fbpx

Mēs stiprinam cilvēkus to centienos piedzīvot jaunas atklāsmes, veidot, vadīt un attīstīt biznesus, stipras komandas un organizācijas ilgtermiņā. Mēs mācam cilvēkus uztvert un domāt sistēmiski, pieņemt lēmumus un veikt sistēmas līmeņa intervences. Apmācību un konsultāciju procesā klienti attīsta spēju uztver fenomenoloģiski – tās ir prasmes, nezaudējot kritisko domāšanu un netiekot pārņemtam, būt atvērtam uztvert sistēmu kopumā un nezaudējot saikni ar ikdienišķo, ar ziņkāri pētīt notikumu dabu.

Mūsu mācību programmās jūs variet apgūt sistēmisko sakārtojumu metodi: priekš sevis, savas dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai, vai kā metodi un domāšanas veidu, kas papildina jau esošo profesionālo darbību. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar Nīderlandes Berta Helingera institūtu, kurš ir viens no vadošajiem sistēmiskā darba tālākās attīstības virzītājiem pasaulē.

Mūsu piedāvātie semināri ir lielisks veids, kā iepazīties ar sistēmisko pieeju, piedzīvot sakārtojumu “uz savas ādas” treniņa ietvaros, izprast savu darba situāciju no sistēmiskā skatpunkta, kā arī skaidrāk ieraudzīt iespējamos risinājumus. Mēs atbalstām organizācijas un vadītājus, kas vēlas attīstīties un uzdrošinās iniciēt, vadīt un integrēt pārmaiņas visdažādākajos līmeņos un apjomos. Mēs strādājam arī pie organizācijas kultūras maiņas projektiem, gan piedāvājos seminārus, gan vadot projektus organizāciju iekšienē.

Tāpat, jūs esat laipni aicināti piedalīties sistēmiskajās klientu darbnīcās, kas ir lielisks formāts, kā piedzīvot sistēmisko sakārtojumu sava jautājuma vai problēmsituācijas izskatīšanai. Darbnīcās iespējams risināt gan personīgas dabas, gan ar darbu saistītus jautājumus.

Cilvēki attīstās. Tas notiek savstarpējā mijiedarbībā vai neesot mijiedarbībā. Attīstība notiek ģimenēs, pāros, organizācijās, komandās, projektos, sadarbībās. Mūsu klienti ir dažāda vecuma un dzīves gājuma cilvēki, kuri meklē impulsus savai tālākai attīstībai. Iegūstot jaunu sistēmisku skatījumu uz savu risināmo jautājumu, rodas impulss, kas veicina izaugsmi un attīstību. Šis process skar profesionāli un personīgi.

No rudens centram pievienojušies jauni sistēmiskie treneri un mēs esam atklājuši jaunas tēmas un seminārus, kas ievadīs sistēmiskās uztveres, domāšanas, sistēmdinamiku un sistēmisko sakārtojumu jomā. Šī rudens mācību programmas ir nokompletējušās un mācības ir sākušās. Nākamajā, 2024. gada sezonas jauno mācību programmu datumus jūs atradīsiet sadaļā programmas.

Ja jūs interesē piesaistīt mūsu trennerus un konsultantus darbam ar jūsu komandu vai organizāciju, sazinieties ar mums, rakstot info@constellatiinsriga.lv.

 

 

Normunds Apinis ir centra līdzdibinātājs un esošais vadītājs. Pateicoties viņa sociālā darbinieka pamatizglītībai un terapetiskai izglītībai, un uz attīstību balstīts darbs ar cilvēkiem viņam nekad nav bijis svešs. Tas devis iespēju rast dziļu izpratni par cilvēku kā indivīdu, kā arī tā mijiedarbību ar sabiedrību, uzņēmējdarbības un organizāciju vidi, meklējot lielākas dzīves likumsakarības. Biznesa pieredze, esot uzņēmumu krīzes vadītājam, kā arī biznesu īpašniekam, ļāva piedzīvot šo sistēmu kustības “no iekšpuses”. Krīze individuālajā, uzņēmumu un socialajā līmenī, ļāva dziļi izprast reālajā dzīvē piedzīvoto caur Berta Helingera sistēmisko sakārtojumu metodi.

Normunds ir apguvis ģimeņu un organizāciju sistēmiskos sakārtojumus Maskavas sistēmisko risinājumu institūtā 2004 – 2006. gadā (Институт консультирования и системных решений, Мoсква), mācījies pie Berta Hellingera (2008, 2009, 2010), mācījies eksistenciālo krīzes terapiju Humānistiskās un Eksistenciālās psihoterapijas institūtā Lietuvā, 2021 – 2022, un grupu eksistenciālo terapiju 2016-2018 (un pašreiz). Normunds ir Austru-Eiropas eksistenciālās psihoterapijas asociācijas biedrs. Viņš ir padziļināti starptautiski studējis astroloģiju, tai skaitā, astroloģiju kā terapeitisku intervenci, un ir Latvijā sertificēts astrologs.

