fbpx

Systemic Constellations Center Riga (SCCR)

SCCR savu sešu gadu pastāvēšanas laikā ir kļuvis par sistēmisko risinājumu centru, kas stiprina cilvēkus to centienos piedzīvot jēgpilnāk savu personīgo un profesionālo dzīvi, kā arī veidot, vadīt un attīstīt stipras komandas un organizācijas. Mēs veidojam mācību programmas un pasniedzam tās; strādājam ar organizāciju vadītājiem un konsultantiem pie pārmaiņu izstrādāšanas, ieviešanas, integrēšanas; izglītojam un pavadam klientus viņu biznesa attīstības un ģimenes sistēmisko risinājumu ceļā. Mēs mācam cilvēkus domāt sistēmiski un uztver fenomenoloģiski – tās ir prasmes, nezaudējot kritisko domāšanu un netiekot pārņemtam, būt atvērtam uztvert sistēmu kopumā un nezaudējot saikni ar ikdienišķo, ar ziņkāri pētīt notikumu dabu. Tās ir jaunas atziņas, plašāks un reālāks skats uz dzīvi, iespēja būt vairāk klātesošam.

Mēs piederam pie daudzo sistēm-fenomenoloģiski strādājošajo attīstības centru kopienas pasaulē, kas ir līdzīgi savā uztverē, domāšanā, vērtībās, izglītošanas un konsultēšanas procesa norisē. Sistēm-fenomenoloģiskā pieeja un sakārtojumu metode, kuru attīstija vācu filozofs un terapeits Berts Helingers, tiek pielietota dažādās disciplīnās, esot filozofijas, terapijas, meditatīvas prakses (midfullness) un konsultatīvas prakses krustpunktā. Tās terapeitiskā sakne pieder pie transpersonālās terapijas metožu grupas, kā arī tiek izmantota alternatīvās medicīnas un psihiatrijas jomā, atbilstošo jomu speciālistu vadībā. Tās organizāciju sistēmiskā sakne ievijas biznesa konsultāciju, supervīzijas, sociālā darba, vides zinātnēs, politikā un juridiskajā darbā. Tās sistēmiskā iezirze tiek pētīta inženierzinātnēs, vadībzinātnēs, kvantu fizikā u.c.

Šobrīd mēs piedāvājam apmācību programmas latviešu valodā, kā arī pēc pieprasījuma radam un vadam apmācību programmas angliski un krieviski (klātienē un online) starptautiski. Centra vadošie partneri ir Iveta Apine un Normunds Apinis. Tiek veidotas sadarbības ar dažādu nozaru profesionāļiem konkrētu apmācību projektu ietvaros, kā arī dažādu profesiju tālākapmācību kopprojektos.

Mūsu klienti ir dažāda vecuma, profesiju un dzīves pieredzes cilvēki. Mainoties pasaulei un augot pašiem, rodas vajadzība pēc arvien jauniem risinājumiem, kas palīdz mums visiem veikt šo tik garo ceļu no galvas uz sirdi. Mūsu apmācību programmas ir radītas pieaugušiem cilvēliem, kas meklē iespējas pārvarēt savus ierobežojumus, aizspriedumus, stereotipus, piepildīt savas ilgas un dzīvot labā saskaņā ar savu dzīves plūdumu. Bieži viņi saka: “Ja es to būtu zinājis ātrāk…”

Mēs sadarbojamies ar Berta Helingera institūtu Nīderlandē (BHIN), kurš tiek uzskatīts par avotu sistēmiskajām inovācijām un sistēmiskā darba tālākai attīstībai. Esam uzsākuši organizāciju, ģimenes un koučinga apmācību programmu īstemošanu Latvijā. Sadarbībā ar profesionāļiem no Vācijas un Austrijas, jau vistuvākajā laikā piedāvāsim turpmākās apmācību iespējas tiem, kuri vēlas padziļināti strādāt ar sistēmfenomenoloģisko pieeju un sistēmiskajiem sakārtojumiem. Centra dibinātāja Iveta Apine ir Berta Helingera Institūta Nīderlandē afiliētā trenere.

Iveta Apine

SCCR dibinātāja un vadītāja ir Iveta Apine. Viņas ceļš uz sistēmisko pieeju un sistēmisko sakārtojumu vadīšanu pirms trīspadsmit gadiem sākās, nonākot apmācībās pie Berta Helingera Austrijā. Mācības turpinājās Nīderlandes Helingera institūtā (Bert Hellinger Instituut Nederland), apgūstot organizāciju sistēmisko sakārtojumus, sistēmisko sakārtojumu un sistēmiskās pieejas treneru apmācību programmu, kā ar sistēmisko darbu un intervences ar zirgiem. Maskavas Sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā (Институт консультирования и системных решений, Мoсква), apgūstot sistēmfenomenoloģisko psihoterapiju un ģimenes sakārtojumus. Kā arī pie pastāvīgi papildinot zināšanas pie pasaulē atzītiem vadošajiem sistēm-fenomenoloģijas speiālistiem – Stefana Hausnera, Jana Jakoba Stama, Bibi Schreuder, Anton De Kroon, Guni Baxa, Christine Essen un citiem.

Iveta ir Nīderlandes B. Helingera institūta (BHIN) afiliētā trennere un pieder institūta sistēmisko pionieru kopienai. Viņai ir pieredze vadīt mācības Latvijā un starptautiski, strādājot latviešu, angļu un krievu valodās (klātienē un attālināti). Ivetas iepriekšējā darba pieredze daudzu gadu garuma ir bijusi saistīta ar vadības apmācību un organizāciju attīstības trenniņu vadīšanu, kā arī augstākā līmeņa vadītāju un jauno vadītāju individuālo koučingu.

Normunds Apinis

SCCR līdzdibinātājs ir Normunds Apinis. Pateicoties viņa sociālā darbinieka pamatizglītībai, terapeitiskas ievirzes darbs ar cilvēkiem, nekad nav bijis svešs. Tas deva iespēju rast dziļu izpratni par cilvēku kā indivīdu, kā arī tā mijiedarbību ar sabiedrību, uzņēmējdarbības un organizāciju vidi, meklējot lielākas dzīves likumsakarības. Biznesa pieredze, esot uzņēmumu krīzes vadītājam, kā arī biznesu īpašniekam, ļāva piedzīvot šo sistēmu kustības “no iekšpuses”. Krīze individuālajā, uzņēmumu un socialajā līmenī, ļāva dziļi izprast reālajā dzīvē piedzīvoto caur Berta Helingera sistēmisko sakārtojumu metodi.

Normunds ir apguvis ģimeņu un organizāciju sistēmiskos sakārtojumus Maskavas sistēmisko risinājumu institūtā 2004 – 2006. gadā (Институт консультирования и системных решений, Мoсква), mācījies pie Berta Helingera (2008, 2009, 2010), mācījies eksistenciālo krīzes terapiju Humānistiskās un Eksistenciālās psihoterapijas institūtā Lietuvā, 2021 – 2022, un grupu eksistenciālo terapiju 2016-2018 (un pašreiz). Normunds ir padziļināti starptautiski studējis astroloģiju, tai skaitā, astroloģiju kā terapeitisku intervenci, un ir Latvijā sertificēts astrologs.

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888