fbpx

Systemic Executive Coaching

Lielākā sistēmiskā koučinga priekšrocība, ir iespēja strādāt ar plašu, neapzinātu, sistēmisko materiālu, kas kļūst pieejams sadarbībā starp kouču un klientu. Sistēmiskais koučings sākas ar klienta tēmas noteikšanu – kas ir tas, kas klientam šobrīd sagādā grūtības, kam viņš vēlētos rast risinājumu. Viena  koučinga sesijas 1:1 ilgst apmēram 1,5 stundas, parasti noris ar noteiktu intervālu 2- 4 nedēļas starp sesijām.  Vienas koučinga sesijas cena korporatīvajiem klientiem ir 150 eiro. Mēs piedāvājam koučinga paketes uzņēmuma vadītājiem:

 • 6 sesijas 3-5 mēnešu laikā,
 • 12 sesijas 9 mēnešu laikā,
 • ilgtermiņa vadības atbalsta koučings, beztermiņa.

Katra koučinga sesija sniedz klientam lielāku skaidrību un jaunas atklāsmes, kas pretī viņa risinājumam. Klients sesiju gaitā, drošā vidē risina savus vadības jautājumus, kas izgaismo individuālos samezglojumus un iekšējos konfliktus, piekļūstot dziļiem resursiem paša sistēmā. Sistēmiskais koučings atbalsta dziļus transformatīvus procesus, klientam augot savā vadības pieredzē un personīgā dzīvē. Sistēmiskās sesijas bieži ir jaunām atklāsmēm pilnas, jo rodas jauns skats uz lietām, notikumiem un cilvēkiem.

Pieteikties

Mācības un konsultāciju risinājumi organizācijām

Mēs skatāmies uz organizāciju ne tikai kā uz struktūru, procesu un cilvēku kopumu, bet drīzāk kā uz vienotu dzīvu sistēmu, kur pastāv nepārpraukta mijiedarība starp dažādiem elementiem laikā. Interesanti, ka organizācijai kā dzīvai sistēmai, šķiet, ir ne tikai ķermenis, bet “sava veida dvēsele”, kas ietver arī sistēmisku atmiņu par izslēgtiem, nepieminētiem, noliegtiem processies un notikumiem. Izejot no šī skatījuma, organizāciju un vadības problēmas iespējams ieraudzīt citā gaismā un rast risinājumus veiksmīgai turpmākajai darbībai.

Mēs strādājam ar organizācijām:

 • vadot konsultāciju projektus uzņēmumos. Tie var ietvert izpēti & sistēmisko diagnostiku, organizācijas kultūras izpēti un pārmaiņu ieviešanu, dažādu līmeņu vadītājiem piemērotas apmācību programmas, moderētas stratēģiskās vadības sesijas;
 • konsultējot biznesa īpašniekus, biznesa partnerus, ģimenes uzņēmumu īpašniekus;
 • strādājot koučinga sesijās 1:1 ar organizāciju vadītājiem.

Šeit links uz podkastu, kur Iveta Apine stāsta par sistēmisko pieeju organizācijās “Kā uzņēmuma pagātne neļauj tai virzīties pretī panākumiem”.

Ja jūs interesē uzzināt vairāk par sistēmiskajiem risinājumiem organizācijās, lūdzu piesakieties!

Pieteikties

Organizāciju kultūras izpēte un atjaunošana

Veicam organizāciju kultūras pētījumus, lai veicinātu iespēju veidot kultūtu, kas atbalsta uzņēmumu stratēģiju. Līdzšinējā pieredze balstīta, veicot izpētes Latvijas un Baltijas uzņēmumos. Nepieciešamība pēc šāda pētījuma klientiem rodas dažādu apstākļu dēļ:

 • 2 organizāciju apvienošana, kur saskaras divas dāžadas kultūras un labuma guvēji (shareholders) ir ieinteresēti veicināt šo procesu inteliģenti, nezaudējot savus vērtīgākos darbiniekus un investējot organizācijas kultūrā, kas ļauj arī turpmāk, pēc apvienošanās, darbiniekiem izpaust savus talantus (nevis tērēt enerģiju kultūras sadursmēs starp divām organizācijām);
 • organizācija nesasniedz plānotos finanšu rezultātus un vadība ir nonākusi pie secinājuma, ka neieciešamas lielāka mēroga izmaiņas, kas skar organizācijas kultūras līmeni;
 • organizācijai ir nepieciešamība veikt jaunas stratēģijas izstrādi dēļ izmaiņām tirgū un labuma guvēji (shareholders) vēlas gūt ārēju konsultantu skatījumu uz organizācijas esošo situāciju, kā arī ieteikumus tālākajām darbībām stratēģiskā līmenī, kas balstītas uz organizācijas kultūras izpēti.

Ar organizācijas kultūru mēs saprotam gan “redzamo”, faktos, dokumentos un skaitļos balstīto informāciju, gan “neredzamo” daļu, ko iespējams novērot un uztvert sarunās ar organizācijas dalībniekiem, grupu procesos, komunikācijā un pat fiziskajā organizācijas darbības līmeņi (telpas, tehnika, vide, utt.). Izpēte ietver konsultāciju apjoma un termiņu saskaņošanu un pašu projekta gaitu, kurā mēs veicam kultūras pētījumu, klātienā vai attālināti (starptautiski projekti) vadot intervijas, fokusa grupas un darbnīcas, kā arī sniedzam atskaites ziņojumu prezentācijas veidā vai kā rakstisku ziņojumu.

Pieredze rāda, ka organizācijas kultūras pētījumi rada pārmaiņas jau to izpētes gaitā, ja konsultāciju projekts tiek veikts sistēmiski atbilstošā veidā. Sabukārt mūsu kompetence ir tieši sitēmiskajā izpētē un tās gaitā. Šis projekts var būt labs sākums kvalitatīvām ilgtermiņa pārmaiņam, jo iespējami objektīvu skatu uz organizāciju iespējams iegūt, ja tajā sadarbojas klients un ārējais konsultants. Ja jums ir interese uzzināt vairāk, sazinieties ar mums, rakstot uz epastu info@constellationsriga.lv.

Pieteikties

Pieteikties  info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

  Rezervēt grāmatu


   info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887