fbpx
12. September, 2023Lasīšanas laiks: ~ 3 min. 27 s

Sistēmiskās izglītības institūts

Sveicieni visiem šajā skaistajā, saulainajā septembra dienā. Šogad mums rudens ir tiešām patīkams. Tas ir atnācis ar saulainu laiku un daudz jaunumiem. Mūsu centrs piedzīvo transformējošas kustības un mēs labprāt dalāmies tajās ar jums, cerot, ka arī jums tas sniegt jaunas iespējas, idejas un atziņas.
Šoruden esam mainījuši mūsu mācību centra nosaukumu un turpmāk būsim Neformālās izglītības iestāde “Sistēmiskās izglītības institūts”. Tas nozīmē, ka tie, kas pie mums mācīsies organizāciju un ģimenes sistēmiskajās programmās, saņems sertifikātu no “Sistēmiskās izglītības institūta” un Nīderlandes Berta Helingera institūta. Tie ir priecīgi jaunumi arī mums pašiem. Centra direktors ir Normunds Apinis. Centra koordinatore, kura palīdzēs jums ikdienā, ir Terēze Riekstiņa.
Mūsu sistēmiskajai saimei šogad pievienojas jauni sistēmiskie trenneri, un tiek atklātas jaunas sistēmiskās tēmas. Jūs variet pieteikt savu dalību sekojošos jaunos sistēmiskos semināros:
“Pētot organizāciju kultūru”, 28. – 29. septembris. Organizācijas kultūra ietekmē ikvienu, kas saskaras ar organizāciju. Tā netiešā veidā rada vidi sasniegumiem vai, tieši pretēji, kavē veiksmīgu sadarbību un plānoto rezultātu sasniegšanu.
Pieteikties un pieteikt savus darbiniekus, kolēģus:
“Stiprinot pārmaiņu vadītājus”, sākums 10. oktobrī. Šī attīstības un izaugsmes programma ir veidota, lai stiprinātu organizāciju un komandu līderus, kuri ir atbildīgi par pārmaiņu ieviešanu, pārmaiņu projektiem, inovācijām, restrukturizāciju, transformāciju.
Pieteikties un pieteikt savus darbiniekus, kolēģus::
Šogad rudenī arī uzsākam jaunas lielās apmācību programmas par ģimenēm un organizācijām sistēmiskā kontekstā. Tā ir tiešām lieliska iespēja gan risināt pašiem savus personīgos un profesionālos jautājumus, gan arī apgūt metodi un satikt līdzīgi domājošus cilvēkus. Nekad nevajag par zemu novērtēt to, ko iespējams piedzīvot, mācoties grupā, esot sistēmiskā apmācību procesā.
“Sistēmiski risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai”, sākums 5. – 6. oktobris. Programma ietver 10 moduļus pa divām dienām (ceturtdien un piektdien), vienu reizi mēnesī.
Šī būs 9. apmācību grupa, kura pulcē visdažādākos dalībniekus, kurus interesē organizāciju attīstība tieši sistēmiskā skatījumā. Dalībnieku vidū ir gan organizāciju vadītāji un īpašnieki, gan arī dažādu organizācijas konsultējošo jomu profesionāļi. Šīs grupas parasti ir atziņu un enerģijas pilnas. Mēs pētām konkrēto organizāciju dinamikas, mācamies vadīt sistēmiskos sakārtojumus organizāciju kontekstā, kā arī konsultēt organizāciju jautājumos sistēmiski, bez pašiem sakārtojumiem. Šī ir vienīgā programma Latvijā, kur iespējams padziļināti izprast organizāciju dinamikas.
“Ģimenes sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode”, sākums 30. oktobris. Programma ietver 10 moduļus pa divām dienām (sestdien un svētdien), vienu reizi mēnesī.
Šī būs 11. mācību grupa, kura apgūs ģimenes sistēmiskās dinamikas. Bāzes kurss sniedz iespēju uzzināt par sistēmas darbības principiem, apgūt sistēmiskās zināšanas un prasmes, izpētīt, kā jūs esat iesaistīti savā ģimenes sistēmā kā vienotā laukā, kā sistēmas līmeņa dinamikas un paterni ietekmē jūsu un jums tuvo cilvēku dzīvi profesionāli un personīgi. Katrs dalībnieks gūst jaunas atklāsmes, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu, kā arī no saviem sistēmiskajiem sakārtojumiem.
Pieteikties vai uzzināt vairāk:

Pieteikties    info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

    Rezervēt grāmatu


      info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887