fbpx

Stiprinot pārmaiņu vadītājus organizācijās

Pārmaiņas ir neizbēgamas organizāciju pastāvēšanai, virzībai un spējai pielāgoties pastāvīgi mainīgai ārējai videi. Pārdomāti vadīts pārmaiņu process rada organizācijas attīstības iespējas un ilgtspēju. Taču viens ir radīt un iniciēt pārmaiņu ideju, stratēģiju, plānu,  kas cits – tikt galā ar kompleksiem procesiem, reakcijām un ietekmi, ar ko nākas saskarties ieviešanas procesā. No pārmaiņās iesaistītajiem cilvēkiem tas prasa vairāk, kā tikai ikdienas pienākumu/lomu veiksmīgu izpildi – tas ir plašāks iemaņu, attieksmes, enerģijas patēriņa kopums.

Šī attīstības un izaugsmes programma ir veidota, lai stiprinātu organizāciju un komandu līderus, kuri ir atbildīgi par pārmaiņu ieviešanu, pārmaiņu projektiem, inovācijām, restrukturizāciju, transformāciju.

Apmācību datumi*:
9. – 10. marts, plkst. 10:00 – 16:00
6. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:00
17.  – 18. maijs, plkst. 10:00 – 16:00
14. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:00.
*mācību programmas dienas nav apgūstamas atsevišķi pa vienai.

Apmācību izmaksas:

Maksājot par visu programmu kopā: 1200 EUR + PVN (6 mācību dienas)

Maksājot par katru mācību dienu atsevišķi: 220.00 EUR + PVN (kopā 6 mācību dienas)

Šī programma būs Jums noderīga, ja:

 • vēlaties pārdomātāk realizēt iecerētās pārmaiņas organizācijā
 • jūs saskarieties ar darbinieku, komandu pretestību, emocijām, domstarpībām, konfliktiem, veicot lielākais vai mazākas pārmaiņas organizācijā
 • iecerētās idejas, pārmaiņas, projekti, izmaiņas nenotiek kā plānots
 • vairāki projekti, sistēmu ieviešanas, restrukturizācijas u.c cietuši neveiksmi
 • jūs meklējiet atbildes uz saviem, kolēģu, darbinieku jautājumiem, kurus rada pārmaiņu procesiem raksturīgā neskaidrība
 • ja svarīgi veidot noturīgākas organizācijas izmaiņas un attīstību ilgtermiņā.

Mācību procesā būs iespēja apgūt teorētiskos aspektus, izskatīt dalībnieku individuālos gadījumus, piedalīties grupu un pāru vingrinājumos, lai attīstītu un stiprinātu pārmaiņu ieviešanai nepieciešamās iemaņas un iekšējo attieksmi.

Dalība mācību programmā

 • veicinās plašāku izpratni par organizācijā, komandā notiekošām dinamikām, tendencēm, problēmām saistībā ar pārmaiņām;
 • sniegs apzinātāku, reālāku skatījumu par potenciāliem un esošiem šķēršļiem Jūsu organizācijā;
 • palīdzēs rast skaidrību par principiem, ko ņemt vērā pārmaiņu gaitā un kā uz tiem iedarboties;
 • viesīs lielāku skaidrību par virzieniem, izvēlēm, dilemmām, lēmumiem;
 • sniegs Jums nepieciešamo “degvielu” turpmākajiem soļiem

Tēmas:

 • sistēmiskās domāšanas kompetence pārmaiņu procesos. Ar ko atšķiras sistēmiskā pieeja no analītiskās pieejas pārmaiņu ieviešanas, dilemmu un šķēršļu risināšanā;
 • pārmaiņas un transformācijas process organizācijā, ar to saistītās dinamikas, simptomi;
 • pārmaiņu vadītāju iemaņu un sistēmiskās domāšanas stiprināšana:
 • izprast organizāciju kā vienotu veselumu un apzināt ietekmes spēkus, kas to virza pārmaiņu laikā;
 • ieraudzīt realitāti, atšķirt vēlamo no šī brīža organizācijas patiesajām vajadzībām;
 • individuālā, komandu, organizācijas attiecību līmeņu mijiedarbības apzinātāka vadīšana;
 • organizācijas pagātnes “važu” un “enkuru” pāraugšana;
 • prasme ieraudzīt un pabeigt procesus, kam nav vietas organizācijā pēc pārmaiņām;
 • lieku resursu patēriņa, enerģijas zuduma un izdegšanas risku mazināšana individuālā un organizācijas līmenī;
 • lēmumu un izvēļu izdarīšana no organizācijas kopuma redzespunkta pretstatā skatam uz to no savas individuālās pozīcijas/lomas;
 • veselīgākas iesaistīto pušu apmaiņas veicināšana;
 • sistēmiskās atgriezenisko saites sniegšana;
 • ko iesākt ar pretošanos pārmaiņām, konfliktiem starp struktūrām un darbiniekiem;
 • “kompensatoru” projektu vai tēmu aktualizēšana pārmaiņu laikā un to ietekme;
 • organizācijas plānotā nākotne un organizācijas potenciāls;
 • individuāli izaicinājumi, piedzīvojot pārmaiņu procesus organizācijā;
 • kā “pa jaunam” atrast savu vietu, lomu, motivāciju, resursus, veselīgā veidā noturēt savas robežas, radīt virzību un piedzīvot gandarījumu.

