fbpx

20.12 Ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīca klātienē

Laipni lūgti uz ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcu, kur ir iespēja piedalīties citu cilvēku sistēmiskajos sakārtojumos, kā arī saņemt savu sistēmisko sakārtojumu. Tēmu loks visplašākais: attiecības ar partneri, vecākiem, bērniem, šķiršanās, mantojumu jautājumi, garīgās un fiziskās veselības aspekti, attiecības pašam ar sevi, krīzes, neskaidrības, emocionālas reakcijas, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot.

Darbnīcai ir grupas darba formāts, kur vienas dienas ietvaros iespējams izskatīt 5-6 individuālos dalībnieku gadījumus. Katra dalībnieka gadījums tiek izskatīts fasilitatora vadība, piedaloties no grupas izvēlētiem klienta situācijai būtisku elementu aizvietotājiem. Klients, faktiski, ar sistēmiskā sakārtojuma palīdzību iegūst iespēju apskatīties uz savu risināmo jautājumu itkā no malas, kas bieži sniedz jaunas iespējas un vietu risinājumiem.

Dalībnieku skaits – līdz 12 cilvēkiem. Lūgums piesakoties norādīt, vai jūs vēlaties savu sakārtojumu un īsi aprakstiet tēmu. Darbnīcā aicināti piedalīties gan dalībnieki, kuri vēlas saņemt savu individuālo sakārtojumu un risinājumu, gan arī dalībnieki, kuri vēlas piedalīties tikai kā aizvietotāji citu cilvēku darbos vai vienkārši būt novērotāji.

Dalības maksa: 80 eiro + PVN.

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcas 2023

Laipni lūgti uz ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcām, kuras 2023. gadā notiks vienu reizi mēnesī pilnas dienas garumā. Vasaras mēnešos piedāvāsim retrītus ārpus pilsētas un datumi sekos. Šeit 2023. gada klientu darbnīcu datumi:

sestdiena, 14. janvāris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 25. februāris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 25. marts, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 29. aprīlis, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 27. maijs, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 9. septembris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 7. oktobris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 4. novembris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 9. decembris, no plkst. 10:00 – 17:00

Jums ir iespēja piedalīties darbnīcās dažādos veidos, izvēloties dalību vienā vai vārākās darbnīcās. Jūs variet piedalīties, lai saņemtu savu individuālo sistēmisko sakārtojumu, esot klienta krēslā. Tāpat, variet piedalīties kā dalībnieks arī bez sava individuālā sistēmiskā sakārtojuma, ņemot dalību citu cilvēku sistēmiskajos sakārtojumos kā aizvietotājs, ja jūs tiekiet izvēlēts. Un, protams, variet piedalīties, lai piedzīvotu sistēmisko sakārtojumu pārsteidzošo norisi kā dalībnieks, bez tiešas iesaistes sakārtojumos.

Darbnīcās jūs variet sastapt visdažādākos cilvēkus, ir dalībnieki, kuri apmeklē darbnīcas regulāri, ir tādi, kas atnāk tikai vienu reizi. Variet rēķināties, ka grupas dalībnieki darbnīcās mainās, tādēļ tā nekļūst par pastāvīgu ilgtermiņa attīstības grupu. Droši pievienojieties!

Tēmu loks, kuras tiek izskatītas šājās klientu darbnīcās ir visplašākais: attiecības ar partneri, vecākiem, bērniem, šķiršanās, mantojumu jautājumi, garīgās un fiziskās veselības aspekti, attiecības pašam ar sevi, krīzes, neskaidrības, emocionālas reakcijas, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot. Ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar izdegšanu, kad ķermenis vienkārši saka – pietiek. Tāpat, šajās darbnīcās izskatām arī ar darbu un profesionālo dzīvi saistītus jautājumus, ja grupā ir šādi pieprasījumi.

Darbnīcai ir grupas darba formāts, kur vienas dienas ietvaros mēs izskatām 5-6 individuālos dalībnieku gadījumus.

Katra dalībnieka gadījums tiek izskatīts fasilitatora vadība, veidojot individuālu sistēmisko sakārtojumu konkrētā klienta problēmas izskatīšanai. Sistēmiskajos sakārtojumos tiek izmantoti aizvietotāji, par kuriem kļūst darbnīcas dalībnieki, lai gūtu priekšstatu par klienta situācijas atrisinājumu no sistēmiskā viedokļa. Klients, faktiski, ar sistēmiskā sakārtojuma palīdzību iegūst iespēju apskatīties uz savu risināmo jautājumu itkā no malas, kas bieži sniedz jaunas iespējas un vietu risinājumiem.

Dalībnieku skaits – līdz 12 cilvēkiem. Lūgums piesakoties norādīt, vai jūs vēlaties savu sakārtojumu un īsi aprakstiet tēmu. Darbnīcā aicināti piedalīties gan dalībnieki, kuri vēlas saņemt savu individuālo sakārtojumu un risinājumu, gan arī dalībnieki, kuri vēlas piedalīties tikai kā aizvietotāji citu cilvēku darbos vai vienkārši būt novērotāji.

Dalības maksa: 80 eiro + PVN.
Klientu darbnīcas vada Iveta Apine, SCCR

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888