīstīšana. Tukšā vidus princips. Analītiskā domāšana pretstatā sistēmiskajai domāšanai. Organizācijas izcelsmes un vēstures nozīme. Organizācijas dibināšana, socialā konteksta ietekme. Dažādās kārtības organizācijā. Pievienošanās un aiziešana no organizācijas kā dzīvas sistēmas.
 • Dažādie spēki jeb izdzīvošanas mehānismi, kas ietekmē organizācijas attīstību: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņa (izdzīvošanas mehāmismi), evolucionārais spēks. Sistēmiskie principi: piederīda, kārtība un līdzsvars. Dinamikas un paterni, kas rodas organizācijās no šo principu pārkāpumiem. Dažādie organizāciju simptomi, kas var liecināt par sistēmisko dinamiku ietekmi uz organizāciju un veidi, kā tos risināt. Biežāk sastopamo organizācijas dinamiku izpēte.
 • Sistēmisko sakārtojumu metode kā sistēmiskā darba instruments: sakārtojuma būtība un jēga, intervija, aizvietotāju izvēle, element izvietošana, sakārtojuma vadīšana, intervences, sakārtojuma pabeigšana.  Procesuālais darbs un rituāli sakārtojumā. “Šķiršanās” kā rituāls. Trauma organizācijā. Kā to atpazīt vadot/konsultējot uzņēmumu? Sistēmisko dinamiku izpēte un risinājumi pretstatā nevēlamas uzvedības korekcijai. Atšķirīgais darbs ar organizācijas situācijām, sekojot sistēmiskajai vai personīgajai sirdsapziņai.
 • Personīgās biogrāfijas sistēmiski būtisku faktu integrēšana. Atbildes uz profesionāliem jautājumiem attiecībā uz savu vietu, lomu, pienesumu, nākotni organizācijā; esošajiem un topošajiem produktiem, pakalpojumiem; mērķiem; personīgo līderību; nākotnes virzību. Savu robežu apzināšana. Turpmākās izaugsmes iespējas.Supervīzija savam sakārtojumu vadītāja prasmēm.
 • Dažādi organizāciju sakārtojumu veidi: scenāriju sakārtojumi, produktu un tirgus sakārtojumi, konsultāciju sakārtojumi. Plānotā nākotne un tuvojošā nākotne. Pārmaiņu un transformāciju procesi, organizācijas darbība un plusma. Sistēmiskā darba veidi bez sistēmiskajiem sakārtojumiem: sistēmiskais koučings un konsultēšana. Sistēmiskā darba iespējas klātienē un on-line vidē.
 • Ētika sistēmisko sakārtojumu darbā un sistēmiskajā konsultēšanā. Ētikas aspekti, strādājot ar dažādiem klientu pieprasījumiem, hierarhijas līmeņiem, komandām organizācijas iekšienē un atvērtām grupām. Ētikas aspekti saistībā ar sistēmiskā darba uzsākšanu, integrēšanu, izaugsmi.  Konfidencialitāte darbā ar klientiem. Sistemiskie aspekti konsultēšanā kā palīdzošajā jomā – kā palīdzēt organizācijām, komandām, cilvēkiem, ievērojot sistēmiskās higiēnas principus.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību moduļu datumi 2021:

 1. modulis. 20. – 22. janvāris, plkst 10:00 – 17:00
 2. modulis. 17. – 19. februāris, plkst 10:00 – 17:00
 3. modulis. 17. – 19. marts, plkst 10:00 – 17:00
 4. modulis. 28. – 30. aprīlis, plkst 10:00 – 17:00
 5. modulis. 2. – 4. jūnijs, plkst 10:00 – 17:00
 6. modulis. 7. – 9. jūlijs, plkst 10:00 – 17:00.

Cena: apmācību kursa cena 2700 eiro + PVN. Iespējama apmaksa pa moduļiem (450 eiro + PVN viens modulis). Moduļus nav iespējams apmeklēt atsevišķi. Apmaka ir veicama par pilnu kursu, arī gadījumos, ja kāds no moduļiem vai atsevišķas apmācību dienas tiek izlaistas.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu, nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu, atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.

Apmācības vada: Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

 

 

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācību programma 2021

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskajiem sakārtojumiem, ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Bāzes līmeņa programma ir atvērta ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, līdzšinējās izglītības virziena, dzīves pieredzes, utt.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi, kā arī jēgpilni piedalīties grupas darbos un apmācību procesā. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju izprast, kā “strādā” ģimenes sistēma kā vienots lauks ar kopīgu dvēseli, mācoties izprast JŪSU ģimenes sistēmu no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa, apgūstot sistēmisko sakārtojumu tehniku, trenejoties veidot sakārtojumus apmācību ietvaros saviem grupas biedriem. Šis ir atklāsmēm pilns process, kas ļauj piedzīvojot pārsteidzošas personīgas pārmaiņas savā dzīvē apmācību programmas laikā.

Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām veltīt galveno uzmanību personīgajai izaugsmei, ne tik daudz meotodes apguvei. Katrs dalībnieks saņem savus sistēmiskos ģimenes sakārtojumus šī kursa laikā. Tāpat, katrs dalībnieks gūst daudz jaunu atklāsmju, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu.

Mēs esam pilnībā pielāgojuši mācības darbam klātienē vai Zoom vidē, atkarībā no tā, kāda ir atļautā situācija saistībā ar mācībām valstī. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē.

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, un skaidri ieraugot savu individuālo atbildību un atbilstoši izvietojot to, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Nodarbību norises datumi:

2. – 3. aprīlis, no plkst. 10:00 līdz 17:00
7. – 8. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 18. jūnijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
16. – 17. jūlijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
13. – 14. augusts, no plkst. 10:00 līdz 17:00
10. – 11. septembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
1. – 2. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
29. – 30. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
19. – 20. novembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
10. – 11. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00.

 Apmācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Uzdevība, domāšana, ieradumi un to sistēmiskās saknes. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu.Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskie rituāli. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanu: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi. Personīgo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte. Strukturālie sakārtojumi un darbs ar sistēmiskajā gūrām. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā ar atbalstu.
 • Dalībnieku individuālā sistēmiskā prakse ar supervīziju. Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 250 eiro + PVN par moduli, kopā 2500 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.Ģi
Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888