Pasniedzēji:

Daina Ramata
“Mana loma organizācijās četrpadsmit gadu garumā bijusi saistīta ar izaugsmes un pārmaiņu veicināšanu, strādājot ar līderiem un komandām. Esmu bijusi iesaistīta organizāciju pārmaiņu procesos kā iekšējais koučs, iemaņu un kompetenču treneris, konsultējot un mentorējot klientus kā piesaistīta ārējā konsultante un akreditēts koučs (ICF, PCC).

Tiešā veidā piedaloties organizāciju izmaiņu veicināšanā un izjūtot  pārmaiņu procesus organizācijās “uz savas ādas”, esmu nonākusi pie  galvenā secinājuma, ka pastāv robeža, līdz kurai organizācijā iespējams rast risinājumus pārmaiņām, plānojot izmaiņas un veicinot iesaisti, stiprinot komunikāciju, prasmes, zināšanas, domāšanu un attieksmi. Sasniedzot šo robežu, organizāciju līderi atklāj, ka pārmaiņu laikā organizācijām jāvada ne tikai darbinieku individuālā attīstība un organizāciju strukturālās izmaiņas, bet jāspēj saskarties un mainīt visas organizācijas kā vienotas sistēmas dinamikas un ierobežojumi. Tās visbiežāk ir neapzinātas un neredzamas, taču ietekmē komplekso pārmaiņu procesu, to rezultātu. To pārvarēšana prasa papildus piepūli, enerģijas un resursu patēriņu.

Pirms pieciem gadiem, kad manu līdzšinējo zināšanu klāstu un pieredzi papildināja sistēmiskais skats uz organizācijām, mans skatījums uz pārmaiņām ieguva plašāku perspektīvu. Radās skaidrība par būtiskāko, uz ko jāskatās pārmaiņu vadītājiem, izpratne par to, ar ko saistīti esošie un potenciālie “iestrēgumi”, kā pārvarēt pretošanos pārmaiņām, kā atbalstīt organizācijas, kad tā saskaras ar ierobežojumiem un šķēršļiem, kā atgriezt organizācijā veselīgu, ilgtspējīgu kustību pretī sasniegumiem. Pārmaiņu vadīšanai svarīga ir pieredze, piedzīvošana un redzējuma radīšana atbilstoši reālajai situācijai organizācijā.

Šī programma radās, lai sniegtu praktiskas zināšanas un atbalstošu vidi organizāciju pārmaiņu procesos iesaistītiem līderiem, kuri meklē labus risinājumus tālākajai organizācijas attīstībai un sevis pilnveidošanai. Šīs mācības rada telpu, kurā pasniedzēju vadībā iespējams praktiski izpētīt ar pārmaiņu norisi saistītos izaicinājumus savās organizācijā, radot lielāku skaidrību par ceļu, ko izvēlēties un ko ietekmēt. Apzinātība un skaidrība atbrīvo, dod citu impulsu kustībai un lēmumiem.”

Normunds Apinis
“Ja nu ir kāda tēma, kas skar manu dzīvi un, iespējams, raksturo mani pašu, tad tie ir pārmaiņu un transformācijas procesi visdažādākajās to izpausmēs. Mana pieredze šajā jautājumā balstīta uz darbību dažādās jomās, sākot ar darbošanos politikā atjaunotās Latvijas sākumposmā, turpinot darbu valsts pārvaldē un vēlāk privātā sektorā ar investīcijām saistītos jautājumos, esot pakalpojumu nozarē strādājoša biznesa īpašniekam vairāk kā desmit gadu garumā, paralēli konsultējot uzņēmumus un vadītājus kā krīzes situācijās pēdējos desmit gadus.

Esmu piedalījies apmācību procesos kā Systemic Constellations Center Riga līdzdibinātājs, organizators un pasniedzējs, un visu savu dzīvi pats aktīvi mācījies. Sistēmiskais skatījums uz organizācijām bija tā pieeja, kas dabiski saskanēja ar veidu, kā es esmu vienmēr izjutis pasauli un tā man ir palīdzējusi un turpina atbalstīt, pieņemot svarīgus lēmumus savā profesionālajā dzīvē, veicot izvēles. Šajā savā dzīves posmā es esmu gatavs dalīties ar zināšanām un pieredzi, kas gūta dzīves gaitā, un atbalstīt citus.