Iveta Apine

Iveta Apine ir centra dibinātāja. Ivetas ceļš uz sistēmisko pieeju un sistēmisko sakārtojumu vadīšanu pirms trīspadsmit gadiem sākās, nonākot apmācībās pie Berta Helingera Austrijā. Mācības turpinājās Nīderlandes Helingera institūtā (Bert Hellinger Instituut Nederland), apgūstot organizāciju sistēmisko sakārtojumus, sistēmisko sakārtojumu un sistēmiskās pieejas treneru apmācību programmu, kā ar sistēmisko darbu un intervences ar zirgiem. Maskavas Sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā (Институт консультирования и системных решений, Мoсква), apgūstot sistēmfenomenoloģisko psihoterapiju un ģimenes sakārtojumus. Pastāvīgi papildinātas zināšanas pie pasaulē atzītiem vadošajiem sistēm-fenomenoloģijas speiālistiem – Stefana Hausnera, Jana Jakoba Stama, Bibi Schreuder, Anton De Kroon, Guni Baxa, Christine Essen un citiem. Ivetai Apinei ir Eiropas Transpersonālās asociācijas (Eurotas) sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā (16.09.2023), viņa ir EUROTAS biedre.

Iveta ir Nīderlandes B. Hellingera institūta (BHIN) afiliētā trennere un pieder institūta sistēmisko pionieru kopienai. Viņai ir pieredze vadīt mācības Latvijā un starptautiski, strādājot latviešu, angļu un krievu valodās. Ivetas iepriekšējā darba pieredze daudzu gadu garuma ir bijusi saistīta ar vadības apmācību un organizāciju attīstības trenniņu vadīšanu, kā arī augstākā līmeņa vadītāju un jauno vadītāju individuālo koučingu.

No 2023. gada augusta Iveta ir uzsākusi studijas RTU Vides inženierijas doktorantūrā, ar nolūku pētīt sistēmiskās domāšanas līmeni organizācijās, izmantojot sistēmisko modelēšanu un sistēmdinamikas.

Terēze Riekstiņa ir centra koordinatore – sazinoties ar mums pirmo reizi, visticamāk, jūs runāsiet vai sarakstīsieties tieši ar viņu. Terēze ir arī sistēmiskā trenere, kuru jūs variet satikt ģimenes sistēmisko apmācību grupas ietvaros, kā arī atsevišķos semināros un darbnīcās.

Terēzei ir bakalaura grāds psiholoģijā un vairāk kā desmit gadu praktiska pieredze uzņēmēju konsultēšanā un apmācībās.  Kopš 2017. gada Terēze mūsu centrā ir padziļināti apguvusi ģimeņu, organizāciju un sistēmiskās pieejas meistara apmācības, sadarbībā ar Berta Hellingera Institūtu Nīderlandē.  Pēdējos trīs gadus, viņas uzmanība ir bijusi veltīta ģimenes biznesa attīstībai, ģimenes biznesu un uzņēmēju attīstībai lauku teritorijās. Terēze ir precējusies, divu meitu mamma.

Daina Ramata ir sistēmiskā trenere darbā ar organizācijām, atbalsts organizāciju un to vadītāju komandām sistēmiskās domāšanas, uztveres un kompetenču stiprināšanā. Daina sniedz praktiskas zināšanas un rada vidi izpratnei par organizāciju pārmaiņu procesiem tajās iesaistītajiem līderiem. Viņa strādā ar cilvēkiem, kuri meklē labus risinājumus tālākajai organizācijas attīstībai un sevis pilnveidošanai.

Dainas  loma organizācijās vairāk kā 14 gadu garumā bijusi saistīta ar izaugsmes un pārmaiņu veicināšanu, strādājot ar līderiem un komandām. Daina bijusi iesaistīta organizāciju izaugsmes un pārmaiņu procesos kā iemaņu un kompetenču treneris,  konsultējot, trenējot,  mentorējot klientus kā piesaistīta ārējā konsultante un akreditēts koučs (ICF, PCC), kā arī strādājot kā iekšējais koučs organizācijā.

Daina mūsu centrā ir padziļināti apguvusi ģimeņu, organizāciju un sistēmiskās pieejas meistara apmācības, sadarbībā ar Berta Hellingera Institūtu Nīderlandē.

Maija Dobele ir organizāciju attīstības konsultante ar vairāk kā 20 gadu pieredzi personāla vadības un organizāciju attīstības jomā.  Maija ir eksperte organizāciju kultūras, darbinieku attīstības un personāla vadības un jautājumos. Viņa sniegusi organizācijām atbalstu izaicinošās biznesa situācijas, kas saistītas ar organizāciju kultūras transformāciju, biznesa mērķu sasniegšanu, darbinieku iesaistes veicināšanu,  organizācijas vadības un līderības kapacitātes stiprināšanu, savstarpējās sadarbības uzlabošanu. Maijai ir bijusi vadības komandā vairākos uzņēmumos, kur ir guvusi praktisku pieredzi, vadot un piedaloties organizācijas attīstības un pārmaiņu projektos.

Maijai ir maģistra grāds ES likumdošanā un biznesa administrācijā, apguvusi koučingu, komandas supervīziju, mūsu centrā ir padziļināti apguvusi ģimeņu, organizāciju un sistēmiskās pieejas meistara apmācības, sadarbībā ar Berta Hellingera Institūtu Nīderlandē.

Pieteikties    info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

    Rezervēt grāmatu


      info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887