fbpx

Systemic Constellations Center Riga (SCCR)

SCCR ir sistēmisko risinājumu centrs, kas stiprina pārmaiņas organizāciju, vadības un individuālā līmenī. Mūsu piedāvāto sistēmisko apmācību un konsultāciju pamatā ir dziļa izpratne par sistēmfenomenoloģiskajiem procesiem, kuri noris jebkurā dzīvā sistēmā – uzņēmumā vai organizācijā, departamentā, komandā vai vadības grupā, ģimenes sistēmā, skarot attiecību sistēmas starp visiem tās locekļiem, kā arī sociālajā līmenī.

Sistēmiskā pieeja ļauj izprast dzīvas sistēmas neapzinātos, dabiskos darbības principus un ietekmējošos spēkus. Fenomenoloģisko novērojumu ceļā tika atklāts, ka jebkuras sistēmas labklājību un iekšējo veselību nosaka trīs iespējas būt piederīgiem,  atrasties pastāvīgā apmaiņā un darboties, ievērojot sistēmisko kārtības principus. Šiem principiem netiekot ievērotiem, rodas noteiktas sistēmiskās dinamikas, kas ilgtermiņā veido paternus, jeb sistēmiskos musturus dzīvā sistēmā. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no metodēm, kas ļauj atklāt neapzinātos sistēmiskos paternus organizācijās, komandās, ģimenes sistēmās, utt.

Mūsu klienti ir dažāda vecuma, profesiju un dzīves pieredzes cilvēki. Mainoties pasaulei un augot pašiem, rodas vajadzība pēc arvien jauniem risinājumiem, kas palīdz mums visiem veikt šo tik garo ceļu no galvas uz sirdi. Mūsu apmācību programmas ir radītas pieaugušiem cilvēliem, kas meklē iespējas pārvarēt savus ierobežojumus, aizspriedumus, stereotipus, piepildīt savas ilgas un dzīvot labā saskaņā ar savu dzīves plūdumu. Bieži viņi saka: “Ja es to būtu zinājis ātrāk…”

Mēs sadarbojamies ar Berta Helingera institūtu Nīderlandē (BHIN), kurš tiek uzskatīts par avotu sistēmiskajām inovācijām un sistēmiskā darba tālākai attīstībai. Esam uzsākuši organizāciju, ģimenes un koučinga apmācību programmu īstemošanu Latvijā. Sadarbībā ar profesionāļiem no Vācijas un Austrijas, jau vistuvākajā laikā piedāvāsim turpmākās apmācību iespējas tiem, kuri vēlas padziļināti strādāt ar sistēmfenomenoloģisko pieeju un sistēmiskajiem sakārtojumiem. Centra dibinātāja Iveta Apine ir Berta Helingera Institūta Nīderlandē afiliētā trenere.

Iveta Apine

SCCR dibinātāja un vadītāja ir Iveta Apine. Viņas ceļš uz sistēmisko pieeju un sistēmisko sakārtojumu vadīšanu pirms desmit gadiem sākās, nonākot apmācībās pie Berta Helingera, turpinot mācības Nīderlandes Helingera institūtā (Bert Hellinger Instituut Nederland),  Maskavas Sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā (Институт консультирования и системных решений, Мoсква), kā arī pie Stefana Hausnera, Jana Jakoba Stama, Bibi Schreuder, Guni Baxa, Christine Essen un citiem starptautiski atzītiem speciālistiem pasaulē.

Iveta pasniedz sistēmisko sakārtojumu, sistēmiskā koučinga un konsultēšanas, kā arī ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācību programmas latviešu, krievu un angliski runājošām grupām. Viņa ir Nīderlandes B. Helingera institūta (BHIN) afiliētā trennere un pieder institūta sistēmisko pionieru kopienai. Ivetas iepriekšējā darba pieredze daudzu gadu garuma ir bijusi saistīta ar vadības apmācību un organizāciju attīstības trenniņu vadīšanu, kā arī augstākā līmeņa vadītāju un jauno vadītāju individuālo koučingu.

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888