Par pārmaiņām organizācijās esmu sapratis, ka, lai rastos kaut kas jauns, kaut kam jānomirst – iepriekšējai formai, idejai, darbībai, domāšanai. Mūsdienu pasaule pārmaiņu kontekstā prasa mainīt pieeju to fokusa uz vēlamās nākotnes plānošanu uz spēju uztvert un operatīvi reaģēt šeit un tagad. Katru nakti mēs aizejam gulēt, restartējamies un sākam jaunu dienu jau mazliet citi – tā tam jābūt, lai būtu izaugsme un mēs varētu turpināties. Būtiski šādu redzējumu un prasmi attīstīt organizāciju līderiem, kuri ir iesaistīti pārmaiņu ieviešanā.”

 

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcas 2023

Laipni lūgti uz ģimenes sistēmisko sakārtojumu darbnīcām, kuras 2023. gadā notiks vienu reizi mēnesī pilnas dienas garumā. Vasaras mēnešos piedāvāsim retrītus ārpus pilsētas un datumi sekos. Šeit 2023. gada klientu darbnīcu datumi:

sestdiena, 14. janvāris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 25. februāris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 25. marts, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 29. aprīlis, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 27. maijs, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 9. septembris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 7. oktobris, no plkst. 10:00 – 17:00
sestdiena, 19. novembris, no plkst. 10:00 – 17:00 (izmiņas no 4.11 uz 19.11)
sestdiena, 9. decembris, no plkst. 10:00 – 17:00

Jums ir iespēja piedalīties darbnīcās dažādos veidos, izvēloties dalību vienā vai vārākās darbnīcās. Jūs variet piedalīties, lai saņemtu savu individuālo sistēmisko sakārtojumu, esot klienta krēslā. Tāpat, variet piedalīties kā dalībnieks arī bez sava individuālā sistēmiskā sakārtojuma, ņemot dalību citu cilvēku sistēmiskajos sakārtojumos kā aizvietotājs, ja jūs tiekiet izvēlēts. Un, protams, variet piedalīties, lai piedzīvotu sistēmisko sakārtojumu pārsteidzošo norisi kā dalībnieks, bez tiešas iesaistes sakārtojumos.

Darbnīcās jūs variet sastapt visdažādākos cilvēkus, ir dalībnieki, kuri apmeklē darbnīcas regulāri, ir tādi, kas atnāk tikai vienu reizi. Variet rēķināties, ka grupas dalībnieki darbnīcās mainās, tādēļ tā nekļūst par pastāvīgu ilgtermiņa attīstības grupu. Droši pievienojieties!

Tēmu loks, kuras tiek izskatītas šājās klientu darbnīcās ir visplašākais: attiecības ar partneri, vecākiem, bērniem, šķiršanās, mantojumu jautājumi, garīgās un fiziskās veselības aspekti, attiecības pašam ar sevi, krīzes, neskaidrības, emocionālas reakcijas, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot. Ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar izdegšanu, kad ķermenis vienkārši saka – pietiek. Tāpat, šajās darbnīcās izskatām arī ar darbu un profesionālo dzīvi saistītus jautājumus, ja grupā ir šādi pieprasījumi.

Darbnīcai ir grupas darba formāts, kur vienas dienas ietvaros mēs izskatām 5-6 individuālos dalībnieku gadījumus.

Katra dalībnieka gadījums tiek izskatīts fasilitatora vadība, veidojot individuālu sistēmisko sakārtojumu konkrētā klienta problēmas izskatīšanai. Sistēmiskajos sakārtojumos tiek izmantoti aizvietotāji, par kuriem kļūst darbnīcas dalībnieki, lai gūtu priekšstatu par klienta situācijas atrisinājumu no sistēmiskā viedokļa. Klients, faktiski, ar sistēmiskā sakārtojuma palīdzību iegūst iespēju apskatīties uz savu risināmo jautājumu itkā no malas, kas bieži sniedz jaunas iespējas un vietu risinājumiem.

Dalībnieku skaits – līdz 12 cilvēkiem. Lūgums piesakoties norādīt, vai jūs vēlaties savu sakārtojumu un īsi aprakstiet tēmu. Darbnīcā aicināti piedalīties gan dalībnieki, kuri vēlas saņemt savu individuālo sakārtojumu un risinājumu, gan arī dalībnieki, kuri vēlas piedalīties tikai kā aizvietotāji citu cilvēku darbos vai vienkārši būt novērotāji.

Dalības maksa: 80 eiro + PVN.
Klientu darbnīcas vada Iveta Apine, SCCR

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888